Porady

Prawo do grobu. O czym należy pamiętać, aby uniknąć sporów rodzinnych

Porady

Prawo do grobu. O czym należy pamiętać, aby uniknąć sporów rodzinnych

Prawo do grobu może źródłem rodzinnych konfliktów. Spory mogą dotyczyć kolejności chowania zmarłych, opłat cmentarnych, czy złożenia do grobu ciała osoby nieuprawnionej. Jak rozstrzyga te kwestie prawo? Gościem Dzień Dobry TVN był radca prawny, Przemysław Ligęzowski.

Prawo do grobu - co to jest?

Prawo do grobu to prawo pochowania zmarłego w danym grobie, czyli obok jego bliskich, prawo opieki nad grobem, sprawowania kultu osoby pochowanej, wreszcie podjęcia decyzji o pochowaniu innych osób bliskich. Prawo do grobu obejmuje również wydatki na utrzymanie grobu i w części cmentarza (chyba że w grobie jeszcze nikogo nie pochowano).

Uprawnienie do pochówku - komu przysługuje?

Prawo do pochówku w grobie przysługuje tylko rodzinie zmarłego, co oznacza, że jedynie jej członkowie mogą podpisać umowę z zarządcą cmentarza.

Prawo do pochowania zmarłego mają w kolejności:

  • jego małżonek,
  • zstępni (dzieci, wnuki),
  • wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

W przypadku konfliktu między członkami rodziny co do pochówku, sprawę rozstrzygnie sąd cywilny.

>>> Zobacz także:

Handel prawem do grobu

Nagrobek i ciało należą do rodziny, ale ziemia jest już ziemią komunalną, a nie własnością prywatną, dlatego nie możemy nią handlować. Jest co prawda możliwość odstąpienia grobu, ale to zagadnienie jest bardzo dyskusyjne.

Kult zmarłej osoby

W momencie, gdy zostanie w grobie rodzinnym pochowana jedna z osób każdy z pozostałych członków rodziny nabywa prawo osobiste w postaci kultu zmarłej osoby. Powoduje to, iż nikt spoza rodziny nie może być w grobie pochowany pod rygorem skierowania powództwa o naruszenie dóbr osobistych.

- powiedział nasz gość.

Pochowanie osoby nieuprawnionej do grobu

Osoba spoza rodziny nie może być pochowana w rodzinnym grobie. Aby do tego nie doszło zarządcy sprawdzają dokumenty zmarłego. Jeśli jednak zdarzy się, że w rodzinnym grobie zostanie pochowana osoba obca, to w skrajnym przypadku może dojść do jej ekshumacji.

Opłaty za grób i pochówek

Opłatę za grób wnosi się raz na jakiś czas, zazwyczaj raz na 20 lat. Natomiast opłaty za pochówek regulują zarządcy cmentarzy.

Co sądzisz o tym artykule?
95
8
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0