Finanse i Praca

Doradztwo zawodowe – czym jest? Dlaczego pomaga w karierze?

Dwie kobiety rozmawiają w sprawie pracy.

Fot. demaerre / Getty Images

Finanse i Praca

Doradztwo zawodowe – czym jest? Dlaczego pomaga w karierze?

Dwie kobiety rozmawiają w sprawie pracy.

Fot. demaerre / Getty Images

Doradztwo zawodowe w profesjonalny sposób dobiera preferencje i umiejętności do obecnego rynku pracy. Podjęte studia czy inne formy dokształcania nierzadko nie pokrywają się z naszymi oczekiwaniami. Doradztwo zawodowe w szkole pomaga uniknąć takich sytuacji, oszczędzając czas i pieniądze.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej i na dalszych etapach edukacji pozwala bardzo wcześnie pracować nad najbardziej optymalnym rozwiązaniami na przyszłość. Doradztwo zawodowe dla młodzieży wskaże kierunek rozwoju i określi potencjał, w jaki warto inwestować.

Co to jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe to cykl spotkań i konsultacji ze specjalistą dobrze poruszającym się po rynku pracy oraz posiadającym wiedzę na temat psychologicznych predyspozycji do konkretnych zawodów. Celem doradztwa zawodowego jest poznanie własnych możliwości i sposobów ich wykorzystania w rozwoju kariery na rynku pracy. Doradztwo zawodowe w szkole, np. w gimnazjum czy liceum pozwoli obrać właściwy kierunek w wyborze właściwych studiów lub innego rodzaju dalszej edukacji. Może się okazać, że osoba ma takie predyspozycje, które warto rozwinąć z pomocą odpowiednich kursów, a nie pełnego zakresu nauki w szkole wyższej. Jeśli chodzi o profesjonalne doradztwo zawodowe, studia podyplomowe to nie jedyna dziedzina, której tyczą się porady na temat kariery. Na konsultacje z profesjonalistą warto zdecydować się również w późniejszym czasie, gdy chcemy zmienić pracę lub się przekwalifikować.

Doradztwo zawodowe w szkole

Procesy kształcenia umiejętności i planów na przyszłość warto rozpocząć już w latach szkolnych. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej pozwala rozpoznać u dzieci mocne strony i zainteresowania, w rozwój których warto zainwestować. Ważne jest wsparcie ich w pomysłach oraz w osiąganiu konkretnych celów. Zapewnia to dodatkowa pomoc psychologiczna, która w początkowym procesie doradztwa odgrywa jedną z najważniejszych ról. W szkole podstawowej celem doradztwa jest:

· Dokładne poznanie zdolności i talentów dzieci

· Rozwój ich umiejętności pracy zespołowej

· Przełamywanie barier psychologicznych i społecznych

· Rozwój zdolności wyrażenia mocnych cech i ograniczeń

· Motywacja do osiągania przez dziecko założonych celów i realizowania decyzji

· Dostarczenie informacji o systemie kształcenia, zawodach i sytuacji na rynku pracy

Programy doradztwa zawodowego w szkole podstawowej mogą być realizowane za pomocą wykładów, dyskusji, ankiet, odgrywania konkretnych sytuacji, gier, zabaw, filmów edukacyjnych i innych multimediów.

Doradztwo zawodowe w gimnazjum

Obecnie wygasające już gimnazja to okres, w którym coraz bardziej podejmowane są świadome decyzje zawodowe. Wstępem do nich jest wybór dalszego kształcenia, czyli określonego profilu liceum czy szkoły zawodowej. Doradztwo zawodowe w gimnazjum za pomocą ciekawych technik programowych i organizacyjnych ma rozwijać mocne strony nastolatka, które mają go ukierunkować względem podjętej w przyszłości pracy. Ważne są w tej kwestii zajęcia edukacyjne na temat rynku pracy oraz kształtowanie aktywności w rozwoju zainteresowań. Doradztwo zawodowe dla młodzieży ma też przygotować ucznia do roli pracownika, biorąc pod uwagę aktualny rynek pracy. Plan konsultacji i ćwiczeń zakłada również poszerzanie perspektyw na sytuację po ukończeniu szkoły – dostarczenie informacji o wyborze wielu ścieżek rozwoju (dalsze kształcenie, praca). Ćwiczenia można prowadzić w formie warsztatów grupowych, testów, tablic informacyjnych, pokazów filmów edukacyjnych, spotkań z przedstawicielami zawodów czy współpracując z instytucjami zewnętrznymi.

Zobacz film: Kiedy pasja staje się drugą pracą. Źródło: Dzień Dobry TVN

Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe

Okres studiów to czas mocno związany z decyzjami odnośnie do kariery zawodowej. Podejmując ten poziom nauki, trzeba mieć już pewne wyobrażenia o celach i kierunkach rozwoju. Doradztwo zawodowe i studia to bezpośredni krok w stronę pracy, dlatego bardzo ważne są w realizacji programu zajęcia z zakresu niezbędnych kwalifikacji do pracy, zawodów przyszłościowych czy sytuacji na rynku zatrudnienia. Biorąc pod uwagę dobrze przygotowujące do różnych sytuacji doradztwo zawodowe, studia podyplomowe powinny również uczyć kształtowania pozytywnej postawy wobec zmiany i niezbędnej do tego elastyczności.

Doradztwo zawodowe i personalne

Doradztwo zawodowe i personalne jest również potrzebne po zakończeniu okresu edukacji. Świadomy wybór kierunku rozwoju czy rodzaju pracy jest potrzebny nawet osobom z długim stażem. Ze względu na dużą ilość informacji i dobre dopasowanie kompetencji do zawodu, które zapewnia doradztwo zawodowe, praca znaleziona po konsultacji powinna być w pełni zadowalająca. Właściwe dobranie predyspozycji kandydata do konkretnego, przyszłościowego zawodu skutkuje lepszą efektywnością w pracy i możliwością zwiększenia zarobków. W przypadku osób, które nie mają czasu na bezpośrednie konsultacje w sprawie podjęcia pracy czy przebranżowienia, odpowiednie będzie doradztwo zawodowe online, czyli kurs dostępny w Internecie.

Co sądzisz o tym artykule?
80
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0