Psychologia

Coaching- co to jest i jakie są jego rodzaje oraz narzędzia?

Psychologia

Aktualizacja:
GettyImages-554392719.jpg

Coaching stał się jakiś czas temu bardzo modny, ponieważ jest alternatywą dla wszelkich form psychoterapii oraz spotkań z psychologiem. Coaching to rozmowa ze specjalistą, która może pomóc jednostce w zrozumieniu siebie oraz w odnalezieniu właściwej drogi życiowej.

Coaching s kierowany jest zarówno do osób dorosłych, jak i do dzieci i młodzieży. Metody coachingowe zaczęły rozwijać się w latach 70. XX wieku, gdy otwarto pierwsze szkoły biznesu i przeniesiono coaching ze sportu do psychologii i metod zarządzania.

Co to jest coaching?

Coaching jest obecnie jednym z najpopularniejszych pojęć zarówno w samej psychologii, jak i w doradztwie zawodowym. Coaching skierowany jest do różnych grup osób, w tym do dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych, klientów biznesowych czy też osób, które poszukują swojego miejsca w życiu osobistym i zawodowym. Wiele osób słyszało o tym pojęciu, jednak zastanawia się, czym jest coaching . Najlepiej skorzystać z opisu Międzynarodowej Społeczności Coachów (ang. International Coaching Community), która definiuje coaching jako „proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian. Współcześnie coaching jest uznaną metodą wspierania rozwoju i skutecznym narzędziem zmian. Jest wykorzystywany w obszarze edukacji i przeznaczony dla osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych”. Podstawy coachingu opanować można na studiach psychologicznych lub managerskich, a także w trakcie specjalnych kursów dla coachów.

Cele coachingu

Coaching jest to proces, który ma pomóc klientowi w wydobyciu jego mocnych cech, wskazaniu życiowych możliwości oraz osiągnięciu celów. Coach, czyli trener, to osoba, która musi specjalizować się w zakresie prowadzonego szkolenia. W całym tym procesie szkolący ma za zadanie motywować klienta oraz usprawnić jego funkcjonowanie. Priorytetem w działaniu jest korzystanie z zasobów umiejętności, kompetencji i wiedzy już nabytej. Przekraczanie barier, poszerzanie horyzontów, ukierunkowanie na zyskanie większej pewności siebie to domeny coachingu. Wybór obszaru doskonalenia kompetencji należy do klienta. Pomoc coacha odbywa się na takich zasadach, jakie wyznacza osoba coachowana. Proces coachingu ma ściśle określone ramy czasowe. Między coachem a jednostką mamy do czynienia z relacją partnerską z dużą dozą zaufania. Coaching w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż wciąż nie pojawiła się ustawa dotycząca wykonywania tego zawodu, co może budzić pewne wątpliwości.

Rodzaje coachingu

Istnieje wiele odmian coachingu, które kierowane są do różnych grup osób. Zdecydowanie najbardziej rozwiniętą formą jest coaching w organizacji , który dotyczy współpracy trenera z pracownikami oraz pracodawcami. Obecnie możemy wyróżnić kilka najpopularniejszych rodzajów coachingu:

· Coaching biznesowy , który koncentruje się na rozwoju przedsiębiorstw i kierowany jest do właścicieli firm oraz do managerów; coaching w biznesie pomaga w stworzeniu idei czy pomysłu na firmę, a także w ciągłym rozwoju;

· Coaching zawodowy , który służy rozwojowi zawodowemu, przy czym dotyczy on zarówno stanowisk już zajmowanych, jak i do objęcia czy awansu;

· Coaching menedżerski (inaczej Executive coaching lub coaching managerski ), który jest skierowany do managerów i innych liderów nastawionych na zwiększenie swojej skuteczności działania;

· Coaching umiejętności, który ściśle związany jest ze szkoleniami; to baza nowej wiedzy nabytej podczas szkolenia, która zostanie wykorzystana na zajmowanym stanowisku pracy. Jednym z zastosowań tej odmiany coachingu jest motywowanie, negocjacje, praca z osobami trudnymi, wyznaczanie zadań, przewodzenie podczas spotkań;

· Coaching w szkole , który kierowany jest do uczniów i pełni głównie funkcję doradztwa zawodowego.

Coaching to proces miękki, który skupia się na konkretnej jednostce, na jej historii życia oraz na celach, które ta osoba chce osiągnąć . W wielu firmach pracownicy są wysyłani na sesje coachingu, jednak sesje te nie mają nic wspólnego z zajmowanym stanowiskiem pracy czy też z obowiązkami, ponieważ coach ma na celu pokazanie możliwości danej osoby, a nie wzmacnianiu jej kompetencji. Coaching pomaga także w polepszeniu tzw. work-life balance, który ma bardzo duże znaczenie we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Narzędzia w coachingu

Niektóre firmy wdrażają metody coachingowe , które mają pomagać w zarządzaniu pracownikami. W niektórych przedsiębiorstwach każdy z pracowników wyższego szczebla ma swojego coacha, z którym może rozmawiać na tematy rozwojowo-zawodowe. W trakcie procesu coachingowego wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak burza mózgów, mapa celów, DISC, analiza SWOT, metoda lustra czy koło priorytetów . Wszystkie te narzędzia mają na celu zrozumienie potrzeb klienta i wyjście mu naprzeciw z odpowiednią strategią działania.

Konieczność uczenia się przez całe życie sprawiła, że rozwijają się wszelkie nauki oraz praktyki dotyczące kształcenia ustawicznego . Coaching to proces wspomagający rozwój oraz kompetencje pracowników. Metoda ta może mieć na celu różne formy doskonalenia zawodowego związanego z poszukiwaniem pracy, rozwojem zawodowym czy też przekwalifikowaniem się.

Bibliografia

1. Budzisz, B. (2011). Narzędzia stosowane w coachingu. Ekonomia i Zarządzanie , 3 , 83-91.

2. Dębska, E. (2010). Mentor, coach, facylitator–trzy role doradcy zawodowego. Edukacja Dorosłych , (1 (62).

3. Mróz, J. (2013). Coaching i mentoring wobec współczesnych wyzwań w rozwoju pracowników. Nauki o zarządzaniu , 3(16).

4. Wujec, B. (2012). Geneza i definicje coachingu. COACHING REVIEW 1/2012 (4) s. 4–28.

5. Żukowska, J. (2010). Coaching jako instrument rozwoju zawodowego [w:] Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi red. S. Lachiewicz, A. Walecka, wydawnictwo Politechnika Łódzka, Łódź 2010.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości