Porady

Matura a studia. Czy można studiować bez matury?

Porady

Aktualizacja:

Studiowanie bez matury jest możliwe. Rok zerowy i status wolnego słuchacza to szansa dla osób, które egzamin maturalny muszą zdawać ponownie. Za granicą przepustką na studia bez matury jest m.in. certyfikat językowy.

Co roku egzamin dojrzałości przerasta możliwości wielu licealistów. Przez wiele lat niezdanie matury jednoznaczne było z odłożeniem planów o studiowaniu na co najmniej rok. Naprzeciw temu wychodzi coraz więcej uniwersytetów i uczelni prywatnych, które oferują kilka ciekawych rozwiązań, m.in. kursy maturalne prowadzone przez kadrę szkół wyższych lub możliwość uzyskania statusu słuchacza. Ponadto niektóre ze szkół oferują szkolenia o tematyce wybranego kierunku studiów, np. politologii, socjologii, zarządzania, informatyki. To ciekawa propozycja umożliwiająca poznanie tematyki danego obszaru i rozwinięcie pasji. Wzięcie udziału w kursach często ułatwia zakwalifikowanie się na studiach, a certyfikat ukończonego szkolenia nieraz jest gwarancją wpisania na listę studentów nadchodzącego roku akademickiego. Wiele uczelni zagranicznych idzie o krok dalej i nie wymaga zdania egzaminu maturalnego. 

Zobacz więcej: Uczniowie, którzy nie poprawili ocen przez strajk nauczycieli, nie mogą przystąpić do matur w drugim terminie

Studia bez matury za granicą

Studia bez matury możliwe są m.in. w Niemczech i USA. Warunkiem uzyskania statusu studenta na amerykańskiej uczelni jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, np. TOEFL, PET, KET, FCE, CAE, GMAT. Uczelnie zagraniczne umożliwiające studiowanie bez matury, oferują również studia na tzw. roku zerowym i przyznanie statusu wolnego słuchacza. 

W Niemczech część uczelni daje szansę podjęcia studiów zawodowych osobom, które nie mają egzaminu maturalnego, ale mają za sobą określony staż pracy. Co to oznacza? Pracując np. jako asystent księgowości przez 3 lata, na podstawie zaświadczenia od pracodawcy osoba może zostać przyjęta na studia w celu otrzymania tytułu specjalisty po zdanym egzaminie mistrzowskim. To perspektywa, która jest ogromną szansą na podjęcie w przyszłości właściwych studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra. W tym przypadku egzamin mistrzowski zastępuje maturę. To rozwiązanie, z którego korzysta za granicą coraz więcej młodych ludzi. Przewagą tej ścieżki kariery jest to, że oprócz wiedzy teoretycznej student nabywa wiedzę praktyczną i zyskuje kilkuletni staż pracy. 

Niektóre uczelnie zagraniczne, np. w Anglii lub we Francji, nie uznają i nie wymagają polskiej matury, a przyszli studenci przyjmowani są na podstawie egzaminów wstępnych. Warunkiem przystąpienia do nich jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Jakie są wymagania na studia bez matury?

Konkretne wymagania dotyczące podjęcia studiów za granicą lub uzyskania statusu wolnego słuchacza regulowane są przez wewnętrzny regulamin uczelni. Warunkiem dostania się jest w obu przypadkach przejście procesu rekrutacji. Podstawowym wymogiem jest uiszczenie opłaty, która w zależności od uczelni może wynosić od 70 do 200 zł. Dodatkowo przyszły wolny słuchacz zobowiązany jest do złożenia kwestionariuszy rekrutacyjnych. Podjęcie studiów za granicą bez matury wiąże się z udokumentowaniem znajomości języka obcego. To warunek konieczny, aby dostać się na uczelnię i uzyskać statusu studenta.

Wolny słuchacz na studiach bez matury

Status wolnego słuchacza to oferta uniwersytetów państwowych oraz niepublicznych szkół wyższych, umożliwiających wzięcie udziału w zajęciach osobom, które m.in. nie posiadają egzaminu maturalnego. Taka forma studiowania określana jest jako rok zerowy. Program obejmuje wiedzę z pierwszego roku studiów, czasami poszerzoną o dodatkowe przedmioty i fakultety. Wolni słuchacze, podobnie jak studenci, zobowiązani są do uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach oraz przystępowania do zaliczeń w trakcie sesji. Mogą swobodnie korzystać z biblioteki, ksera czy pracowni komputerowej. Obowiązki wolnego słuchacza praktycznie niczym nie różnią się od tych, które posiada typowy student. Jedyne, co ich różni, to legitymacja studencka uprawniająca do zniżek. Większość uczelni dodatkowo umożliwia wolnym słuchaczom uczestnictwo w kursie przygotowującym do matury. Szkolenie prowadzone jest przez kadrę danej uczelni lub uniwersytetu. Zajęcia prowadzone są w ramach roku zerowego albo jako dodatkowy kurs.

Studium policealne bez matury

Studia policealne to idealny wybór dla tych osób, które nie planowały iść na studia wyższe, a swoją przyszłość wiążą z konkretnym zawodem. Szkoły policealne umożliwiają m.in. naukę zawodu fryzjera, kosmetyczki, masażysty, florysty, operatora urządzeń technicznych, farmaceuty, specjalisty BHP, informatyka czy krawca. Dwu- lub trzyletnia nauka kończy się egzaminem nadającym absolwentowi tytuł technika. 

Więcej: 

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości