Finanse i Praca

Mobbing - zmiany w kodeksie pracy w pierwszych dniach września 2019 roku

Mobbing

Fot. GettyImages / Stadtratte

Finanse i Praca

Mobbing - zmiany w kodeksie pracy w pierwszych dniach września 2019 roku

Mobbing

Fot. GettyImages / Stadtratte

Na początku czerwca 2019 roku, w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca ważne zmiany w przepisach dotyczących między innymi mobbingu. Przepisy wejdą w życie w pierwszych dniach września br.

W czerwcu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zakładającą między innymi możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu "doznania mobbingu". Nowelizacja wejdzie w życie z początkiem września tego roku.

>>> Zobacz także:

Do tej pory pracownik mógł dochodzić roszczeń z tytułu mobbingu w dwóch sytuacjach:

  • gdy mobbing spowodował jego rozstrój zdrowia;

Art. 94(3) par. 3:

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

  • gdy na skutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę.

Art. 94(3) par. 4:

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Po wejściu w życie nowelizacji, pracownik będzie mógł także w czasie trwania stosunku pracy skierować do sądu roszczenie odszkodowawcze przeciwko pracodawcy, wskazując na to, że padł ofiarą zachowań mobbingowych.

Art. 94(3) par. 4 po zmianie:

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Co sądzisz o tym artykule?
48
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0