Recall Healing

    Recall Healing

    Dr Gilbert Reanud jest twórcą metody Recall Healing. Szuka przyczyn chorób w nieświadomości. Czy ludzka podświadomość może być katalizatorem chorób?. Czy jeśli ktoś przeżył w swoim życiu traumę może to odbić się za kilka lat groźną i nieuleczalną chorobą? Jak bardzo choroby są psychosomatyczne? Co jego nauka ma wspólnego z paradygmatem medycyny?