Związki i seks

W Polsce sprawy rozwodowe niekiedy trwają dłużej niż samo małżeństwo

Związki i seks

Aktualizacja:

Z danych wynika, że z roku na rok rośnie liczba rozwodów. Z jakich najczęściej powodów dochodzi do złożenia pozwu rozwodowego? Dlaczego sprawy rozwodowe trwają coraz dłużej? O tym w Dzień Dobry TVN rozmawialiśmy z Izą Komendołowicz, autorką książki "Rozwód po polsku. Strach i nadzieje" i Elizą Kuną, adwokat. Podpowiadamy także, jak przeprowadzić rozwód.

Według danych w miastach rozwodzi się już co druga para, a na wsiach- co czwarta. Zdaniem Izy Komendołowicz, autorki książki "Rozwód po polsku. Strach i nadzieje" najczęstsze powody rozwodu nie zmieniają się od lat. Są to:

  • niezgodność charakterów,
  • zdrada,
  • nałogi,
  • przemoc,
  • nieobecność.

>>> Zobacz także:

Do tej listy dochodzą też nowe, które wynikają z rozwoju współczesnego świata.

W trakcie zbierania materiałów do książki zaskoczyły mnie rozwody przez triathlon. Mnóstwo ludzi teraz biega, co wiąże się z codziennym trenowaniem, wyjazdami na zawody. Wywołuje to często niezadowolenie u drugiego partnera. No i czasami pojawia się na tych maratonach pani, która rozumie.

- wyjaśniła Iza Komendołowicz.

Więcej pozwów rozwodowych, ale ciężej o rozwód

Paradoksem jest jednak to, że mimo większej liczby pozwów rozwodowych, coraz trudniej się rozwieść ze względu na przedłużający się czas trwania sprawy rozwodowej. Zdaniem adwokat Elizy Kuny winne są temu nowe technologie, dzięki którym pozyskuje się dowody.

Jak kilka lat temu przeciętne akta rozwodowe liczyły do stu stron, tak teraz liczą nawet tysiąc stron. Znam takie przypadki, kiedy wspólne pożycie trwało półtora roku, a dowodzenie sobie, kto był winny rozpadu małżeństwa - trzy lata.

- powiedziała prawniczka.

Jak przeprowadzić rozwód?

Rozwód jest rozwiązaniem ostatecznym, choć dla niektórych skonfliktowanych małżeństw jedynym właściwym. Jak go przeprowadzić?

Rozwód – od czego zacząć?

Nie ma jednolitego podejścia do tej kwestii. Wszystko zależy od relacji, jaka łączyła małżonków. Rozwód cywilny następuje wtedy, kiedy małżonkowie zerwą wszystkie łączące ich więzi, zarówno te finansowe, jak i fizyczne czy duchowe. W takich sytuacjach następuje całkowity rozkład małżeństwa, co jest podstawą do zakończenia związku. Należy przeprowadzić szczerą rozmowę, dlaczego oboje z małżonków albo jedna ze stron decyduje się na takie rozwiązanie. Przed rozpoczęciem procedury rozwodowej warto dać sobie ostatnią szansę, która może spowodować odmienienie sytuacji. Jeśli jednak nic nie jest w stanie powstrzymać rozwodu, małżonkowie powinni przystąpić do czynności formalnych, urzędowych.

Rozwód krok po kroku

Kiedy małżonkowie ostatecznie zdecydują, że chcą się rozwieść, powinni spokojnie i polubownie ustalić warunki rozwodu. Na przykład ustalić:

  • sposób opieki nad małoletnimi dziećmi, o ile je mają;
  • podział majątku;
  • sposób kontynuowania wspólnej działalności gospodarczej, o ile ją prowadzą;
  • czy będzie to rozwód za porozumieniem stron;
  • kto, kiedy i czy natychmiast skieruje wniosek i pozew rozwodowy.

Jak złożyć wniosek o rozwód?

