kleszczowe zapalenie opon mózgowych

    kleszczowe zapalenie opon mózgowych

    Objawy tej choroby często pojawiają się nawet po kilku latach i bywają tak różne, że lekarze nie potrafią jej zdiagnozować. Borelioza - co robić, gdy już na nią zachorujemy? Dlaczego tak trudno ją rozpoznać?