Styl życia

Trening interpersonalny – czym jest, jakie ma cele i jakie ćwiczenia do niego wybrać?

Styl życia

Digital VisionMorsa Images/Getty Images

Trening interpersonalny to metoda pracy w grupie, przeważnie podczas kilkudniowych warsztatów, mająca na celu poprawę umiejętności interpersonalnych kursantów. Pozwala zidentyfikować uczestnikom treningu indywidualne obszary wymagające rozwoju i dalszej pracy, a także poznać lepiej mechanizmy komunikacji interpersonalnej, przydatne najczęściej w pracy zawodowej zarówno w grupie, jak i w relacjach indywidualnych.

Trening interpersonalny i jego idea swoimi początkami sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy podczas warsztatów interpersonalnych prowadzonych w kilkunastoosobowych grupach ich uczestnicy opowiadali na forum grupy o sytuacjach, wyzwaniach, jakie napotkali w swojej pracy i relacjach z podwładnymi. Taka metoda pozwoliła poszczególnym uczestnikom warsztatów pozyskać cenną wiedzę na temat własnego funkcjonowania w grupie, mechanizmów funkcjonowania grupy oraz umiejętności porozumiewania się z innymi.

Trening interpersonalny – przebieg i cele

Trening interpersonalny nie ma z góry zaplanowanego harmonogramu ćwiczeń, przebiegu i struktury. Doświadczony prowadzący – trener interpersonalny, ma za zadanie umiejętnie animować grupę i poszczególne jednostki w takim kierunku, by poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia osiągały one swoje indywidualne cele identyfikowane również w trakcie zajęć w grupie warsztatowej. Treningi interpersonalne organizowane są często dla przedstawicieli kadry managerskiej, a ich formuła zakłada i umożliwia uczestnikom zidentyfikowanie obszarów, nad którymi warto popracować nie tylko podczas warsztatów, ale też po ich zakończeniu.

Taka dość otwarta formuła treningu interpersonalnego sprzyja otwieraniu się uczestników, poprawie w artykułowaniu ich myśli i celów, umożliwia także przećwiczenie różnych scenariuszy sytuacji, z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej pracy zawodowej. Managerom biorącym udział w takim szkoleniu pozwala zwrócić uwagę na aspekty ich warsztatu managerskiego wymagające dalszego rozwijania. Trening interpersonalny powinien trwać łącznie kilkadziesiąt godzin, co przekłada się w praktyce na kilka dni (przeważnie 3 do 5).

Trening interpersonalny – ćwiczenia

Ćwiczenia w treningu interpersonalnym mają na celu w dużej mierze polepszenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i lepsze zrozumienie motywów działania innych osób – współpracowników, podwładnych czy przełożonych. Częstymi zagadnieniami poruszanymi na takich treningach są sposoby radzenia sobie z konfliktami w grupie, identyfikowania problemów, dobierania sposobów ich zapobiegania, zrozumienia motywów postępowania stron zaangażowanych w konflikt.

Ćwiczenia podczas treningu interpersonalnego inscenizowane są na bieżąco i aranżowane przez trenera interpersonalnego, który musi posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę, by skutecznie odpowiadać na potrzeby szkoleniowe grupy. Podczas treningu trener aranżuje ćwiczenia polegające w dużej mierze na odgrywaniu scenek. Takie ćwiczenia dają bardzo dużo informacji zwrotnych uczestnikom, a na ich podstawie każdy z nich jest w stanie zidentyfikować obszary, na których warto się skupić także po zakończeniu warsztatów, we własnej praktyce zawodowej.

Uczestnicy podczas wykonywania zadań wcielają się w różne role. Ćwiczenia są na bieżąco omawiane, a uczestnicy zachęcani do wyrażania swoich opinii i przemyśleń. Ćwiczenia podczas treningu interpersonalnego często dotyczą tzw. mowy ciała. Mają na celu nauczenie się świadomego wykorzystywania mowy ciała dla poprawy jakości kontaktów interpersonalnych. Ćwiczone mogą być np. gesty otwartości, sposoby powitania, gesty pozytywnego nastawienia. Warto poświęcić też nieco więcej czasu na tzw. „współgranie komunikacyjne”, czyli takie dopasowanie naszej postawy, ekspresji i sposobu komunikacji do naszego rozmówcy, by miał on poczucie, że jesteśmy jego sprzymierzeńcem oraz że właściwie adresuje on swój przekaz.

Szkolenia interpersonalne a trening interpersonalny

Szkolenia interpersonalne w porównaniu z formułą treningu interpersonalnego mają bardziej skonkretyzowaną postać. Przeważnie zawierają z góry określony zestaw umiejętności do wypracowania za pomocą konkretnych, zaplanowanych ćwiczeń. Harmonogram jest więc z góry określony, a przebieg ćwiczeń rozplanowany w czasie. Taki trening umiejętności interpersonalnych dotyczy konkretnych zagadnień, bez identyfikowania w trakcie zajęć potrzeb poszczególnych uczestników.

Tak więc trening z komunikacji interpersonalnej ma swój dokładnie rozpisany scenariusz. Trener komunikacji interpersonalnej postępuje zgodnie z przyjętą agendą szkolenia. Ćwiczenia interpersonalne nie muszą trwać kilka dni, mogą być rozpisane na kilka godzin i podzielone na różne niepowiązane ze sobą bloki tematyczne. Nieco inaczej niż w treningu interpersonalnym, który jest raczej procesem, dzięki któremu jego uczestnik może skupić się na swoich indywidualnych potrzebach szkoleniowych, a wnioski z takiego treningu wcielać w życie także po zakończeniu warsztatów.

Terapia interpersonalna

Trening interpersonalny nie jest formą terapii interpersonalnej. Terapia interpersonalna to metoda mającą na celu eliminowanie zaburzeń (np. stanów depresyjnych czy bulimii), natomiast trening interpersonalny ma za cel rozwój jednostki i określonych umiejętności interpersonalnych.

Zobacz też:

Czym jest bikini fitness? Jak trenować, aby przygotować się do zawodów?

Zalety treningu na trampolinach. "Są to ćwiczenia ogólnorozwojowe". Można spalić aż ok. 800 kcal

Na czym polega trening plyometryczny i co daje?

Zobacz video: Rozmowa z samym sobą - ważny dialog

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Digital Vision

Pozostałe wiadomości