Związki i seks

Otwarty związek – czy to w ogóle ma szansę się udać?

Związki i seks

kochająca się para

Otwarty związek to jedna z najbardziej dyskusyjnych form relacji między dwiema osobami. Partnerów nie obowiązuje wierność, dla wielu ludzi stanowiąca podstawowy wyznacznik udanego związku. Otwarte związki charakteryzują się tym, że partnerzy mogą w ramach tej relacji nawiązywać kontakty seksualne z innymi osobami.

Otwarty związek dla wielu ludzi, podobnie jak zdrada kontrolowana, jest rozwiązaniem nie do zaakceptowania. Są jednak osoby, szczególnie młode, które z powodzeniem żyją w tego typu relacjach.

Co to otwarty związek?

Otwarty związek to relacja polegająca na specyficznej umowie między partnerami. Obie strony godzą się na to, aby partner (lub partnerka) wchodził w relacje seksualne z innymi osobami. Zdrada, choć słowo to tutaj jest niewłaściwe, jest jawna. Partnerzy nie ukrywają przed sobą swoich przygód, wręcz przeciwnie – często dzielą się doświadczeniami, opowiadają o nich, wymieniają na ten temat komentarze. Kategorie takie jak zdrada czy zazdrość właściwie nie powinny być używane w kontekście tego typu relacji, są one bowiem nieadekwatne. Przygoda seksualna nie ma znaczenia dla stabilności związku. Otwartość w większości wypadków dotyczy wyłącznie sfery seksualnej. Ludzie żyjący w otwartych związkach bardzo często ze sobą mieszkają, mają wspólne zobowiązania, natomiast sfera seksualna pozostaje przestrzenią wolności każdego z partnerów.

Na czym polega otwarty związek?

Co to znaczy otwarty związek w praktyce, wiedzą wyłącznie osoby żyjące w tego typu relacji. Historie, którymi niektórzy z nich się dzielą, pokazują, że założenia otwartego związku są bardzo trudne do zrealizowania w praktyce.

Zazdrość, a więc jedna z najsilniejszych emocji dotyczących związku, jest w wielu przypadkach nie do przekroczenia. Kolejne przygody seksualne partnera powodują u drugiej osoby zazdrość, przy jednocześnie obniżającej się samoocenie. Na tym tle bardzo często rodzą się konflikty, problemy natury emocjonalnej, które w wielu przypadkach prowadzą do zakończenia związku.

Otwarte związki to często także układy, na które jedna strona godzi się tylko po to, aby nie stracić ukochanej osoby. Niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna (choć częściej stroną pasywną w takich układach są kobiety), powodem wejścia w otwarty związek nie jest afirmacja tego typu relacji, a jedynie potrzeba utrzymania związku z ukochaną osobą. W takim przypadku zachwiana zostaje równowaga: jeden partner prowadzi intensywne życie seksualne poza związkiem, natomiast druga osoba pozostaje wierna. Tego typu relacja, zwłaszcza trwająca dłuższy czas, w większości przypadków prowadzi do rozpadu związku.

Co to znaczy otwarty związek dziś?

W otwartym związku żyje coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, mimo że nadal nie jest to wyjątkowo popularna forma relacji między dwiema osobami. Warto też zauważyć, że wiele osób, które wiedzą, co to jest otwarty związek w praktyce, nie chce się do tego przyznać. Tego typu relacje nadal stanowią temat tabu, nie oznacza to jednak, że nie są podejmowane.

Otwarty związek w małżeństwie pojawia się często, gdy życie seksualne partnerów okazuje się niesatysfakcjonujące, jeśli oboje dochodzą do wniosku, że potrzebują nowych impulsów i wrażeń. Zdarza się również, że na otwarty związek godzą się osoby, które z różnych powodów nie są w stanie podejmować kontaktów seksualnych i nie chcą jednocześnie ograniczać swojego partnera.

Na pytanie, co to jest otwarty związek, mogą odpowiedzieć osoby młode. W związku z rozwojem zawodowym, studiami, wyjazdami, często dochodzi do związku na odległość. Młodzi ludzie, często jeszcze niechętni ostatecznym deklaracjom, decydują się na otwarty związek, żeby nie ograniczać partnera, który jest daleko. Znaczenie ma tutaj także myślenie w kategoriach potrzeb seksualnych i emocjonalnych obu osób, które mogą potrzebować kogoś blisko.

Część singli również decyduje się na tego typu rozwiązanie po wejściu w związek. Związki po 30. roku życia bardzo często mają charakter relacji opartych na wspólnych zainteresowaniach, planach życiowych, a z czasem także wspólnym mieszkaniu, zobowiązaniach, ale nie zawsze przekładających się na wierność seksualną.

Co to znaczy wierność w otwartym związku?

Otwarty związek oznacza rezygnację z takich kategorii, jak zdrada lub wierność. Osoby pozostające w otwartych związkach podkreślają jednak, że wierność w tej relacji istnieje, po prostu nie dotyczy ona sfery seksualnej. W pozostałych obszarach życia (dotyczących m.in. wzajemnego współżycia, obowiązków, uczuć i emocji) partnerzy pozostają sobie wierni. Wydaje się, że ta specyficznie rozumiana wierność jest najtrudniejsza do uzyskania. I na tym właśnie tle rodzą się wszelkie problemy w otwartych związkach.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości