Analiza SWOT – czym jest i kiedy warto ją zastosować?

Autor:
Adrian
Adamczyk
SWOT

Analiza SWOT to narzędzie, które pozwala na analizę strategiczną danej organizacji. Dzięki kompleksowemu ujęciu problemu i skupieniu się zarówno na czynnikach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pozwala ona na dokładne określenie dalszej strategii działania firmy. Na czym polega metoda SWOT i kiedy warto ją zastosować?

Analiza strategiczna SWOT powstała w latach 60. XX wieku, a za jej twórcę uznaje się Alberta S. Humphreya. Mimo upływu czasu, stworzona przez niego metoda nie starzeje się i wciąż jest wykorzystywana przez przedsiębiorców. Jej popularność wynika z wyjątkowo uniwersalnego charakteru i szerokiego zastosowania. Przykładów analizy SWOT może być wiele, ponieważ narzędzie to z powodzeniem stosuje się do analizy i oceny działania firm i organizacji z różnorodnych branż.

"Pani Gadżet"- kobiece biznesy

TVN Style "Pani Gadżet" - sezon 24, odcinek 2.
TVN Style "Pani Gadżet" - sezon 24, odcinek 2. TVN Style
wideo 2/3

Co to jest analiza SWOT?

 • Metoda SWOT służy uporządkowaniu informacji związanych z działalnością firmy, a także umożliwia stworzenie konkretnej strategii na przyszłość. Jest to technika niezwykle kompleksowa, która pozwala spojrzeć na funkcjonowanie organizacji z szerszej perspektywy. Często można się spotkać z określeniem analiza SWOT / TOWS. Takie ujęcie jest jeszcze bardziej holistyczne.
 • Analiza SWOT składa się z czterech podstawowych elementów, które widoczne są już w jej nazwie. Termin SWOT jest akronimem angielskich słów:
 • S – strengths (mocne strony), czyli wszystko to, co sprawia, że możliwe jest osiągnięcie sukcesu. W analizie SWOT mocne strony związane są z czynnikami wewnętrznymi, takimi jak, np. duże kompetencje pracowników organizacji.
 • W – weaknesses (słabe strony), czyli wszystkie wady, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu. Słabe strony w analizie SWOT również zalicza się do czynników wewnętrznych. Mogą nimi być np. słaba znajomość branży czy zacofanie technologiczne firmy.
 • O – opportunities (szanse), czyli sytuacje, które można wykorzystać w celu rozwoju organizacji. W analizie SWOT szanse zalicza się do kategorii czynników zewnętrznych, które mogą być związane np. z panującą wśród konsumentów modą na dany produkt.
 • T – threats (zagrożenia), czyli niekorzystne okoliczności i wynikające z nich niebezpieczeństwa, które mogą negatywnie oddziaływać na firmę. Analiza SWOT kwalifikuje je jako czynniki zewnętrzne, a ich przykładem jest silna konkurencja na rynku.

Do czego przydaje się analiza strategiczna SWOT?

Przykładowa analiza SWOT może dotyczyć istniejącej już firmy. Dzięki niej przedsiębiorstwo ma szansę obrać właściwy kierunek rozwoju, zaplanować konieczne zmiany, a także podjąć kluczowe decyzje dotyczące działalności organizacji. Oprócz tego, narzędzie może być wykorzystane w sytuacji, gdy przedsiębiorca dopiero planuje otworzenie własnej działalności. Analiza SWOT często odgrywa kluczową rolę w tworzeniu biznesplanu, ponieważ pomaga w podsumowaniu wszystkich niezbędnych informacji.

W jakich firmach znajduje zastosowanie analiza SWOT?

Przykład analizy SWOT może dotyczyć dowolnej firmy lub organizacji. Narzędzie to wykorzystywane bywa zarówno przez przedsiębiorstwa prywatne, jak i publiczne. W Internecie można znaleźć takie przykłady, jak np.:

 • analiza SWOT restauracji,
 • analiza SWOT hotelu,
 • analiza SWOT szkoły,
 • analiza SWOT sklepu,
 • analiza SWOT banku,
 • analiza SWOT firmy produkcyjnej,
 • analiza SWOT kawiarni,
 • analiza SWOT firmy budowlanej,
 • analiza SWOT salonu kosmetycznego,
 • analiza SWOT firmy transportowej,
 • analiza SWOT przedszkola.

Wnioski z analizy SWOT

Podsumowanie analizy SWOT pozwala na wyznaczenie odpowiedniej strategii, dopasowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Wśród możliwych metod rozwoju znajdują się:

 • · strategia agresywna – występuje, gdy w analizie SWOT przeważają mocne strony i szanse. Polega na dalszym rozwoju i ekspansji, a także wzmacnianiu pozycji firmy;
 • · strategia konserwatywna – występuje, gdy dominują mocne strony i zagrożenia. Przykładowe działania to w tym przypadku dążenie do poprawy jakości produktów czy poszukiwanie szans na nowych rynkach;
 • · strategia konkurencyjna – występuje, gdy przeważają słabe strony, jednak wokół jest więcej szans. W takiej sytuacji zalecana jest praca nad ulepszaniem produktów, redukowanie kosztów czy dążenie do poprawy produktywności;
 • · strategia defensywna – występuje, gdy mamy do czynienia z przewagą słabych stron i zagrożeń. Wówczas firma może zredukować koszty, wycofać się z rynku lub dążyć do połączenia z innym przedsiębiorstwem.

Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku metoda SWOT musi być dostosowana do obecnej sytuacji danej firmy. Co ciekawe, przykładowa analiza SWOT może też dotyczyć ludzi, co wykorzystuje się m.in. w coachingu. Analiza SWOT osoby pozwala na lepsze poznanie siebie i pomaga w określeniu drogi rozwoju.

Na czym polega analiza SWOT firmy?

Jak zrobić analizę SWOT? Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie "burzy mózgów", podczas której każdy pracownik ma szansę podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Analiza SWOT przedsiębiorstwa polega bowiem na stworzeniu listy mocnych i słabych stron firmy, a także określeniu zewnętrznych szans i zagrożeń. Następnym krokiem jest wyznaczenie korelacji między poszczególnymi czynnikami oraz wyciagnięcie na tej podstawie odpowiednich wniosków.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. 

Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Galeanu Mihai/Getty Images

Pozostałe wiadomości