Psychologia

Podświadomość człowieka – o czym decyduje? Czy mamy na nią wpływ?

Psychologia

Aktualizacja:
Kobieta w białej sukni lewituje pod drzewem

Podświadomość wpływa na całe nasze życie. Na nasze wybory, decyzje, motywacje, zachowanie, relacje z innymi. To w podświadomości zapisane są myśli, emocje, wspomnienia, przekonania. Warto uświadomić sobie, jak wielka jest moc podświadomości.

Potęga podświadomości bywa niedoceniana. Tymczasem to ona odpowiada za to, czy odnosimy sukces, czy wciąż pakujemy się w kłopoty; wpędza nas w chorobę, gdy nie potrafimy poradzić sobie z problemem lub uwolnić się od lęku; sprawia, że wchodzimy w toksyczne relacje albo spełniamy się w życiu osobistym. To od niej może zależeć nasz kłopot z nadwagą albo nałogami. Jak to możliwe?

Większość naszych zachowań, decyzji, reakcji, problemów czy zaburzeń to wynik pewnych schematów myślowych zapisanych właśnie w podświadomości. Czym jest podświadomość człowieka , jak oddziałuje na nasze życie i czy mamy wpływ na to, z czego nie zdajemy sobie sprawy?

Podświadomość – definicja

Co to jest podświadomość? Podświadomość to pewnego rodzaju “magazyn pamięci”, w której zgromadzone są nieuświadomione treści, do których nie mamy dostępu. To tam znajdują się nasze życiowe doświadczenia: wspomnienia, skojarzenia, przekonania, ale też umiejętności czy informacje. Wszystko to, co przeżyliśmy i czego doznaliśmy przez całe nasze dotychczasowe życie. Te informacje uruchamiają się w pewnych okolicznościach – wpływając w sposób zupełnie automatyczny na nasze reakcje czy zachowanie.

Podświadomość jest jak komputer zbierający dane – nie analizuje ich, nie ocenia, tylko gromadzi. Oceną i analizą “danych” zajmuje się nasza świadomość. Podświadomość i świadomość funkcjonują więc jako nierozerwalny duet.

Jak działa podświadomość?

Na co dzień nie uświadamiamy sobie jej istnienia i nie mamy dostępu do zebranych w niej informacji. Jak to możliwe, że w tak znaczący sposób wpływa na to, jak funkcjonujemy?

Podświadomość nieustannie przetwarza wszystkie codzienne doświadczenia, emocje, myśli. Jeśli jakaś “informacja” powtarza się regularnie lub wyjątkowo często, podświadomość tworzy z niej pewnego rodzaju wzór. Ten schemat wpływa potem na to, jak umysł w sposób podświadomy wywiera wpływ na nasze życie. Jak działa podświadomość?

Jeśli rodzice otaczali nas troską tylko wtedy, gdy byliśmy chorzy – będziemy podświadomie uciekać w chorobę zawsze wtedy, kiedy zabraknie nam zainteresowania lub bliskości ważnych dla nas osób. Jeśli w dzieciństwie byliśmy karani za wyrażenie własnego zdania, to każda sytuacja wymagająca od nas asertywności wzbudzi automatyczny lęk. Jeśli często myślimy: ,,nie uda mi się”, to prawdopodobnie taka niepewność wejdzie nam w nawyk i będziemy podświadomie sabotować własne sukcesy. Jeśli z kolei mamy głęboko zakorzenione przekonanie, że ,,wszyscy mężczyźni zdradzają”, podświadomie będziemy szukać właśnie takiego partnera…

Jak wpłynąć na podświadomość?

Współczesne badania pokazują, że mamy wpływ na podświadomość, a tym samym na jakość naszego życia. Praca z podświadomością jest możliwa. Możemy decydować o tym, jakie dane będzie gromadzić nasz “magazyn pamięci”. Oczywiście, nie mamy wpływu na wszystko, czego doświadczamy – mamy jednak wpływ na odbiór sytuacji. Możemy w świadomy sposób wpływać na nasz sposób myślenia, postrzegania otoczenia i samych siebie; możemy kontrolować oraz zmieniać nasze przekonania i nawyki.

Istnieje wiele technik treningu podświadomości . Pomagają one dotrzeć do swoich najgłębszych przekonań i poznać źródła własnych niepowodzeń czy zahamowań. Pozwalają także odwrócić myślenie w pozytywnym kierunku.

Jednym ze sposobów wpływania na podświadomość jest afirmacja i wizualizacja. Badacze podświadomości przekonują, że wyobrażanie sobie pewnych pożądanych sytuacji i powtarzanie pewnych sentencji (np. mam prawo być szczęśliwa, jestem gotowa na podjęcie tego wyzwania) zaprogramuje naszą podświadomość i będziemy w stanie pokierować naszym życiem tak, jak tego naprawdę chcemy. Pomoże nam to wyeliminować szkodliwe dla nas wzorce zachowań i osiągnąć oczekiwane rezultaty czy marzenia.

Warto sobie uświadomić, że każdy z nas ma klucz do podświadomości – trzeba tylko do niego dotrzeć i… nauczyć się wykorzystywać w odpowiedni sposób.

Podświadomość a sny

Próbując dotrzeć do swojej podświadomości, warto skupić się na też na naszych snach. Podczas snu, gdy mózg jest odłączony od świadomości i zrelaksowany, podświadomość wysyła nam pewne sygnały . Sny bardzo często zwracają nam na coś uwagę, przypominają, ostrzegają lub symbolizują. Sny są często wykorzystywane jako materiał badawczy w czasie psychoanalizy. Dzięki temu terapeuta stara się dotrzeć do najgłębszych pokładów podświadomości.

Zobacz film: Choroby biorą się z naszej podświadomości? 

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości