Indywidualny tok studiów – jak wygląda w praktyce?

Porady

Aktualizacja:
damircudic/Getty Images

Ustalany zgodnie z zainteresowaniami osoby uczącej się, indywidualny tok studiów jest programem, na który zapotrzebowanie sukcesywnie wzrasta. Dlaczego jest tak popularny?

Taka forma studiowania to dla młodych osób szansa, by jeszcze w trakcie nauki odbyć praktyki zawodowe. Dzięki temu absolwenci opuszczający mury uczelni mają nie tylko wiedzę, ale także i doświadczenie, przez co łatwiej jest im znaleźć pracę. Kto ma szansę aplikować na indywidualny tok studiów?

Indywidualny tok studiów – co to jest?

Indywidualny tok studiów, w skrócie ITS, to nic innego, jak taki tryb planowania kształcenia, który pozwala na dostosowanie zakresu tematów do zainteresowań osoby uczącej się i ukierunkowanie według jej zdolności. Ścisłe wymagania oraz reguły takiej formy nauki zależą od uczelni. Każda z nich może bowiem mieć własne zasady przyznawania ITS.

Nie ulega jednak wątpliwości, że indywidualny tok studiów jest nie tylko niezwykle komfortowy dla osoby uczącej się, ale też niesie ze sobą wiele innych profitów. Przede wszystkim student przechodzący na taki tryb nauki ma więcej wolnego czasu, bo uczy się tylko tych zagadnień, które sam wybrał. Plan indywidualnego toku studiów musi być jednak ustalony wraz z wykładowcą i wymaga od studenta dużo samodyscypliny. Dzięki temu zanim zdobędzie on dyplom, może odbyć szereg praktyk, które pomogą mu w późniejszej karierze zawodowej, np. pracach badawczych czy rozwojowych. To istotne m.in. w przypadku kierunków medycznych. Student, zmniejszając zakres zajęć do tych, na które faktycznie pragnie uczęszczać, skupia się jedynie na zagadnieniach ściśle związanych ze swoją specjalizacją. Będąc na indywidualnym toku studiów, zyskuje więcej czasu na "pozauczelniane" aktywności przygotowujące go do późniejszego wykonywania zawodu. Należy jednak pamiętać o tym, że osoba skierowana na tego rodzaju tryb kształcenia musi zaliczyć przedmioty i zdać egzaminy zgodnie z ustalonym planem.

Uwaga: indywidualny tok studiów zaocznych niestety nie jest możliwy. Tryb nauki w takim systemie obejmuje jedynie studia dzienne.

Indywidualny Tok Studiów a IOS

Wiele osób myli pojęcia ITS (Indywidualny Tok Studiów) a IOS (Indywidualna Organizacja Studiów). W tym drugim przypadku idea programu polega na specjalnym trybie kształcenia, który umożliwia studentowi ustalanie grafiku, terminów egzaminów oraz nieobecności. Taki system nauki jest możliwy tylko w ściśle określonych przypadkach, gdy sytuacja rodzinna lub zawodowa nie pozwala odbywać nauki w normalnym trybie. Kiedy decyzja o przyznaniu IOS jest pozytywna? Zazwyczaj jest to w takich przypadkach, jak: urodzenie lub wychowywanie dziecka, przewlekła choroba, niepełnosprawność lub wypadek losowy. Powodem przychylenia się do aplikacji o IOS jest również podjęcie drugiego kierunku studiów, mieszkanie na stałe za granicą czy działalność w organizacjach społecznych. Decyzję w szczególnych przypadkach, tak jak w przypadku Indywidualnego Toku Studiów, przyznaje dziekan uczelni. Wniosek wraz z udokumentowaniem swojej sytuacji należy złożyć we wrześniu, przed rozpoczęciem sezonu akademickiego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naukę na nowych zasadach rozpoczyna się wraz z nowym semestrem.

Podanie o indywidualny tok studiów

Prośbę o indywidualny tok studiów może złożyć osoba posiadająca wybitne wyniki w nauce. Można to zrobić już po pierwszym roku studiów. Decyzja o przyznaniu ITS obowiązuje cały rok akademicki, dlatego wniosek należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem się semestru. Minimum potrzebne do ubiegania się o udział w tym programie to zwykle średnia 4,5 z egzaminów czy innych zaliczeń. Do tego na korzyść przyjęcia podania przemawia także fakt, iż student wykazuje wiedzę i umiejętności predysponujące go do pracy naukowej albo może udokumentować swoje osiągnięcia, np. wygrane konkursy, bycie laureatem olimpiad, udział w konferencjach czy publikacje.

Zasadniczą częścią wniosku o indywidualny tok studiów jest zaproponowanie programu nauczania, czyli wstępnego projektu tego, czego dana osoba chciałaby się uczyć i w jakim wymiarze. Tutaj bardzo ważny jest wybór opiekuna naukowego, który w tym pomoże, ustali plan zajęć, a także będzie pełnił pieczę nad realizacją tego rodzaju kształcenia. Złożenie wniosku nie wiąże się dla studenta z żadnymi opłatami.

Decyzję o przyznaniu indywidualnego toku studiów wydaje dziekan uczelni. Niestety jej "termin ważności" upływa wraz z końcem roku akademickiego, więc, chcąc kontynuować ITS, wniosek należy składać przed rozpoczęciem kolejnego roku, przechodząc dokładnie te same procedury i spełniając te same warunki co wcześniej. Optymalny czas na złożenie kolejnego podania to ok. 3–4 tygodnie.

Zobacz też:

Zobacz wideo: "Chcemy wrócić do normalnych zajęć". Uniwersytet Wrocławski uruchomił szczepienia dla pracowników i studentów

Autor: Adrian Adamczyk