Decydujący się na rozwód często zadają ciąg pytań, np. „chcę się rozwieść, jak złożyć pozew rozwodowy i jak napisać pozew o rozwód?”. Jeśli chodzi o pierwszą wątpliwość, to należy złożyć pozew w sprawie rozwodu (przypominający formę wniosku). Wzór takiego dokumentu jest ogólnie dostępny w internecie, można też powierzyć jego przygotowanie kancelarii prawnej. Jeśli zaś chodzi o to, gdzie złożyć pozew o rozwód, to zwyczajowo składa się go do sądu rejonowego w miejscu ostatniego wspólnego zamieszkania obojga małżonków. Jeżeli lokalizacja jest niekorzystna, można też złożyć taki pozew w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej lub powodowej – składającej pozew rozwodowy. Istnieją dwie możliwości rozejścia się małżeństwa. Pierwsza to rozwód bez orzekania o winie. Koszty takiego rozwodu są niższe niż w przypadku drugiego rodzaju, czyli rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

Jakie dokumenty do rozwodu są niezbędne?

Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, który jest do uzyskania w urzędzie gminy, w przypadku posiadania małoletnich dzieci – odpisy ich aktów urodzenia, a także dowód opłaty pozwu, która wynosi 600 zł.

Jak się rozwieść bez orzekania o winie?

W tym wypadku potrzebna jest zgoda obu współmałżonków. Jeśli natomiast ma to być rozwód z orzeczeniem o winie, wymagane jest przedstawienie przesłanek, które dowiodą winy drugiej strony. Najczęściej będzie to zdrada, przemoc w rodzinie, alkoholizm, niezaspokajanie potrzeb rodziny. Jest to rozwiązanie droższe, ale uzyskuje się sprawiedliwy wyrok. Rozwód to także kwestie finansowe. Najlepiej wspólnie ustalić szczegóły podziału majątku i spisać je u notariusza, co jest tańszym rozwiązaniem aniżeli formalności w sądzie – 300 zł zamiast 1000 zł. W przypadku orzekania o winie należy zgromadzić odpowiednią dokumentację, która uwiarygodni twierdzenia strony powodowej. Pozwany ma 2 tygodnie na odpowiedź na pozew rozwodowy. Strona powodowa może żądać także orzeczenia o ustanowieniu władzy rodzicielskiej nad dziećmi, alimentów (należy podać kwotę) czy eksmisji współmałżonka w przypadku mieszkania we wspólnym domu.

Rozwód – podział majątku

Jeżeli małżonkowie nie podpisali przed ślubem intercyzy (czyli umowy majątkowej), w razie rozwodu całość majątku jest dzielona równo po połowie. Jednak podział nie jest tak prosty, na jaki wygląda. Dzielenie wspólnego majątku wypracowanego przez lata jest kosztowne i ciężkie przed sądem, dlatego warto skorzystać z czasu przed złożeniem pozwu i notarialnie podzielić całą masę majątkową.

Jak się rozwieść, nie krzywdząc dzieci?

Najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie wszystkich szczegółów opieki nad dzieckiem lub dziećmi i przedstawienie wniosków sądowi podczas rozprawy. W ten sposób można zaoszczędzić czas i nerwy, które udzielają się podczas rozprawy rozwodowej na sali sądowej. W przypadku nierozsądzania o winie stron będzie to lepszym rozwiązaniem. Należy jednak zadbać o alimenty, które strona pozwana będzie musiała płacić na dziecko. To strona, która nie będzie zajmowała się dzieckiem na co dzień, ale poprzez wkład finansowy będzie z nim związana. Wartość alimentów ustalana jest na podstawie dochodów rodzica, który ma płacić alimenty. Przy okazji rozwodu strona powodowa musi także zadbać o alimenty dla siebie, jeśli rozwód przyczyni się do pogorszenia jej sytuacji majątkowej.

Rozwód czy separacja – co lepsze?

Orzeczenie o separacji ma prawie takie same skutki jak rozwód. Separacja zwalnia małżonków z obowiązków, jakie wynikają z małżeństwa. To czas, w którym strony mogą przemyśleć swój związek i dać sobie czas na jego naprawę. Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, ponieważ często da się zażegnać konflikt i kontynuować małżeństwo.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości