Psychologia

Generacja Baby boomers, czyli autorytet dla młodszego pokolenia

Psychologia

Aktualizacja:
Fot. Hero Images / Getty Images

Baby boomers to najstarsze pokolenie, które spotykamy w życiu zawodowym. Jego przedstawiciele są wzorem na wielu płaszczyznach, przekazują młodszym wiedzę i uczą szacunku do osób starszych, tradycji, rodziny i pracy. Cenią sobie niezależność. Kto tworzy generację Baby boomers?

Przedstawiciele generacji Baby boomers to osoby urodzone w latach 1946–1964. Nazwa pochodzi od określenia powojennego wyżu demograficznego (tzw. baby boom), który odnotowano zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach świata. Pokolenie wychowane w ówczesnej rzeczywistości już od najmłodszych lat uczone było ciężkiej pracy, zaangażowania w wykonywane czynności i umacniania więzi społecznych. Jak przedstawiciele powojennego wyżu demograficznego odnajdują się w dzisiejszej rzeczywistości?

Więcej:

Geneza pokolenia Baby boomers

Dorastający w powojennym świecie Baby boomers musieli szybko dojrzeć. Zarówno ich życie zawodowe, jak i prywatne podyktowane było odgórnie przyjętymi zasadami wzajemnego poszanowania, równego wynagradzania za pracę i zaangażowania w nią. To w tych czasach swoje początki miała telewizja, która odegrała w ich życiu znaczącą rolę. Za pomocą ówczesnych mediów rządzący komunikowali się z obywatelami i kształtowali autorytety, za którymi miał podążać naród. Istnienie jednego kanału telewizyjnego, a tym samym brak alternatyw, pozwoliło partii na wpływanie na to, jak odbiorcy będą postrzegać rzeczywistość. Wypracowano kult osoby występującej w mediach jako wzoru i głosu ludu. Doprowadziło to do uzależnienia się społeczności od wpływu telewizji.

Baby boomers w pracy

Przedstawiciele Baby boomers to dzisiaj najmniejsza i powoli zanikająca grupa pracująca. Dla pozostałych, młodszych pokoleń są autorytetami, bowiem wszystko, co mają, zdobyli samodzielnie. Nauczeni zostali dochodzenia do wysokich stanowisk latami pracy i budowaniem kariery krok po kroku, a nie wykorzystywaniem znajomości. Osoby z generacji Baby boomers są pracownikami bardzo zaangażowanymi, oddanymi i niezmieniającymi swojego miejsca zatrudnienia. Często pełnią wysokie funkcje, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i bardzo bogatym doświadczeniem. Cenią dobre i stabilne wynagrodzenie, co daje im poczucie bezpieczeństwa. To na ich oczach zmieniał się świat, rozwijały nowe media, dlatego zostali oni zmuszeni do nauki i wykształcenia nowych umiejętności.

Baby boomers to ludzie dorastający w duchu poważania autorytetów i taki model kontynuują w swoim dorosłym życiu. Oczekują bezwzględnego szacunku dla osób starszych i wyżej postawionych w hierarchii społecznej. Dlatego swoje dzieci wychowują w przekonaniu, że nauczyciele w szkole, a następnie szefowie w pracy mają bezdyskusyjną rację, niezależnie od sytuacji. Co ciekawe, zostali nauczeni, że człowiek powinien pracować tak długo, jak tylko może. Emerytura jest jedynie zakończeniem pewnego okresu w życiu, ale nie całkowitym przerwaniem aktywności zawodowej. Pracujący dziadkowie i babcie mogą dziwić jedynie młodsze pokolenia. W ich mniemaniu, dopóki są sprawni fizycznie, są zdolni do pracy.

Codzienność pokolenia Baby boomers

Baby boomers zostali wychowani w tradycyjnym modelu rodziny z wyraźnym podziałem na role i taki system uważają za najlepszy. Kobiety na pierwszym miejscu stawiają dom, wychowanie dzieci, a dopiero później rozwój zawodowy. Mężczyźni (jako głowy rodzin) zajmowali się pracą, by zapewnić godne życie swoim najbliższym. Dzieci pokolenia Baby boomers mają zdecydowanie lepszy kontakt z matką, która częściej była w domu i bardziej uczestniczyła w ich wychowaniu. Osoby z tej generacji dorastały w konserwatywnym społeczeństwie, dlatego cechuje je duża odporność na stres. Są przygotowani na trudne momenty w pracy i w życiu.

Baby boomers a młodsze pokolenia

Baby boomers to generacja, która umie współpracować, dlatego osoby te nie mają problemu z porozumiewaniem się z przedstawicielami innych pokoleń. Chętnie zdobywają nowe umiejętności i uczą się od swoich młodszych kolegów, bowiem traktują to jako kolejny stopień rozwoju zawodowego. Dzielą się również z nimi wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Nie oznacza to jednak, że kooperacja ta przebiega bez zakłóceń. Baby boomers lubią porządek, jasne reguły, określony plan działania i trzymanie się założonych celów. Są przywiązani do stabilnej pracy w jednym miejscu i spokoju. Osoby z młodszych pokoleń z kolei zostały ukształtowane przez świat nowych mediów, pragną życiowych przemian, często zmieniają miejsca zatrudnienia i zamieszkania. Lubią dynamizm. Dodatkową kwestią różniącą te generacje jest również podejście do życia i rozdział obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami. Baby Boomers cenią sobie konserwatywny podział ról i zobowiązań, przedstawiciele pokolenia lat 90. i Millenialsi – równouprawnienie. Dodatkowo osoby z generacji powojennej nauczone są planowania finansów. Skrupulatnie przemyślana emerytura, oszczędności odkładane latami, to cechy często pomijane przez młodsze pokolenia.

Autor: Redakcja Dzień Dobry Wakacje

Pozostałe wiadomości