Dlaczego młode matki w Polsce zbyt wcześnie rezygnują z karmienia piersią?

Matka karmiąca dziecko piersią
AlekZotoff/GettyImages
Źródło: iStockphoto
Mimo licznych kampanii uświadamiających wartość karmienia piersią i prozdrowotny wpływ mleka matki na dziecko, polskie matki rezygnują z karmienia piersią jeszcze przed 6 miesiącem życia niemowlęcia. Aż co piąta młoda matka w Polsce twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Celem badań była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki potwierdzają, że właściwe przygotowanie kobiet do karmienia piersią w okresie ciąży oraz edukacja i wsparcie w okresie poporodowym – szczególnie w zakresie technik karmienia/przystawiania dziecka do piersi – powoduje, że matki wydłużają czas karmienia piersią. Wskazują również jak dużą rolę w promowaniu karmienia piersią odgrywają położne, w tym szczególnie położne podstawowej opieki zdrowotnej podczas edukacji przedporodowej i po porodzie w trakcie wizyt patronażowych.

Powody rezygnowania z karmienia piersią

Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na grupie ponad 3 tysięcy kobiet w 2018 roku.

Z badań wynika, że ponad dwie piąte młodych matek karmiło swoje nowonarodzone dziecko tylko piersią. Ankietowane kobiety wstępnie deklarowały, że chciałyby karmić dziecko wyłącznie piersią przez rok lub 6 miesięcy, jednak spełnienie tego oświadczenia dla wielu z nich było z różnych względów niemożliwe. Wśród przyczyn zbyt wczesnego rezygnowania z karmienia piersią (przed ukończeniem przez dziecko 6. miesiąca życia) młode matki najczęściej wymieniały brak wystarczającej ilości pokarmu (36,76%), brak odpowiedniej wiedzy o zaletach karmienia naturalnego (25,90%), czasochłonność karmienia (23,06%), jak również chorobę i/lub hospitalizację dziecka (13,88%).

 Przyczyny problemów laktacyjnych

Jako przyczynę problemów laktacyjnych związanych z osobą matki najczęściej była wskazywana nieprawidłowa technika karmienia piersią (20,72%) i zbyt mała ilość pokarmu, co może mieć wpływ na zbyt wczesne rezygnowanie matek z karmienia piersią, co nie jest zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), i ze stanowiskiem Komitetu ds. Żywienia ESPGHAN, które rekomendują wyłączne karmienie niemowląt piersią przez 6 miesięcy jako najwłaściwszy i polecany sposób żywienia dziecka.

Zdaniem kobiet w wydłużeniu czasu karmienia piersią mógłby pomóc kobietom przede wszystkim właściwy instruktaż na temat technik karmienia/przystawiania dziecka do piersi (41,48%), stosowanie preparatów wspomagających laktację (23,18%), przestrzeganie właściwej diety (21,81%) oraz świadomość korzyści wynikających z karmienia naturalnego (13,81%).

„Osoby z pozytywnym doświadczeniem i pewne swojej wiedzy mogą skutecznie pomagać młodym matkom. Według respondentek to właśnie położna odgrywa istotną rolę zarówno w promowaniu naturalnego karmienia jak i rozwiązywaniu problemów laktacyjnych. Badane matki w zdecydowanej większości, pozytywnie oceniały informacje uzyskane od położnych rodzinnych na temat karmienia dziecka piersią, najczęściej stwierdzając, że były one wyczerpujące i bardzo przydatne. Położne udzielały nie tylko wsparcia informacyjnego, ale także potrafiły skutecznie uspokoić, wesprzeć emocjonalnie i rozwiać wątpliwości dotyczące ilości pokarmu w stosunku do potrzeb dziecka” – twierdzi dr hab. Beata Pięta, prof. UM w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Położnych.

Badane matki najczęściej były odwiedzane przez położną rodzinną cztery razy w okresie dwóch miesięcy po porodzie (38,47%). W przypadku co czwartej badanej (25,55%) położna zrealizowała 2 lub 3 wizyty patronażowe, a do prawie co dziesiątej respondentki (11,67%) dotarła tylko jeden raz po porodzie. Chociaż prawie co piąta ankietowana (18,13%) była odwiedzona przez położną rodzinną pięć lub więcej razy w okresie dwóch miesięcy po urodzeniu dziecka, to jednak wśród badanych znalazły się również matki, do których położna nie dotarła w ogóle (6,18%).

„W przestrzeni społecznej powinno być znacznie więcej informacji o tym, co tracimy, jeśli kobiety nie karmią piersią i jakie szkody zdrowotne ponoszą i matka i dziecko” – twierdzi dr hab. Beata Pięta, prof. UM w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Położnych

Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących. Jak podkreślają eksperci WHO, promowanie naturalnego karmienia oraz ochrona i wspieranie matek karmiących piersią stanowi jedną z najbardziej efektywnych strategii poprawiających stan zdrowia ludności. Wiąże się z większą odpornością dzieci na choroby, korzystnie wpływa na ich rozwój, tworzy silną więź pomiędzy matką a dzieckiem i pozytywnie wpływa na zdrowie kobiety.

Źródło: materiały prasowe „Badanie opinii młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.

Źródło informacji: iLCS

Autor: Anna Kobyłka

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

podziel się:

Pozostałe wiadomości