Finanse i Praca

Ile czasu poświęcamy na dojazdy do pracy? Jak wygląda "życie w drodze"?

Finanse i Praca

Ile czasu poświęcamy na dojazdy do pracy? Jak wygląda "życie w drodze"?

Urząd Statystyczny w Warszawie poinformował, że coraz więcej osób dojeżdża do pracy w stolicy.  Niektórzy każdego dnia na dojazdy poświęcają kilka godzin i pokonują kilkaset kilometrów! O życiu na walizkach i w wiecznej trasie opowiadali w studiu Dzień Dobry TVNDominika Gwit,  Ania Rusowicz i Kajetan Kajetanowicz.

Urząd Statystyczny w Warszawie poinformował, że coraz więcej osób dojeżdża do pracy w stolicy. Według ostatnich badań, w województwie mazowieckim do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdża 376 tys. pracowników najemnych, co stanowi 11,5% ogółu dojeżdżających w całym kraju. Przyjeżdżających do pracy jest tu więcej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wynosi 4,35 i jest najwyższy w Polsce. " 

Całe życie na walizkach

Coraz więcej osób dojeżdża do pracy w Warszawie. Najwięcej ze Śląska i Łodzi

Informacja o dojazdach do pracy jest wynikiem badania opartego na administracyjnych źródłach danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską.

W mazowieckim, podobnie jak w większości województw, wśród ogółu dojeżdżających do pracy przeważały osoby mieszkające na terenach wiejskich. Ich udział ukształtował się na poziomie 54,5% i był mniejszy niż przeciętnie w kraju (56,8%). Mieszkańcy wsi byli bardziej mobilni w przypadku dojazdów wewnątrzwojewódzkich (w tej grupie stanowili 55,4%). Natomiast wśród dojeżdżających do pracy poza obszar województwa niewielką przewagę mieli mieszkańcy miast (54,3% wobec 45,7%). Z perspektywy miejsca pracy dla większości zatrudnionych cel dojazdu stanowiły miasta. Odsetek Mazowszan dojeżdżających do pracy w miastach wyniósł 76,7% i był jednym z trzech najwyższych w kraju (przy średniej na poziomie 74,9%), a więc konsekwentnie odsetek dojeżdżających do pracy na obszary wiejskie należał do najniższych (23,3% wobec 25,1% średniej w całym kraju).

Mazowieckie przyciąga najwięcej pracowników z kraju

Ostatnie dostępne statystyki mówią o tym, że do pracy w województwie mazowieckim przyjeżdża regularnie 142,5 tys. pracowników najemnych z innych województw. Pracownicy najemni, to osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy. Pod względem liczby przyjeżdżających, mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce w kraju, przyciągając 31,6% ogólnej liczby wyjeżdżających do pracy poza granice województwa swojego zamieszkania.

Mazowieckie stanowi cel przyjazdu nie tylko dla mieszkańców sąsiednich województw. Najwięcej pracowników najemnych pochodziło ze śląskiego (21,3 tys. osób - 14,9% całości), a w dalszej kolejności sąsiednich: łódzkiego (19,5 tys. - 13,7%) i lubelskiego (14,3 tys. - 10,0%). Najrzadziej zatrudnienie znajdowali tu natomiast mieszkańcy województw: lubuskiego (1,7 tys. - 1,2%), opolskiego (3,5 tys.- 2,5%) i zachodniopomorskiego (3,9 tys.- 2,7%).

Z samej Warszawy wyjeżdża do pracy 30,6 tys. osób i ta liczba na przestrzeni lat wzrasta. Miejsce pracy większości wyjeżdżających (63,7%) zlokalizowane było w miastach. Dla zdecydowanej większości wyjeżdżających zze stolicy w celach zarobkowych (22,6 tys. - 73,9% całości) dojazdy do pracy odbywały się w obrębie województwa mazowieckiego, przy czym główny kierunek stanowiły gminy ościenne. Do pracy poza granice województwa wyjeżdża z Warszawy zaledwie 8 tys. osób, czyli 26,1% ogółu wyjeżdżających mieszkańców. Celem tych dojazdów jest praca głównie w dużych miastach. Najwięcej pracowników najemnych decydowało się na dojazdy do pracy na terenie Wrocławia.

Co sądzisz o tym artykule?
59
4
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0