Psychologia

Jak się komunikujemy? Rodzaje komunikacji interpersonalnej

Psychologia

Aktualizacja:
Fot.Tara Moore/Getty Images

Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jak wiele sygnałów wysyłamy światu każdego dnia. A jest ich niezliczenie wiele! Na każdy wysyłany przez nas komunikat składają się takie elementy, jak kontekst, język i symbole.

Komunikacja jest czynnością społeczną , a więc wymaga udziału minimum dwóch jednostek. Kontekst komunikacyjny to liczba uczestników komunikacji, a także wszystkie inne czynniki wpływające na przebieg tego zjawiska. Komunikację , podobnie jak każdą inną umiejętność, można doskonalić i rozwijać. Warto zwrócić uwagę, czy sposób, w jaki się komunikujemy, jest dobrze dopasowany do odbiorcy. Im większą wagę będziemy przywiązywać do jakości komunikacji interpersonalnej , tym większą skuteczność będą miały wysyłane przez nas komunikaty, a to z kolei przełoży się na jakość naszych relacji zawodowych i osobistych.

Komunikacja interpersonalna – co to takiego?

Komunikujemy się już od chwili narodzin! Za pomocą płaczu dziecko sygnalizuje swoje potrzeby, oczekując od otoczenia odpowiedniej reakcji. Na tym, najprościej mówiąc, polega komunikacja interpersonalna , czyli komunikacja międzyludzka , którą opisać można za pomocą następującego schematu: nadawca – treść komunikatu – odbiorca. Wysyłając i otrzymując sygnały z otoczenia, budujemy relacje, zacieśniamy więzi, troszczymy się o innych, wymieniamy między sobą opinie i uwagi, prowadzimy spory, kłócimy się i godzimy.

Jakie są rodzaje komunikacji międzyludzkiej?

Komunikować się można w najróżniejszy sposób. Choć podstawową techniką komunikacji jest rozmowa, to istnieje cały szereg możliwości porozumiewania się, które doskonale funkcjonują w codziennym życiu – i wcale nie wymagają słów! Porozumiewać się możemy także spojrzeniem, mimiką twarzy, gestami, postawą sylwetki.

Czym jest komunikacja werbalna?

Komunikacja werbalna to wszystkie sygnały, jakie wysyłamy otoczeniu za pomocą słów. O tym, jak skuteczny będzie nasz komunikat, decyduje wiele czynników, np. rodzaj informacji, jakie chcemy przekazać, słownictwo, jakim się posługujemy, a także styl i sposób mówienia. W komunikacji werbalnej należy zwrócić szczególną uwagę na to, kim jest osoba, z którą rozmawiamy i czy wysyłany przez nas komunikat jest do niej dopasowany.

Definicja i rodzaje komunikacji niewerbalnej

Czasem cisza oznacza więcej niż tysiące wypowiedzianych słów. Komunikacja niewerbalna odgrywa dużo większą rolę w postrzeganiu nas przez odbiorców niż to, co i jak mówimy! Kluczową kwestią w komunikacji niewerbalnej jest postawa naszego ciała. Odbiorca może z niej wyczytać wiele cennych informacji. Przykładowo, pozycja otwarta i wyprostowana zwykle oznacza dużą pewność siebie. Z kolei garbienie się, krzyżowanie rąk na klatce piersiowej, albo pozycja skulona z rękami w kieszeni świadczy o strachu, niepewności i wycofaniu. Pamiętajmy, że komunikacja niewerbalna jest istotną kwestią np. na rozmowie kwalifikacyjnej, a gesty, jakie wtedy wykonujemy mogą znacząco wpłynąć na jej ostateczny wynik.

Inne rodzaje komunikacji niewerbalne j to:

· mimika twarzy

· gesty mówiące o zaangażowaniu w rozmowę

· wygląd zewnętrzny

· budowa ciała

· czynniki fizjologiczne (np. zapach)

· kontakt wzrokowy

· dystans, jaki dzieli rozmówców

· ton głosu

· dotyk.

Co może zakłócać komunikację interpersonalną?

Każdy rodzaj komunikacji obarczony jest ryzykiem nieporozumień. Jednym z najczęściej spotykanych czynników wpływających na problemy komunikacyjne jest niedopasowanie komunikatu do odbiorcy. Duży wpływ na jakość komunikacji ma odrębność kultur i środowisk, a co za tym idzie – inny styl wypowiedzi i odmienne doświadczenia uczestników rozmowy. Na komunikacyjne „zakłócenia na linii” ma też wpływ nastawienie do rozmowy – zniecierpliwienie, zmęczenie, brak koncentracji,czy uprzedzenia do osoby, z którą rozmawiamy. Oczywiste jest, że nie zrozumiemy się w pomieszczeniu, gdzie panuje zgiełk i hałas, a sytuacji nie poprawia fakt, że np. nasz rozmówca ma wyraźne problemy z wymową.

Komunikacja w organizacji

Każda organizacja ma wypracowany określony sposób komunikacji, dzięki czemu członkowie zespołu znają zakres swoich obowiązków i cel ich działań. Wraz z postępem technologicznym styl porozumiewania się w organizacjach nabrał charakteru komunikacji pośredniej – przy użyciu telefonów, maili, komunikatorów, czatów, wideokonferencji. Ten styl komunikacji obecnie jest bliski każdemu z nas – coraz częściej komunikację bezpośrednią zastępują nam rozmowy telefoniczne, smsy i media społecznościowe.

Bibliografia:

1. Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej , Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006.

2. www.psychologytoday.com/us/blog/notes-self/201307/basics-communication

3. www.psychologytoday.com/us/blog/some-assembly-required/201702/the-4-primary-principles-communication

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości