Profilaktyka zdrowia

Jak dzieci przeżywają ból?

Profilaktyka zdrowia

Aktualizacja:

Dzieci bardzo źle reagują na ból. - Jeśli jest jakakolwiek możliwość uśnieżenia go lub osłabienia, należy to zrobić - radzi psycholog Magdalena Wayda. A co na ten temat mają do powiedzenia lekarze i Narodowy Fundusz Zdrowia?

Komunikat w sprawie finansowania znieczulenia u dzieci do zabiegów i badań diagnostycznych

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w publikacji "Dziennika" z dnia 11 lutego 2009 roku, na temat finansowania znieczulenia u dzieci do zabiegów i badań diagnostycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia:

Koszty znieczulania dzieci zarówno do zabiegów operacyjnych jak i do badań diagnostycznych, były pokrywane przez NFZ na bieżąco zarówno w 2008 jak i 2009 roku. Podkreślamy, że decyzję o konieczności zastosowania znieczulenia zawsze podejmuje lekarz, kierując się względami medycznymi i indywidualną sytuacją dziecka.

Po kilku miesiącach obowiązywania nowego systemu rozliczeniowego ze szpitalami, na wniosek środowiska pediatrycznego zarządzeniem nr 93/2008/DSOZ do katalogu świadczeń do sumowania wprowadzono świadczenie 5.53.01.0001473 Znieczulenie ogólne u dziecka do badań diagnostycznych i/lub zabiegów.

Zapis ten spowodował jednak, że wielokrotnie dochodziło do sytuacji podwójnego finansowania przez NFZ znieczulenia, ponieważ szpitale masowo przedstawiały do rozliczenia zarówno samo znieczulenie jak i świadczenia z grup zabiegowych (oznaczonych *), które z założenia wykonywane są w znieczuleniu innym niż miejscowe, zatem ich wycena zawiera już koszt znieczulenia.

Z tego powodu w zarządzeniu nr 8/2009/DSOZ nazwę świadczenia zmieniono na: Znieczulenie ogólne lub dożylne (wg ICD-9) u dziecka do zabiegów i badań diagnostycznych w czasie pobytu jednodniowego. Ze względu na uwagi zgłaszane przez specjalistów w zakresie pediatrii dotyczące m.in. sytuacji, w których wykonanie badań u dzieci wymaga pobytu dłuższego niż jednodniowy, NFZ doprecyzuje zapis i dokona następujących modyfikacji:

Nazwa świadczenia zostanie zmieniona na: Znieczulenie ogólne lub dożylne (wg ICD-9) u dziecka do zabiegów diagnostycznych i badań diagnostycznych

W kolumnie "uwagi" zostaną umieszczone zastrzeżenia, że świadczenie to jest możliwe do sumowania z grupami innymi niż oznaczone * - tak zwanymi grupami zachowawczymi - w przypadku wykonania badania diagnostycznego lub zabiegu diagnostycznego (sprawozdanego kodem ICD-9) oraz dla następujących grup tzw. zabiegowych: B24, B33, B34, B44, B74, B84, C15, C24, C34, C44, C47, D05, F04, F33, F44, F53, F94, G14, H23, H84, J06, K05,L54, L64, L72, M04, M15, Q20, Q48.

Projekt proponowanej zmiany został umieszczony na stronie internetowej Centrali NFZ do konsultacji.

Z poważaniem,

w imieniu Wandy Pawłowicz

Rzecznika Prasowego Mazowieckiego OW NFZ,

Agata Sochaczewska

Autor: Katarzyna Chrzanowska-Kozioł

Źródło: Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości