Finanse i Praca

Obniżenie wymiaru czasu pracy - rozwiązanie pozwalające młodej mamie pogodzić macierzyństwo z pracą

Finanse i Praca

Obniżenie wymiaru czasu pracy - rozwiązanie pozwalające młodej mamie pogodzić macierzyństwo z pracą

Wiele mam powracających do pracy po urlopie macierzyńskim zastanawia się, czy uda im się pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dziecka. Czasami pomocnym rozwiązaniem tej sytuacji wydaje się obniżenie wymiaru czasu pracy. O tym rozwiązaniu mówiła w Dzień Dobry TVN prawniczka, Katarzyna Łodygowska.

Kobiety powracające z urlopów związanych z rodzicielstwem najczęściej łączą obniżenie wymiaru czasu pracy z przerwą na karmienie. Nie jest to jedyny możliwy scenariusz. Mogą również złożyć wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy.

>>> Zobacz także:

Kto może ubiegać się o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Przede wszystkim są to rodzice, którzy nie chcą korzystać z pełnego urlopu wychowawczego. Mają wtedy możliwość wnioskowania o zmianę wymiaru czasu pracy. Nie każdy jednak ma prawo do urlopu wychowawczego, a tym samym do zmniejszenia czasu pracy.

Przede wszystkim musi to być osoba:

  • zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, przy czym jest zatrudniona co najmniej 6 miesięcy (wliczają się w to także poprzednie okresy świadczenia pracy),
  • będąca rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 5. roku życia.

Warto tutaj zaznaczyć, że zarówno mama, jak i tata mogą się ubiegać o skrócenie wymiaru czasu pracy. Mogą także przez 4 miesiące wspólnie przebywać na urlopie wychowawczym lub mieć skrócony wymiar czasu pracy.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika po złożeniu wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Ustawodawca, niejako w bonusie, do uprawnienia obniżenia wymiaru czasu pracy dorzucił zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie od dnia jego złożenia (ale nie wcześniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy). Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku:

  • ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  • likwidacji stanowiska pracy/zwolnień grupowych – tylko, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników.

Obniżenie wymiaru czasu pracy a wynagrodzenie

Składając podanie o skrócenie czasu pracy, należy liczyć się z tym, że wpłynie to na wysokość naszego wynagrodzenia. Mamy tutaj do czynienia z zastosowaniem zasady, że wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Nie można tej sytuacji mylić z przerwami, jakie przysługują kobietom na karmienie piersią.

Co sądzisz o tym artykule?
79
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0