Finanse i Praca

Ile wynoszą stawki podatkowe przy podatku VAT, PIT i CIT?

Rozliczanie podatków

Fot. GettyImages / Doucefleur

Finanse i Praca

Ile wynoszą stawki podatkowe przy podatku VAT, PIT i CIT?

Rozliczanie podatków

Fot. GettyImages / Doucefleur

Stawka podatku to wartość, dzięki której możliwe jest wyliczenie kwoty podatku należnego od danej podstawy opodatkowania. Oprócz stawki podatkowej także inne parametry determinują wysokość podatku należnego.

W Polsce obowiązują zróżnicowane stawki podatkowe dla poszczególnych typów podatków. Stawki podatkowe są inne dla podatku od towarów i usług (VAT), podatków dochodowych (PIT, CIT) czy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zobacz także:

PIT 2019. Jak i kiedy zapłacić, by uniknąć problemów?

Stawki podatkowe w Polsce – podstawowe informacje

Stawka podatku to wartość procentowa, dzięki której możliwe jest obliczenie należnej kwoty podatku od danej podstawy opodatkowania. Zatem znajomość aktualnej stawki podatkowej jest bardzo ważna – determinuje prawidłowe wyliczenie wartości podatku należnego danego typu. W Polsce obowiązujące stawki podatkowe dotyczą:

 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatku od dochodów osób fizycznych (PIT),
 • podatku od dochodów osób prawnych (CIT),
 • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki podatkowe PIT – jaka wysokość?

W roku 2018, podobnie, jak i w poprzednich, stawki podatkowe w PIT nie uległy zmianie . Zatem do rozliczenia są stosowane dwie stawki podatkowe – 18 proc. i 32 proc.

Jeśli podatnicy w danym roku podatkowym uzyskali dochód poniżej kwoty 85 528 zł, wówczas odprowadzają od swoich dochodów podatek dochodowy należny na poziomie 18 proc. uzyskanych dochodów.

Jeśli podatnicy w danym roku podatkowym uzyskali dochód powyżej kwoty 85 528 zł, wówczas odprowadzają od swoich dochodów podatek dochodowy należy na poziomie 32 proc. uzyskanych dochodów.


Stawki podatkowe VAT – jakie są?

W przypadku podatku VAT występuje aż pięć stawek podatkowych . Są one stosowane w odniesieniu do różnych przedmiotów opodatkowania:

 • stawka podatku VAT na poziomie 23 proc. jest stosowana w odniesieniu do eksportu i importu towarów, odpłatnej dostawy towarów na terenie kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy, odbioru towaru;
 • stawka podatku VAT na poziomie 8 proc. jest stosowana w odniesieniu do działań budowlanych (modernizacja, budowa, remont obiektów budowlanych), usług przewozu osobowego taksówkami;
 • stawka podatku VAT na poziomie 5 proc. jest stosowana w odniesieniu do handlu produktami żywnościowymi, garmażeryjnymi, książkami elektronicznymi;
 • stawka podatku VAT na poziomie 0 proc. jest stosowana w odniesieniu do eksportu towarów przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz oraz eksportu towarów przez dostawcę lub na jego rzecz dokonywanym przez rolników ryczałtowych.

Stawki podatkowe CIT – jakie są?

W przypadku podatku CIT stawki podatkowe są następujące:

 • stawka podatkowa CIT 10 proc. – ma zastosowanie do przychodów osób prawnych żeglugi powietrznej, którzy uzyskali przychód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w odniesieniu do przychodów przedsiębiorstw zagranicznych, które opierają swoją działalność na żegludze handlowej;
 • stawka podatkowa CIT 15 proc. – ma zastosowanie do przychodów osób prawnych małych podatników (w poprzednim roku podatkowym wypracowali przychód nie większy niż równowartość kwoty 1200000 euro), jak i osób prawnych, które w danym roku podatkowym rozpoczęły swoją działalność gospodarczą;
 • stawka podatkowa CIT 19 proc. – ma zastosowanie do większości podatników: osób prawnych rozliczających swoje przychody na zasadach ogólnych;
 • stawka podatkowa CIT 20 proc. – ma zastosowanie do przychodów uzyskanych przez osoby prawne, które nie mają swojego miejsca zamieszkania na terytorium Polski (tzw. nierezydenci).

Jakie są stawki podatkowe w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Jeśli chodzi o stawki podatkowe ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to ich wysokość jest następująca:

 • stawka ryczałtu na poziomie 20 proc. – ma zastosowanie do przychodów osób wykonujących wolne zawody, np. lekarzy, dentystów, tłumaczy przysięgłych;
 • stawka ryczałtu na poziomie 17 proc. – ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług turystycznych, pośrednictwa w różnych dziedzinach, wydawniczych, hotelarskich, parkingowych, fotograficznych;
 • stawka ryczałtu na poziomie 8,5 proc. – ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług gastronomicznych, ogrodniczych, prac konserwacyjnych;
 • stawka ryczałtu na poziomie 5,5 proc. – ma zastosowanie do do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wytwórczych, budowlanych, niektórych transportowych;
 • stawka ryczałtu na poziomie 3 proc. – ma zastosowanie do przychodów uzyskanych z handlu, rybołówstwa, gastronomii.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – jakie stawki podatkowe?

W tym przypadku stawki podatkowe są zwykle na poziomie zwykle 0,5–2 proc. w zależności od realizowanej czynności cywilnoprawnej. Przykładowo, przy umowie sprzedaży auta czy nieruchomości pojawia się podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 2 proc. przedmiotu transakcji, przy zbyciu innych praw majątkowych stawka wynosi 1 proc. Stawka tego podatku przy zawieranej umowie spółki to 0,5 proc. Przy umowie pożyczki stawka podatku wynosi 2 proc.

Jak więc widać, aktualne stawki podatkowe są zróżnicowane. Ministerstwo Finansów zapowiada, że prowadzi prace nad zmianami i niewykluczone, że w kolejnych latach podatkowych pojawią się nowe stawki podatkowe. Warto dodać, że za granicą nieco inaczej niż w Polsce funkcjonują stawki podatkowe. Niemcy są na przykład krajem, gdzie na wysokość podatku ma wpływ nie tyle stawka podatkowa, co klasa podatkowa, do której należy podatnik.

Co sądzisz o tym artykule?
2
0
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0