Technologia

Dziennik elektroniczny i system rekrutacji elektronicznych

Technologia

Autor:
Adrianna
Kowalczyk
Dziennik elektroniczny

Informatyzacja jest siłą napędową która umożliwia tworzenie nowych form aktywności nie tylko produkcyjnych ale sprzyja także rozwojowi systemów informatycznych.

Dziennik elektroniczny i system rekrutacji elektronicznych

Informatyzacja jest siłą napędową która umożliwia tworzenie nowych form aktywności nie tylko produkcyjnych ale sprzyja także rozwojowi systemów informatycznych. 

Wzrost znaczenia Internetu i telekomunikacji

Dynamiczny wzrost znaczenia Internetu i telekomunikacji w życiu codziennym doprowadził do znaczącej zmiany rzeczywistości, a w tym m.in. do podstaw funkcjonowania wielu podmiotów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W Polsce od wielu lat widać stałe rozwijanie branży IT która dotyczy także oświaty, jednak prawdziwym „sprawdzianem” okazała się pandemia COVID-19 i konieczność usprawniania procedur, łatwiejszy kontakt z rodzicami czy też możliwość rekrutacji do szkół i przedszkoli on-line. 

Smart City czyli mądry Polak przed szkodą

Miasta „smart city” niewątpliwie lepiej poradziły sobie z tymi wyzwaniami bowiem miały dostęp do systemów które pozwalały na realną odpowiedź pojawiających się wyzwań takich jak m.in rekrutacja do placówek oświatowych. Obecnie w Polsce tylko jeden system umożliwia mieszkańcom jak i placówkom oświatowym przeprowadzenie całego procesu rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół w sposób elektroniczny. Oczywiście rozwiązań pozwalających złożyć wniosek o przyjęcie jest kilka, ale tylko jedno rozwiązanie pozwala na odbycie całego procesu rekrutacji o którym mowa w ustawie Prawo oświatowe przez Internet w tak prosty sposób. Co to oznacza w praktyce?

Korzyści zastosowania nowoczesnych rozwiązań

System 4Parents  rekrutacje pozwala m.in. na: określanie obwodów dla szkół podstawowych, publikacje kryteriów dla kandydatów do publicznych przedszkoli, składanie wniosków wraz z załącznikami w wersji on-line, prace powołanych komisji rekrutacyjnych, ogłaszanie wyników, potwierdzenia woli przyjęcia kandydata, czy też wnoszenie i rozpatrywanie odwołań. Rodzic samodzielnie tworzy konto gdzie uzupełnia dane dziecka oraz ma możliwość złożenia wniosku a placówka oświatowa może zgodnie z przepisami przeprowadzić cały proces rekrutacyjny. Korzystając z aplikacji rodzice mogli złożyć wniosek o przyjęcie dziecka online i monitorować decyzje o przyjęciu bądź pozycji na liście oczekujących. Takie rozwiązanie szczególnie w dobie pandemii cieszyło się popularnością ponieważ dzięki niemu rodzice nie musieli stać w kolejkach aby potwierdzić np. spełnianie określonych we wniosku kryteriów czy też zapoznawać się na miejscu z opublikowaną listą kandydatów przyjętych do placówki. Z kolei placówki oświatowe na bieżąco monitorowały ilość wpływających wniosków i dzięki temu łatwiej mogły zarządzać tym dość skomplikowanym procesem.

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny Źródło: mat. prasowe
Dziennik elektroniczny

Rozwiązania skrojone na miarę Twoich potrzeb

Jednak Software Hub sp. z o.o. która w sposób znaczący zrewolucjonizowała rekrutacje swoim produktem przeznaczonym dla placówek oświatowych w Polsce może pochwalić się także innym świetnym i niezwykle przemyślanym rozwiązaniem jakim jest 4Parents – dziennik elektroniczny . Jak twierdzi właściciel, koncepcja budowy systemu powstała w momencie zetknięcia się z odręcznym sposobem naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola oraz sposobem wnoszenia opłat który, był możliwy jedynie poprzez osobiste stawiennictwo w placówce i wniesieniem opłaty gotówką lub zrobieniem przelewów na kilka oddzielnych rachunków.

Początkowo system miał rozwiązywać te dwa główne problemy jednak angażując inne przedszkola zarówno publiczne jak i prywatne spółka w 2016 roku za swój cel obrała stworzenie systemu rozwiązującego problemy i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom zarówno po stronie placówki jak i rodziców bez względu na to czy jest to sektor publiczny i prywatny. Efektem tych założeń i współpracy koncepcyjnej z dyrektorami wielu placówek jest unikalne rozwiązanie, które w tym momencie ma szanse być liderem wśród wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku w Polsce. Największymi atutami obok możliwości płatności on-line Blue Media czy też bezpłatnej aplikacji dla rodziców jest jego niezawodność i stabilność, a do tego dużo niższa cena od oferowanej jakości i możliwości dostarczanego produktu. Placówki które zdecydowały się na korzystanie z systemu 4Parents mogą liczyć na proste i przyjemne zarządzanie przedszkolem całkowicie online przez smartfon lub komputer. Użytkownicy kupujący licencję na 4Parents mają możliwość prowadzenia e-dziennika, kompleksowych rozliczeń, czatu z rodzicami i publikacji wszystkich ogłoszeń oraz zdjęć. Dla rodziców dostępna jest bezpłatna aplikacja która zapewnia bezpośredni i stały kontakt z przedszkolem a dla osób które nie chcą pobierać aplikacji jest możliwość logowania się do platformy poprzez przeglądarkę www. Jak zdradza właściciel jeszcze na ten rok planowana jest przełomowa aktualizacja systemu z opcjami niedostępnymi dla innych funkcjonujących rozwiązań. Rozwiązanie to doceniło obecnie ok 1000 placówek w Polsce ale biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój, bezpieczeństwo i cenę należy spodziewać się, że to skromny początek funkcjonowania tego rozwiązania w placówkach oświatowych.

Jakość za rozsądną cenę?

Porównując inne oferty żaden system nie oferuje takich możliwości za tak niską cenę. Dostawca gwarantuje m.in. ciągłość aktualizacji i niezbędnych zmian które dostosowane są na bieżąco do oczekiwań zgłaszanych przez otoczenie oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych a przy tym decydując się na licencje tego produktu każdy otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności bez dodatkowych opłat. Najlepszym sprawdzianem do tego podejścia i pozycji spółki były ostatnie dwa lata które dzięki takim założeniom pozwoliły zdobywać nowych klientów w tym klientów sieciowych i miasta oraz ulepszać swój produkt aby był przyjazny dla wszystkich użytkowników w każdej sytuacji. Spółka swoje cele osiąga m.in. dzięki współpracy z Microsoft który dostarcza wysokowydajną platformę serwerową Azure czyniąc tym samym rozwiązania Spółki Software Hub bezkonkurencyjnymi. 

Autor:Adrianna Kowalczyk

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

Pozostałe wiadomości