Porady

Sygnał alarmowy - gdy go usłyszysz, stosuj się do procedur

alarm, światło

Thanit Weerawan/Getty Images

Porady

Sygnał alarmowy - gdy go usłyszysz, stosuj się do procedur

alarm, światło

Thanit Weerawan/Getty Images

Klęski żywiołowe, skażenia, uprzedzenie o zanieczyszczeniu środowiska, ale też przypomnienia o ważnych wydarzeniach z historii kraju lub zwykła kontrola techniczna – w takich przypadkach możemy usłyszeć sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

To rozporządzenie Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 roku określa rodzaj sygnałów alarmowych, które emitowane są przez syreny i środki masowego przekazu. Swoją procedurę ma zarówno ogłoszenie alarmu, jak i jego odwołanie.

Sygnały alarmowe – kiedy i dlaczego?

Dla całego kraju obowiązują te same rodzaje sygnałów alarmowych. Nikt nie może ot tak włączyć syreny alarmowej, ponieważ może doprowadzić to do chaosu. Nawet użycie syren w celach próbnych czy treningowych musi zostać poprzedzone komunikatami w mediach, a o wszystkim poinformowane muszą zostać organa administracji publicznej. Co może spowodować uruchomienie sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych? Mogą to być czynniki naturalne, jak pożar, katastrofa ekologiczna, powodzie, ale także działania wojenne lub zagrożenie terrorystyczne. W jaki sposób może zostać ogłoszony alarm? Wizualny sygnał alarmowy to żółty znak w kształcie trójkąta lub w przypadkach uzasadnionych inna figura geometryczna. Akustyczny sygnał alarmowy to syrena – modulowany dźwięk w okresie trzech minut. W środkach masowego przekazu alarm ogłaszany jest za pomocą powtarzanego po trzykroć komunikatu: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm – i tu podawana jest przyczyna i rodzaj alarmu – dla – tu podaje się obszar obowiązywania alarmu.

Odwołanie alarmu to zniesienie znaków wizualnych, a także jednostajny, niemodulowany dźwięk syreny alarmowej przez trzy minuty, zaś w środkach masowego przekazu powtarzany trzykrotnie komunikat: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm – podana przyczyna alarmu – dla – podany obszar obowiązywania alarmu.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze ogłaszane są w środkach masowego przekazu. W przypadku uprzedzenia o zagrożeniu skażeniem usłyszymy powtarzaną trzy razy zapowiedź o treści: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie (podane miejsce) około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie (podany jest rodzaj) w kierunku (podany jest kierunek rozprzestrzeniania się skażenia).

Odwołanie alarmu zawarte jest w powtarzanym trzy razy komunikacie: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażenia (podany rodzaj) dla (podany obszar).

W przypadku zagrożenia różnego rodzaju zakażeniami treść i forma komunikatu ostrzegawczego uprzedzającego o zagrożeniu ustalana jest przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku odwołania alarmu używana jest zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podany rodzaj) dla (podany obszar).

Komunikaty ostrzegawcze uprzedzające o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska to podana trzy razy dokładna informacja o formie zagrożenia i o tym, w jaki sposób mają postępować mieszkańcy. Odwołanie alarmu to trzykrotnie powtórzona formuła: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach (podany rodzaj) dla (podany obszar alarmu).

Sygnały alarmowe w szkole

Sygnały alarmowe, które obowiązują w szkole, są takie same, jak powszechnie stosowane sygnały. Różnić może się procedura ewakuacji z budynku szkoły, która powinna być symulowana w ramach ćwiczeń i obowiązywać wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Warto znać kilka generalnych zasad obowiązujących po usłyszeniu sygnałów alarmowych w szkole. Przede wszystkim to nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, więc nie można opuszczać budynku placówki, dopóki nie pojawi się nauczyciel, który wyda takie polecenie. Co wówczas należy zrobić? Po usłyszeniu alarmu podporządkować się poleceniom nauczyciela lub opiekuna grupy, który prowadzi ewakuację. Należy zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, jak dokumenty i odzież, coś do jedzenia i picia. W trakcie symulacji procedur alarmowych władze szkoły powinny wyznaczyć miejsce zbiórki. Tam powinni udać się uczniowie wraz z nauczycielami po opuszczeniu budynku szkoły.

Jak się zachować po ogłoszeniu alarmu?

W przypadku kiedy ogłoszony zostanie alarm, powinniśmy działać szybko i rozważnie. Jeśli jesteśmy w swoim mieszkaniu, powinniśmy zabrać z niego wyłącznie najpotrzebniejsze rzeczy – dokumenty, odzież wierzchnią, leki, latarkę, elektryczną. Dla bezpieczeństwa wyłączmy wszystkie odbiorniki elektryczne, a także wygaśmy ogień w palenisku pieca i zamknijmy okna. Następnie jak najszybciej powinniśmy ruszyć do schronu lub miejsca bezpiecznego do ukrycia się.

Gdy alarm zastanie nas w miejscu publicznym, powinniśmy jak najszybciej znaleźć się w schronie lub wskazanym przez służby obrony cywilnej miejscu ukrycia. Gdy prowadzimy auto, powinniśmy jak najszybciej zaparkować je w miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzało ani blokowało ważnych ciągów komunikacyjnych i zmierzać do miejsca ukrycia.

Gdy mamy do czynienia z sygnałem alarmowym dotyczącym skażenia , nie powinniśmy zbliżać się do miejsca, w którym do niego doszło, należy wówczas zastosować się do poleceń służb porządkowych.

Zobacz także:

Jak zrobić skuteczny płyn antybakteryjny? To bardzo proste

Szlifujemy angielski w domu. Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Jak ustawiać się do zdjęć? Dowiedz się, który profil jest lepszy

Co sądzisz o tym artykule?
68
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0