Społeczne ratownictwo medyczne — świetny projekt, o którym na pewno powinieneś wiedzieć więcej!

Autor:
Adrianna
Kowalczyk

Uśredniony czas przyjazdu karetki do poszkodowanego w mieście, to około 8 minut. Poza miastem służby ratunkowe powinny zjawić się na miejscu w 15 minut po zgłoszeniu zdarzenia. To jednocześnie dużo i mało. Mało, bo „to tylko kwadrans”. Owszem, ale dla chorego z zawałem serca, tak długi czas oczekiwania na pomoc, może zakończyć się tragicznie. Właśnie dlatego tak dużą rolę odgrywa społeczna sieć ratunkowa. Czym jest i jak działa?

Ratownictwo społeczne w Polsce: co trzeba o nim wiedzieć?

Nadrzędnym aktem prawnym, który stworzył w naszym kraju nowoczesny, składający się z pracowników wielu służb, system ratownictwa, jest ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku. Impulsem do jej powstania była katastrofa w katowickiej hali MTK. 28 stycznia, pod ciężarem śniegu, zawalił się dach. Zginęło 65 osób, a 170 zostało rannych.

Po tej tragedii przystąpiono do tworzenia aktów prawnych, które zapewniłyby lepszą koordynację pracy wszystkich służb ratunkowych: zarówno pracowników pogotowia, policji, straży pożarnych, jak i innych jednostek, które mogą służyć pomocą osobom poszkodowanym.

Nowoczesne ratownictwo obywatelskie, które od wielu lat rozwija między innymi Centrum Ratownictwa, to ambitny projekt, którego nadrzędnym celem jest troska o ludzkie życie. Na mocy ustawy o KPP, w polskim porządku prawnym pojawił się tytuł ratownika medycznego (może nim być osoba, która skończyła odpowiednie studia) oraz ratownika, czyli osoby, która potrafi udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Społeczne ratownictwo medyczne to także aplikacja Ratownik — można ją pobrać na smartfony z Androidem oraz na urządzenia od Apple. Twórcy oprogramowania dają użytkownikom m.in. dostęp do narzędzia RescueNet, gdzie można szybko sprawdzić swoje współrzędne GPS oraz dodać urządzenia AED. To także ogromna baza wiedzy i wiele kursów, które zwiększą naszą wiedzę z zakresu ratowania ludzkiego życia.

Jakie uprawnienia mają ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy?

W naszym kraju funkcjonują już społeczne grupy ratownicze. Fundamentem, który znacznie ułatwia im pracę, jest właśnie kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Rekomendowane jednostki szkoleniowe, na przykład Centrum Ratownictwa, prowadą zajęcia i egzaminy w większości dużych miast w Polsce. Jakie uprawnienia nabywa ratownik KPP?

Może prowadzić bezprzyrządowe i przyrządowe czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową, także z zastosowaniem tlenu i defibrylatora AED. Osoby te potrafią też opatrywać rany, zabezpieczać złamania czy tamować krwotoki.

Kolejne kompetencje, które szczególnie mogą przydać się w pracy takich służb, jak GOPR i TOPR, to ochrona przed hipotermią. Ratownik zna też zasady postępowania przeciwwstrząsowego, potrafi prowadzić tlenoterapię bierną i zapewnia wsparcie psychiczne osoby poszkodowanej.

Czym jest program ratownictwa i ochrony ludności? Jaka jest jego rola w społecznym ratownictwie medycznym?

To przyjęta przez Sejm uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku, która systematyzuje zasady działania wszystkich służb i wskazuje kluczowe obszary ich funkcjonowania. To właśnie na mocy tego dokumentu powstała sieć Państwowego Ratownictwa Medycznego, w którego skład wchodzą też ratownicy społeczni i jednostki współpracujące z systemem, na przykład PCK.

Jednym z nadrzędnych celów, jakie wyznaczył sobie ustawodawca, było rozpowszechnienie zasad, jakimi trzeba się kierować, kiedy udzielamy pierwszej pomocy. Dziś, w osiem lat po wejściu uchwały w życie, w naszym kraju mamy już co najmniej 4,5 tysiąca jednostek uzupełniających system ochrony zdrowia oraz niemal 135 tysięcy ratowników, którzy ukończyli kursy KPP.

W tym gronie odnajdziemy zarówno strażaków, policjantów, strażników gminnych, jak i osoby, które swoją karierę zawodową związały z wojskiem. Jednym z największych sukcesów programu bez wątpienia jest to, że udało się zainteresować kwestią społecznego ratownictwa medycznego spore grono osób, które nie współpracują z jednostkami specjalistycznymi, ale chciały podnieść swoje kompetencje zawodowe. Czasem ze względu na osobę chorą w rodzinie, a kiedy indziej dla siebie, by wiedzieć, jak udzielić wsparcia poszkodowanemu.

Kim jest ratownik obywatelski?

Czy trzeba ukończyć kurs KPP, by uważać się za ratownika obywatelskiego? Nie. Jest nim każda osoba, która udziela pierwszej pomocy, kiedy widzi, że drugi człowiek potrzebuje naszego wsparcia. Może to być nasz sąsiad, kolega z pracy, czy dawna znajoma ze studiów. Słowem — każdy.

Tak samo, jak każdy posiadacz smartfona może rozwijać aplikację RescueNet, dodając kolejne punkty, gdzie znajdują się defibrylatory AED, które znacznie zwiększają szansę osób poszkodowanych na przeżycie. Człowiek, który podjął decyzję o ratowaniu czyjegoś życia, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że od działań, jakie podejmie, zależy bardzo dużo.

To jedna z głównych przesłanek, by zwiększać swoje kompetencje. Można zacząć od podstawowego kursu pierwszej pomocy, jednak jeśli na poważnie chcemy troszczyć się o innych, to zdecydowanie powinniśmy zapisać się na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. By nie tylko pomagać, ale przede wszystkim pomagać dobrze, profesjonalnie.

Autor:Adrianna Kowalczyk

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

Pozostałe wiadomości