Psychologia

Profesjonalna szkoła psychoterapii - ważne kwestie pomocne przy dokonywaniu wyboru

Otwarta książka na stole

Fot. Virojt Changyencham / Getty Images

Psychologia

Profesjonalna szkoła psychoterapii - ważne kwestie pomocne przy dokonywaniu wyboru

Otwarta książka na stole

Fot. Virojt Changyencham / Getty Images

Psychoterapeuta to zawód niezwykle odpowiedzialny i wymagający odpowiedniej wiedzy oraz podstawy teoretycznej. Aby wybrać dobrą szkołę, trzeba rozważyć kilka kwestii.

Wybór szkoły psychoterapii nie jest najłatwiejszą sprawą. Warto poszukać takiej, której program i model teoretyczny będzie zgodny z naszymi preferencjami oraz oczekiwaniami, a także zastanowić się, co da nam ta nauka w dalszej perspektywie czasowej.

Dla kogo szkoła psychoterapii?

Szkoły psychoterapii kierują swoją ofertę do osób, które kończą lub ukończyły studia - najlepiej psychologię, medycynę lub nauki społeczne. Dobrze mieć jakieś podstawy teoretyczne. Większość szkół psychoterapii wymaga doświadczenia klinicznego lub możliwości zdobycia takiego doświadczenia. Niektóre szkoły - ale tylko nieliczne - oczekują wcześniejszego doświadczenie praktycznego.

Mając w kieszeni dyplom uczelni wyższej, należy ukończyć co najmniej 4-letnie szkolenie. W skład szkolenia, oprócz zajęć teoretycznych, wchodzi także własna psychoterapia, staż i praktyka zawodowa poddana superwizji. Należy przygotować się na duży koszt i sporo pracy własnej.

Na co zwrócić uwagę, wybierając szkołę psychoterapii?

Ważne, aby szkolenie było certyfikowane. Kształcenie psychoterapeutów nie jest sformalizowane przez państwo, ale merytoryczny nadzór sprawują nad nim polskie stowarzyszenia psychoterapeutyczne skupione w Polskiej Radzie Psychoterapii oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii. Atestacja stowarzyszenia to gwarancja, że program szkolenia spełnia odpowiednie wymogi merytoryczne.

Należy też zwrócić uwagę na koszt szkolenia i na to, co zawiera w sobie cena. Wydatek nie jest mały: zazwyczaj to koszt od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trzeba sprawdzić, czy w cenie szkolenie uwzględniona jest także określona liczba godzin superwizji. Proces uzyskania certyfikatu psychoterapeuty wymaga też odbycia terapii własnej - to też trzeba mieć na uwadze.


Zobacz film: Płatne studia medyczne zatrzymają lekarzy? Źródło: Dzień Dobry TVN

Szkoła psychoterapii - jaką wybrać?

Szkolenie jest zazwyczaj osadzone w jakimś określonym nurcie. Najpopularniejsze w Polsce są: psychodynamiczny, behawioralno-poznawczy oraz nurt systemowy. Są także szkoły psychoterapii integratywnej, które łączą różne podejścia. Przed wybraniem danej szkoły zaleca się zrobienie dokładnego wywiadu i przeanalizowanie tego, czy nauczane tam techniki są zgodne z naszymi przekonaniami.

Większość współczesnych psychoterapeutów stosuje eklektyzm metod terapeutycznych i integrują w swojej terapii różne podejścia. Każda koncepcja wnosi bowiem inne, równie wartościowe podejście do problemów człowieka.

Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Ta metoda zakłada, że elementy zdrowia psychicznego są ze sobą wzajemnie powiązane - myśli, emocje, zachowania i reakcje fizjologiczne. Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na tym, by modyfikować myśli, przekonania, a dzięki temu - zachowanie i reakcje.

Terapia poznawczo-behawioralna jest bardzo skuteczna w leczeniu depresji, ADHD, rozmaitych zaburzeń seksualnych czy rozwojowych, ale także pomaga wyprowadzić pacjenta z wielu sytuacji kryzysowych.

Szkoła psychoterapii systemowej

Jest to nurt, który najczęściej jest wykorzystywany w pracy na rzecz poprawy relacji w związku czy między dziećmi a rodzicami, ale także w leczeniu zaburzeń u dzieci i nastolatków. Psychoterapia skupia się na prowadzeniu całych systemów. W tym nurcie rodzina traktowana jest jako system, którego poszczególne elementy (członkowie rodziny) wpływają na siebie. Dlatego na sesji spotyka się cała rodzina, a każda osoba jest traktowana z równą uwagą.

Szkoła psychoterapii psychodynamicznej

Ta terapia powstała na gruncie teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda. Zakłada, że na życie psychiczne człowieka wpływ mają nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, potrzeby oraz ukryte emocje. Terapeuta pracuje z pacjentem nad poznaniem i nazwaniem tych emocji, które są trudne do wyrażenia. Pomaga mu zrozumieć to, czego on sam o sobie nie wie, poznać własne emocje i przezwyciężyć problemy, z którymi się zmaga.

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczne w leczeniu większości zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości).

Co sądzisz o tym artykule?
86
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0