Podróże

Meteory w Grecji. Zwiedzanie i historia wiszących klasztorów

Podróże

Instants/Getty Images

Meteory w Grecji to góry, a raczej skalne ostańce, na których wznosi się jeden z największych kompleksów klasztornych prawosławia. Sześć spośród 24 wiszących klasztorów nadal działa i jest udostępnionych dla zwiedzających. Monastyry w Meteorach wybudowano ok. XIV wieku, jednak ludzie zamieszkiwali te tereny już dużo wcześniej.

Meteory to masyw górski w środkowej Grecji, na skraju równiny tesalskiej. Leży w okolicach miasta Kalambaka. Na poszczególnych wzniesieniach zbudowano słynne monastyry, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Meteory w Grecji – historia wiszących klasztorów

Meteory w Grecji to ostańce skalne o maksymalnej wysokości 613 m n.p.m. Są złożone z piaskowca i zlepieńca. Na ich szczycie powstały 24 prawosławne klasztory, czyli monastyry. Każdy wzniesiono na osobnej skale.

Jaskinie w Meteorach były zamieszkane już 50 tys. lat temu. Znaleziono w nich wiele artefaktów z epoki lodowcowej.

Około XI wieku w greckich Meteorach pojawili się pustelnicy mieszkający w jaskiniach. Kiedy w XIV wieku powstały murowane klasztory, okazały się bezpiecznym schronieniem w czasie wojen. W XVI wieku klasztory w Meteorach były zasobne, gromadziły wielkie skarby. Zaczęły podupadać w XVIII wieku.

Największy wiszący monastyr w Meteorach

Wybudowano 24 klasztory w Meteorach. Obecnie jedynie sześć z nich jest zamieszkanych. Dwa są żeńskie, a pozostałe męskie. Każdy z nich posiada katolikon, czyli kościół, pomieszczenia gospodarcze i cele mnichów lub mniszek. Przy niektórych monastyrach są również kaplice.

Najstarszy i najważniejszy monastyr w Meteorach jest nazywany Wielkim Meteorem lub klasztorem Przemienienia Pańskiego. Wybudowano go na największym wzniesieniu Meteorów. Jest klasztorem męskim. Według legendy założył go św. Atanazy, który dostał się na szczyt na grzbiecie orła. Klasztor pochodzi z 1336 roku.

Nie cały teren klasztoru jest udostępniony dla turystów. Zwiedzać można:

  • ossuarium, czyli kaplicę czaszek,
  • refektarz z XVI wieku,
  • katolikon, czyli cerkiew Przemienienia Pańskiego z XIV–XVI wieku z bizantyjską polichromią z 1483 roku,
  • wieżę wyciągową, za pomocą której wciągano na górę mnichów i dostawy dla klasztoru.

W wieży wyciągowej największego klasztoru w Meteorach znajduje się obecnie muzeum z przedmiotami używanymi w klasztorze w dawnych czasach. Aby się dostać do Wielkiego Meteoru, trzeba pokonać 192 schody wykute w skale. Samo wzniesienie ma 250 m od podnóża do szczytu.

Pozostałe Meteory w Grecji

Pozostałe zamieszkane Meteory w Grecji to:

  • Klasztor Świętej Trójcy ze świątynią zwieńczoną kopułą i cennymi ikonami z XVII i XVIII wieku, okrągłą kaplicą św. Jana Chrzciciela, wykutą w skale w miejscu dawnej pustelni, refektarzem i celami mnichów; splądrowany w czasie II wojny światowej;
  • Klasztor Świętego Stefana Pierwszego Męczennika to jeden z dwóch klasztorów żeńskich w Meteorach, pochodzi prawdopodobnie z XII wieku, kompleks obejmuje jednonawową bazylikę z malowidłami z XVI wieku; przy klasztorze znajduje się platforma widokowa;
  • Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego to najmniejszy monastyr Meteorów z XVI wieku, prowadzi do niego 80 stopni;
  • Monastyr Rusanu – drugi z żeńskich klasztorów w Meteorach, prowadzą do niego nie tylko schody, ale i dwa mostki nad przepaścią;
  • Klasztor Warłama – drugi co do wielkości klasztor w Meteorach z katolikonem pod wezwaniem Wszysttkich Świętych z XVI wieku, starym refektarzem (obecnie muzeum, w którego zbiorach jest m.in. bogato zdobiony kodeks z XI wieku i Biblia cesarza bizantyjskiego Konstantyna Porfirogenety), budynkiem hospicjum oraz kaplicą świętych Kosmy i Damiana; ten klasztor również ma dawną wieżę wyciągową.

Zwiedzanie Meteorów w Grecji

Początkowo jedynym sposobem dostania się do klasztorów w Meteorach było wciąganie na linach. Obecnie na zboczach wybudowano pomosty i schody ułatwiające wspinaczkę. Zbudowano je w latach 20. XX wieku. Niemniej trzeba być przygotowanym na wysiłek, szczególnie, że niektóre ze schodów są bardzo strome.

Aby zwiedzić klasztory w Meteorach, należy mieć odpowiedni strój, tak jak przy wchodzeniu do innych obiektów sakralnych. Ubrania muszą zakrywać kolana i ramiona. Wstęp do klasztorów jest płatny.

Meteory w Grecji są także celem wypraw wspinaczkowych dla zaawansowanych wspinaczy. Niemal pionowe ściany sięgają 300 m wysokości.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Inicjatywa, która łączy polskich przewodników na całym świecie

Pozostałe wiadomości