Motoryzacja

Czy ubezpieczenia komunikacyjne są ważne za granicą?

Motoryzacja

Aktualizacja:
Fot. Getty Images/PASign18

Planując zagraniczne wakacje, wielu z nas decyduje się na własny środek transportu w postaci samochodu lub motocykla. Zanim wyruszymy w drogę, warto dowiedzieć się, czy polisa komunikacyjna wystawiona przez polskiego ubezpieczyciela będzie ważna w obcym kraju i czy warto ograniczać się tylko do posiadania ważnego OC.

Polskie OC za granicą

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli popularne OC chroni tych, którzy mogą zostać poszkodowani w wyniku wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej.

Polisa OC wystawiona przez polskiego ubezpieczyciela jest ważna na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na obszarze krajów przynależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polscy kierowcy mogą więc poruszać się z krajową polisą OC po terenie Austrii, Andory, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W tym miejscu warto dodać, że zniesiony w Polsce obowiązek posiadania przy sobie potwierdzenia zawarcia polisy OC nie dotyczy innych krajów. Jeśli więc wyruszamy samochodem w podróż zagraniczną, należy mieć przy sobie certyfikat OC, ponieważ władze innych państw nie mają dostępu do polskiego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w którym to znajdują się wszystkie dane o pojeździe.

Jak już napisaliśmy wcześniej, ochrona OC działa na terenie większości krajów europejskich, ale w niektórych państwach ubezpieczenie OC nie wystarczy. Jadąc do Albanii, na Białoruś, do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Turcji i na Ukrainę należy mieć przy sobie tzw. Zieloną Kartę, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Jest to dokument potwierdzający posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Zielona Karta wymagana jest też w Iranie, Maroku i Tunezji.

Zielona Karta na ogół dodawana jest przez polskich ubezpieczycieli bez dodatkowych formalności.

Polskie autocasco za granicą

Celem ubezpieczenia autocasco jest, w uproszczeniu, ochrona pojazdu mechanicznego i jego wyposażenia w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. W przypadku LINK4 AC – obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

1) szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w wyniku:

 • działania osób trzecich,
 • zderzenia pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, które pochodzą z zewnątrz pojazdu,
 • pożaru, wybuchu i osmalenia,
 • uszkodzenia wnętrza Pojazdu przez osoby, których przewóz wynikał z konieczności udzielenia pomocy medycznej,
 • nagłego działania sił przyrody, m.in. huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadnięcia lub osunięcia się ziemi, czy lawiny,
 • nagłego działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • zatopienia pojazdu;

2) kradzież pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie autocasco jest zawierane dobrowolnie i od zapisów umowy zależy na jakich terytoriach obowiązuje. Autocasco wypadkowe LINK4 obejmuje szkody powstałe na terytorium Europy, natomiast AC kradzieżowe - szkody powstałe na terytorium Europy (z wyłączeniem Białorusi, Ukrainy i Mołdawii).

Polskie ubezpieczenie assistance za granicą

Ubezpieczenie assistance ma na celu zapewnienie ubezpieczającemu pojazd określonej pomocy (np. technicznej, medycznej, informacyjnej) w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych. W LINK4 polisa ta obejmuje – w zależności od wariantu:

 • pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia i wandalizmu,
 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • holowanie do wskazanego przez ubezpieczonego miejsca (odległość zależna od wybranego wariantu),
 • wymianę koła,
 • uruchomienie pojazdu w razie rozładowanego akumulatora,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli ubezpieczony naleje niewłaściwe,
 • złomowanie,
 • otwarcie w razie utraty lub zniszczenia kluczyków,
 • pokrycie kosztów parkowania (ilość dni zależna od wybranego wariantu)

a także jedno z poniższych świadczeń:

 • samochód zastępczy w razie wypadku lub kradzieży (w zależności od wybranego wariantu),
 • nocleg w hotelu dwu- i trzygwiazdkowym, jeśli ubezpieczony znajduje się ponad 20 km od miejsca zamieszkania,
 • transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

Tak, jak w przypadku AC, assistance jest dobrowolne, ale warto wykupić to ubezpieczenie, zwłaszcza przed zagraniczną podróżą, ponieważ w obcym kraju – z powodu nieznajomości tamtejszych realiów i procedur – znacznie trudniej jest zorganizować pomoc na własną rękę.

Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, w jakich krajach pomoże nam dany ubezpieczyciel. Na przykład LINK4 świadczy usługi assistance na terenie: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

fot. LINK4

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości