Styl życia

Sprzedaż mieszkania krok po kroku – o jakich formalnościach należy pamiętać?

Styl życia

Sprzedaż mieszkania krok po kroku

Osoby planujące sprzedać swoje mieszkanie powinny się do tego odpowiednio przygotować. Przed umieszczeniem ogłoszenia w internecie warto dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących formalności oraz jak wygląda rozliczenie transakcji sprzedaży z urzędem skarbowym. W poniższym artykule przedstawiamy szereg wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy sprzedaży mieszkania.

Jakie dokumenty są niezbędne do sprzedaży mieszkania?

Gdy planujemy sprzedaż mieszkania, w pierwszej kolejności należy zgromadzić niezbędne dokumenty. Bez nich zawarcie umowy będzie niemożliwe. Aby sprzedać mieszkanie, musimy posiadać:

  • akt własności nieruchomości - akt notarialny, umowy kupna, umowa darowizny bądź orzeczenie sądu o nabyciu spadku, 
  • odpis z księgi wieczystej - aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym,
  • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w nieruchomości bądź oświadczenie wskazujące termin wymeldowania lokatorów, 
  • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty.

W przypadku, gdy chodzi o sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wówczas trzeba także posiadać stosowne zaświadczenie ze spółdzielni. Aby transakcja mogła dojść do skutku, strony umowy muszą także przedstawić ważne dokumenty tożsamości. 

Jak sporządza się umowę sprzedaży mieszkania? 

Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być sporządzana u notariusza. Dzięki temu obie strony transakcji mają pewność, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Za usługi notariusza zazwyczaj płaci nabywca, jednak zależy to od indywidualnych uzgodnień pomiędzy stronami umowy. Zdarza się, że kupujący i sprzedający dzielą się tymi kosztami po połowie.

Jak wycenić mieszkanie do sprzedaży? 

Aby sprzedać mieszkanie z zyskiem, należy w pierwszej kolejności je odpowiednio wycenić. W tym celu trzeba zweryfikować ceny mieszkań w okolicy charakteryzujące się podobnym metrażem i standardem. Dobrym rozwiązaniem jest także skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. Trzeba jednak liczyć się z tym, że korzystanie z jego usług będzie wymagało poniesienia kosztów. 

Jeszcze innym rozwiązaniem na oszacowanie wartości mieszkania jest skorzystanie z usług agencji nieruchomości, która w naszym imieniu przeprowadzi całą transakcję oraz dokona wyceny mieszkania. 

Warto także pamiętać o tym, by publikując ogłoszenie zaproponować cenę odpowiednio wyższą. Dzięki temu otwieramy sobie pole do negocjowania z potencjalnymi nabywcami i opuszczania ceny. W tej chwili zdecydowana większość sprzedających mieszkania publikuje ogłoszenia na dedykowanych portalach internetowych takich jak nieruchomości online na Mieszkanie.pl.

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania w urzędzie skarbowym? 

Sprzedaż mieszkania musi także zostać rozliczona w urzędzie skarbowym. Nie ma takiego obowiązku, gdy od końca roku, w którym kupiono mieszkanie, minęło więcej niż 5 lat. W przypadku, gdy ten okres jest krótszy, wtedy w rozliczeniu rocznym trzeba złożyć deklarację na formularzu PIT-39 i zapłacić podatek. Stawka podatku wynosi 19 proc. od uzyskanego dochodu. 

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

Pozostałe wiadomości