Podróże

Ruch bezwizowy – aktualne przepisy

Fot. Fernando Takashi Silva / Getty Images

Podróże

Ruch bezwizowy – aktualne przepisy

Fot. Fernando Takashi Silva / Getty Images

Ruch bezwizowy ułatwia podróżującym zwiedzanie kolejnych państw. Zasady panujące w strefie Schengen przyczyniły się do zwiększenia częstotliwości wyjazdów, ułatwiając poruszanie się na granicach. Obywatele państw, których dotyczy ruch bezwizowy do Polski, mogą przebywać w naszym kraju maksymalnie 90 dni, w ciągu 180-dniowego okresu. Brak wizy nie zwalnia jednak z konieczności posiadania innych dokumentów.

Zwolnienie z obowiązku posiadania wizy najczęściej dotyczy państw, które w pewnym stopniu są ze sobą powiązane. Umowy zwykle mają charakter dwustronny, jednakże zdarzają się wyjątki. Dobrze znanym w Polsce przykładem jest ruch bezwizowy dotyczący USA, podczas gdy Polacy każdorazowo muszą ubiegać się o zezwolenie. Warto znać szczególnie zasady regulujące przejazdy pomiędzy państwami sąsiadującymi tak, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji w trakcie podróży.

Ruch bezwizowy z Białorusią

Od 27 lipca 2018 roku, na mocy Dekretu wydanego przez Prezydenta Republiki Białoruś , dla obywateli Polski i 73 innych państw możliwy jest ruch bezwizowy na okres maksymalnie 30 dni. Dekret dotyczy wyłącznie przejścia granicznego „Lotnisko Narodowe Mińsk”, tym samym obowiązując osoby, które podróżują samolotem. Brak wizy wiąże się z koniecznością posiadania innych dokumentów – między innymi biletu powrotnego. Obywatele Polski, którzy przekraczają granicę, muszą mieć ze sobą ważny paszport, zasoby pieniężne (minimum 23 euro na dzień) oraz ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązuje na terenie Białorusi. W tym celu konieczne jest zawarcie umowy z zagranicznym ubezpieczycielem na sumę minimum 10 tys. euro. W praktyce, kompanią, z którą podpisujemy umowę, jest „Belgosstrakh” lub „Beleximgarant”. Pomimo tego, że funkcjonuje ruch bezwizowy na Białoruś , planując podróż na wschód dłuższą niż 5 dni roboczych, konieczna będzie rejestracja w specjalnych oddziałach terytorialnych dotyczących migracji. Pamiętajmy o tym, że wykupione przez nas ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały pobyt i być oficjalnie przetłumaczone na białoruski lub rosyjski.

Ruch bezwizowy - Grodno, Brześć

Co w przypadku, gdy przekraczamy granicę w innym miejscu? Na podstawie Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś wydanego w 2017 roku, jeśli podróżujemy w celach turystycznych, możliwy jest ruch bezwizowy na okres maksymalnie 10 dni. Przepisy dotyczą wyszczególnionych miejsc – Parku „Kanał Augustowski” w skład którego wchodzi Grodno i cały rejon grodzieński oraz strefy „Brześć”, w skład której wchodzi miasto Brześć oraz wyszczególnione rejony należące do obwodu brzeskiego. Przejście graniczne do wspomnianego „Kanału Augustowskiego” znajduje się w Rudawce – Lesnaja oraz Kuźnicy Białostockiej – Bruzgi. Z kolei przejście do strefy „Brześć” leży na granicy między innymi: Terespol – Brześć i Połowce – Pieszczatka. Co istotne, ruch bezwizowy obowiązuje w kierunku Polska – Grodno lub Polska – Brześć. Nie można przemieszczać się pomiędzy strefami. Przed wjazdem na Białoruś , należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Zniesienie obowiązku posiadania wiz przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego, co ma szczególne znaczenie dla państw, którym zależy na rozwinięciu tej gałęzi gospodarki. Na podstawie doniesień, Białorusini mają zamiar powiększyć obszar, na którym będzie obowiązywać ruch bezwizowy do Grodna . Można się więc spodziewać, że w najbliższych latach będziemy podróżować bez zezwolenia już nie tylko do Brześcia, ale także do innych miast.


Zobacz film: Podróże z dziećmi. Źródło: Dzień Dobry TVN

Unia Europejska a ruch bezwizowy - Białoruś, USA. Jakie są przepisy?

Jak wyglądają regulacje dotyczące poruszania się w strefie Schengen? W przypadku państw należących do Unii Europejskiej sytuacja jest dosyć prosta. Jednakże innych krajów również dotyczy ruch bezwizowy . Jak liczyć pobyt? Po pierwsze ma on charakter krótkoterminowy. Możliwe jest poruszanie się w strefie przez maksymalnie 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu, bez obowiązku posiadania wizy. W momencie dokonywania kontroli konieczne jest cofnięcie się o 180 dni i obliczenie, jaka była faktyczna liczba dni, które cudzoziemiec spędził w strefie Schengen. Obowiązkowym dokumentem jest paszport biometryczny.

Ruch bezwizowy - USA

Na jakich zasadach opiera się ruch bezwizowy do USA ? Visa Waiver Program umożliwia podróżowanie bez obowiązku posiadania zezwolenia przez 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych. Biorą w nim udział kraje wysokorozwinięte takie jak Belgia, Holandia, Japonia czy Niemcy. W sumie jest to 38 państw z całego świata. Obowiązkowym dokumentem jest paszport. Konieczne jest również uzyskanie autoryzacji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży oraz posiadanie biletu powrotnego.

Ruch bezwizowy - Kaliningrad

Warto wiedzieć, że ruch bezwizowy nie funkcjonuje już na granicy z Rosją. Został wstrzymany Fw 2016 roku ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Wówczas w Polsce odbywały się bowiem Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO. Kaliningrad był częstym kierunkiem podróży Polaków. Osoby mieszkające po wschodniej stronie granicy również często odwiedzały nasz kraj. Pomimo braku sygnałów o potencjalnym wznowieniu małego ruchu granicznego, być może w przyszłości możliwe będzie podróżowanie do Obwodu Kaliningradzkiego bez wizy.

Co sądzisz o tym artykule?
71
8
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0