Psychologia

Co to jest dysleksja? Objawy, diagnoza i ćwiczenia wspierające dziecko

Psychologia

Problem dysleksji dotyczy około 10 proc. uczniów, z czego u 3–4 proc. stwierdzana jest dysleksja głęboka. Zdecydowaną większość dzieci z tym zaburzeniem stanowią chłopcy. Co to dysleksja i jakie są jej przyczyny? Gościem Dzień Dobry TVN była psycholog Joanna Giżyńska.

Test na dysleksję przeprowadza się w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W szkołach i placówkach wychowawczych nauczyciele mają obowiązek wspierać dziecko, jeśli została u niego stwierdzona dysleksja rozwojowa – ćwiczenia zlecone przez specjalistę mogą pomóc w radzeniu sobie z tą przypadłością. Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia – w takich przypadkach konieczne będzie także dostosowanie materiału i metod do ograniczeń ucznia.

>>> Zobacz także:

Co to jest dysleksja?

Choć podstawy tego zaburzenia wiele razy potwierdzono naukowo, przez sceptyków jest nadal nazywana wymówką leniwych uczniów. Określa się ją jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, które występują u osób inteligentnych na poziomie co najmniej przeciętnym i zastosowaniu standardowych metod nauczania. Przyczyny dysleksji mogą leżeć w zaburzeniach genetycznych lub mikrouszkodzeniach mózgu. Badania wykazały także, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo dziedziczenia tej przypadłości. Jeśli podejrzewasz, że u twojego dziecka może występować dysleksja, definicja przeczytana w internecie nie wystarczy do prawidłowej diagnozy. Dopiero specjalista w poradni psychologiczno-pedagogicznej może ją postawić i zalecić terapię dysleksji.

Dysleksja – objawy

Wiesz już, na czym polega dysleksja, znasz też jej przyczyny. Jak dokładnie objawia się to zaburzenie? Na wczesnym etapie możemy dostrzec objawy ryzyka dysleksji u dzieci. Charakterystyczne zachowania pojawiające się na długo przed rozpoczęciem nauki w szkole to na przykład:

 • brak etapu raczkowania,
 • obniżona sprawność ruchowa, tzw. motoryka duża,
 • obniżona sprawność rąk, tzw. motoryka mała,
 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia pamięci wzrokowej,
 • problemy z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek,
 • opóźniona lateralizacja – używanie na zmianę prawej i lewej ręki.

Dysleksja u dzieci w wieku szkolnym , przyjmująca głównie postać problemów w nauce, ma następujące objawy:

 • problemy z przepisywaniem, pisaniem ze słuchu,
 • mylenie, przestawianie liter, szczególnie dwuznaków i zmiękczeń,
 • opuszczanie liter i ich elementów, mylenie dużych i małych liter,
 • pisanie nieczytelnie i z błędami ortograficznymi,
 • wolne tempo pisania i czytania,
 • liczne błędy w czytaniu, gubienie miejsca czytania,
 • trudności w syntezie sylab,
 • problemy w nauce innych przedmiotów – języków obcych, geografii, geometrii.

Dysleksja – test diagnostyczny

Jeśli twoje dziecko ma trudności w nauce i rozpoznajesz u niego część powyższych objawów – koniecznie wykonaj test na dysleksję w najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli to rzeczywiście dysleksja, diagnoza zostanie postawiona na podstawie wywiadu i testów – laryngologicznych, okulistycznych i psychologicznych.

Specjalista z poradni opowie rodzicom, co to jest dysleksja, omówi leczenie jej i możliwe metody terapii – na przykład ćwiczenia na dysleksję. Krótko mówiąc, dowiesz się od niego, jak pomóc dziecku z dysleksją, by zapobiec problemom na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Dysleksja u dorosłych może uprzykrzyć życie, dlatego dobrze jest wiedzieć, na co się przygotować.

Odmiany dysleksji

Profesjonalnie przeprowadzony test na dysleksję pomoże wykryć, z jaką dokładnie umiejętnością dziecko ma problemy. W zależności od tego można wyróżnić następujące odmiany dysleksji:

 • dysortografia – ciągłe popełnianie błędów ortograficznych, pomimo dobrej znajomości zasad gramatyki i ortografii,
 • dysgrafia – problemy z nadawaniem literom właściwego kształtu, brzydkie pismo,
 • dyskalkulia (przez niektórych określana potocznie jako dysleksja matematyczna) – trudności w wykonywaniu działań matematycznych i operacji na liczbach,
 • dysfonia – niewyraźne i cicha wymowa (w praktyce najrzadsza odmiana dysleksji).

Dysleksja – ćwiczenia

Terapia dysleksji opiera się głównie na zadaniach poleconych przez specjalistę z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ćwiczenia dla dzieci z dysleksją mają na celu wyrównanie (w miarę możliwości) braków w umiejętnościach potrzebnych w szkole i codziennym życiu. Ćwiczenia dla dyslektyków w szkole podstawowej przeprowadzane są zazwyczaj w formie przystępnych gier i zabaw, które powoli kształcą nowe umiejętności.

Przykładowe ćwiczenia dla dyslektyków (szkoła podstawowa):

 • ćwiczenia oddechowe,
 • układanie pociętego obrazka, obrysowywanie konturów obrazka,
 • zwiększenie aktywności fizycznej,
 • praca z książkami z ćwiczeniami korekcyjnymi,
 • praca z programami komputerowymi dedykowanymi dyslektykom (np. Królik Bystrzak).

Dla rodziców najważniejsza jest świadomość, czym jest dysleksja i wspomaganie dziecka odpowiednimi metodami. Systematyczną pracą można naprawdę wiele osiągnąć, dlatego dysleksja to nie wyrok skazujący na gorsze oceny i słabe wyniki egzaminów, ale wyzwanie – zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka.

Autor: Bernadetta Jeleń

Pozostałe wiadomości