Styl życia

Rękojmia czy gwarancja? Różnice i podobieństwa

Styl życia

Aktualizacja:
Moment RFtwomeows / Getty Images

Zarówno rękojmia, jak i gwarancja są pojęciami odnoszącymi się do odpowiedzialności za towar, którą ponoszą producenci oraz sprzedawcy. Podstawę prawną stanowi Kodeks cywilny, który wyjaśnia, iż rękojmia jest odpowiedzialnością sprzedawcy nałożoną na niego mocą prawa, gwarancja zaś to odpowiedzialność producenta, który sam decyduje, czy chce ją zagwarantować klientowi.

Podstawową różnicą między rękojmią a gwarancją jest rodzaj podmiotu, którego dotyczy termin oraz jego zakres odpowiedzialności za towar. Sprzedawca zawsze odpowiada za towar, który musi być zgodny z umową, natomiast producent odpowiada za towar tylko w sytuacji, gdy dołączył do niego gwarancję. Dołączenie gwarancji nie jest jednak jego obowiązkiem, a jedynie jedną z możliwości. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od posiadania przez klienta paragonu.

Więcej:

Różnica między gwarancją a rękojmią. Czym jest rękojmia?

Jaka jest różnica między rękojmią a gwarancją? Przede wszystkim, kto inny bierze odpowiedzialność za produkt w przypadku gwarancji, kto inny w przypadku rękojmi. Ta pierwsza bowiem dotyczy producenta, druga zaś sprzedawcy. Co ciekawe, sprzedawca musi udzielić rękojmi, ponieważ tak nakazuje mu prawo, producent ma wybór – może wystawić gwarancję bądź nie. Czym się różni rękojmia od gwarancji? Sprzedawca w ramach rękojmi odpowiada za wadę fizyczną lub prawną zakupionego przez klienta produktu. Ten może od sprzedawcy zażądać naprawy, wymiany na nowy towar lub zwrotu poniesionych kosztów. Tylko od kupującego zależy, który wariant wybierze. Zwrotu pieniędzy można wymagać jedynie, gdy naprawa lub wymiana okazały się niemożliwe. Zwrot oznacza po prostu odstąpienie od umowy. Sprzedawca odpowiada za towar przez dwa lata od chwili wydania towaru klientowi, jednak konsument na zgłoszenie reklamacji ma rok od dnia wykrycia wady, za który przyjmuje się dzień zakupu. Reklamacja musi zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni.

Inne różnice między rękojmią a gwarancją dotyczą odpowiedzialności za wady prawne. W tym przypadku odpowiada jedynie sprzedawca z mocy prawnej rękojmi. Może się także zdarzyć, iż sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za towar, a klient nie może złożyć reklamacji. Dzieje się tak w momencie, kiedy klient został poinformowany o danej wadzie towaru. Ma to miejsce np. w przypadku wyprzedaży, gdy produkty sprzedawane są po obniżonej cenie właśnie ze względu na pewne defekty. Podstawą złożenia reklamacji jest najczęściej paragon, faktura czy umowa.

Rękojmia czy gwarancja? Czym jest gwarancja?

Gwarancja jest dobrowolnie wydawana wraz z towarem przez producenta. W tym przypadku nie ma znaczenia, kto jest sprzedawcą. Gwarancja jest odpowiedzialnością producenta trwającą przez pewien określony czas i udzielaną na pewnych warunkach. Konsumenci bardzo często składają reklamację, powołując się właśnie na gwarancję producenta. Zazwyczaj jest to działanie celowe i przemyślane, ponieważ to producent ma większe możliwości naprawy (zna towar, ma dostępne narzędzia), a dzięki temu także czas oczekiwania klienta na pozytywne zamknięcie sprawy jest znacznie krótszy. Istnieją też pewne różnice dotyczące okresu gwarancji i rękojmi. Rękojmia jest ustalonym ustawą dwuletnim okresem, tymczasem okres, na który producent daje gwarancję, jest różny. Często są to również dwa lata, jednak zdarza się, że producent daje gwarancję dożywotnią lub kilkuletnią. Czego może żądać klient w ramach gwarancji? Takie informacje powinna zawierać sama reklamacja, możliwe działania określa bowiem jedynie producent. W ramach rękojmi klient ma zawsze te same trzy możliwości – naprawy, wymiany lub zwrotu gotówki. Rękojmia i gwarancja dają konsumentowi, klientowi czy kontrahentowi możliwość dociekania swoich praw związanych np. z nabyciem towaru.

Rękojmia i gwarancja, czyli na co się zdecydować?

Różnice między gwarancją a rękojmią są oczywiste, jednak konsumenci często mają problem z wyborem odpowiedniego rozwiązania. Kiedy lepiej zdecydować się na rękojmię, a kiedy na gwarancję? Po rękojmię warto sięgnąć, gdy prawa zawarte w gwarancji są okrojone lub termin jej ważności jest krótszy niż dwa lata. Zdarza się także, że klient nie otrzyma karty gwarancyjnej, co z góry każe mu wykorzystać prawo do rękojmi. Jeśli konsument chce odstąpić od umowy, a więc uzyskać zwrot pieniędzy, również powinien skorzystać z prawa do rękojmi, ponieważ gwarancja najczęściej obejmuje jedynie możliwość naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Gwarancję należy wykorzystać, gdy towar został zakupiony za granicą, a naprawa ma być dokonana w kraju. Warto zaznaczyć, że okres rękojmi w przypadku nieruchomości wydłużony jest do pięciu lat.

Co ważne dla konsumenta, korzystanie z jednej z form reklamacji nie wyklucza możliwości korzystania z drugiej.

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Moment RF

Pozostałe wiadomości