refundacja leków

    refundacja leków

    Kiedy trafi do pacjentów?

    Prawie połowa zarejestrowanych leków onkologicznych jest w Polsce nierefundowana, co oddala nasz kraj od europejskich standardów. Niestety, przełomu nie przyniosła najnowsza, majowa lista refundacyjna. Diagnostykę i leczenie onkologiczne dodatkowo opóźnia epidemia COVID-19 - szczególnie dotyczy to osób walczących z rakiem płuc, jajnika i piersi. Te ograniczenia kryją za sobą dramat wielu pacjentów i ich rodzin.

    Neuroblastoma jest nowotworem złośliwym układu nerwowego występującym jedynie u dzieci. Jego najbardziej zaawansowany stopień wymaga drogiego leczenia - immunoterapii. Oliwia zachorowała na neuroblastomę mając niespełna 3 latka. Pierwsze leczenie zakończyło się sukcesem. Niestety po dwóch latach nastąpił nawrót choroby. Szansą dla Oliwki jest immunoterapia. W studiu Dzień Dobry TVN gościliśmy Paulinę Szubińską-Gryz, z grupy Neuroblastoma Polska oraz Agnieszkę Uznańską z synem Szymonem, któremu udało się pokonać chorobę. Przypomnijmy, że Panią Agnieszkę i Szymona gościliśmy w 2014 roku. Szymon został poddany immunoterapii we Włoszech. Jak wyglądało leczenie chłopca? Na czym polega immunoterapia? Dlaczego w Polsce leczenie nie jest refundowane?

    W Polsce istnieje problem z leczeniem chorób rzadkich. Dlaczego? Czy jest szansa na zmianę? O tym gość Dzień Dobry TVN: przewodniczący Krajowego Forum na Rzecz Chorób Rzadkich ORPHAN Mirosław Zieliński.