Związki i seks

Konkubinat - czy życie bez ślubu się opłaca?

Związki i seks


Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że coraz mniej Polaków zawiera związki małżeńskie, a stawia na konkubinat. Czy jednak życie bez ślubu opłaca się pod względem prawnym? Rozmawialiśmy o tym w Dzień Dobry TVN z adwokat Elizą Kuną.

Konkubinat to nieformalny związek dwóch osób, które nie decydują się na zawarcie małżeństwa, a mimo to pozostają we wspólnym stałym pożyciu, utrzymując więź psychiczną, fizyczną i gospodarczą.

>>> Zobacz także:

Zdaniem adwokat Elizy Kuny pozostawanie w konkubinacie nie jest opłacalne pod względem prawnym:

Prawo preferuje małżeństwa, zarówno w aspekcie podatkowym, dziedziczenia, jak i dostępu do dokumentacji i możliwości dowiadywania się o stanie zdrowia partnera. Konkubenci nie mają żadnych praw i są traktowane jako osoby obce.

Dziedziczenie w konkubinacie

Osoby żyjące w konkubinacie dziedziczą po sobie tylko w przypadku spisania testametu. Nie dotyczy ich natomiast dziedziczenie ustawowe.

Własność przedmiotów nabytych podczas konkubinatu

Pomiędzy osobami żyjącymi w konkubinacie nie powstaje ustrój wspólności ustawowej. Oznacza to, że to co zarobią lub zakupią staje się własnością każdego z nich. Jednak w przypadku wspólnego nabycia rzeczy, stają się jej współwłaścicielami i mogą nią rozporządzać zgodnie z przepisami o współwłasności.

Pomoc materialna w konkubinacie

Osoby pozostające w konkubinacie nie mają obowiązku dostarczenia sobie nawzajem środków do utrzymania. Zarówno w trakcie trwania związku, jak i po jego rozpadzie.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości