Czy łatwo napisać artykuł? Oto najważniejsze wskazówki

Porady

Aktualizacja:
Moment RFBill Hinton/Getty Images

Wypracowanie, rozprawka, opowiadanie, artykuł – każda z form pisemnej wypowiedzi zawiera określone reguły. Według jakich zasad piszemy artykuł?

Artykuł może zawierać tezy publicystyczne, być przepełniony argumentami autora lub konkretnej redakcji na temat bieżących wydarzeń politycznych, gospodarczych czy społecznych. Jego rolą może być też dostarczanie wiedzy czytelnikom. Mnóstwo przykładów rzetelnie zredagowanych artykułów znaleźć można w Internecie. Jak napisać artykuł, żeby zachęcał do lektury i niósł cenne dla czytelników treści?

Jak napisać artykuł naukowy?

W jaki sposób świat może dowiedzieć się o naukowym wynalazku, który właśnie narodził się w jakimś nowoczesnym laboratorium? Dziś nikt nie krzyczy: "eureka!", ani nawet nie postuje w mediach społecznościowych na temat swoich dokonań w zakresie chemii organicznej. No więc jak? Poprzez wartościowy artykuł naukowy, napisany najlepiej przystępnym językiem, tak by pozostał zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Jak napisać artykuł naukowy?

Na pewno nie powinien rządzić się tymi samymi prawami, co artykuł prasowy. Dlaczego? Bo jego cel jest zupełnie inny. Podobnie jak język, którym posługuje się autor, przedstawiając wyłącznie fakty i nie pozwalając sobie na emocje czy opinie. No i najbardziej istotne – w artykule naukowym obowiązują ścisłe reguły metodologiczne.

Odpowiednio napisany artykuł naukowy, rozpoczynając od ciekawego i precyzyjnie sformułowanego tytułu, powinien być podzielony na mniejsze części, w których każda ma własny śródtytuł i traktuje o oddzielnym zagadnieniu. Stwarza to wrażenie porządku i panowania nad opisywanym materiałem. Wstęp powinien wprowadzać w tematykę pracy naukowej oraz zachęcać czytelnika do lektury. W sposób zwięzły naświetlać wybraną przez naukowca metodę i jej uzasadnienie. Po tym szczegółowo powinna zostać opisana metoda zaproponowana przez badacza, a za nią pojawiają się wyniki badań ukazane za pomocą wykresów i tabel. Podsumowujące wnioski muszą zawierać jednoznaczne tezy związane z wynikami badań. Na końcu każdego artykułu naukowego znajduje się bibliografia.

Jak napisać artykuł do gazety?

W gazetach, czy dziś częściej już portalach informacyjnych, wciąż publikuje się różnego rodzaju artykuły – komentarze, felietony, informacje i, niestety dużo rzadziej, reportaże. Jak napisać artykuł do gazety? Komunikując się z szerokim gronem czytelników, powinniśmy pisać w sposób spójny i konkretny. Nasz artykuł nie może być jak puzzle, którego części trzeba poskładać w jeden obraz. W tym przypadku jedna myśl musi wynikać z poprzedniej, argumenty pasować do siebie i stanowić uzupełnienie. Oczywiście merytoryczny artykuł powinien być wypełniony argumentacją, która potwierdza założoną na wstępie tezę. Jeśli wzbogacony jest o elementy komentarza, w zakończeniu powinno znaleźć się stanowisko autora. Z czego składa się artykuł prasowy? Powinien zawierać mocny, przyciągający uwagę tytuł. Lead, czyli rozbiegówkę, a więc 3–4 zdania streszczające zawartość tekstu i dynamicznie wprowadzające czytelnika do lektury. Argumenty/fakty w artykule powinny pojawiać się od najważniejszego do najmniej istotnego. Materiał może zostać wzbogacony cytatami, które mogą uwiarygodniać zawarte informacje. W długim artykule powinny znaleźć się akapity i śródtytuły dzielące treść na mniejsze, spójne wątki. Pamiętajmy też, by trzymać się jednego czasu (najlepiej teraźniejszego), pisać prosto i zrozumiale oraz na sam koniec... przeczytać swój własny tekst, by wyeliminować z niego ewentualne niedoróbki.

Jak napisać artykuł po angielsku?

Dobry artykuł w języku angielskim podlega tym samym zasadom, co tekst pisany w języku polskim, wymaga od nas jedynie płynnej znajomości języka i użycia pewnych zwrotów językowych nadających mu odpowiedniej dynamiki:

  • What would you do if – co byś zrobił, gdyby,
  • What is interesting – co ciekawe,
  • As long as/So long as – jeśli tylko,
  • Needless to say – rzecz jasna,
  • After all – ostatecznie,
  • The conclusion is – wniosek jest taki, że.

Jak mamy napisać dobry artykuł po angielsku? Oczywiście nie możemy zapominać o nośnym nagłówku (headline), który otwiera materiał i powinien zaintrygować czytelnika. Parafrazując cytat Alfreda Hitchcocka, dobry artykuł powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem napięcie ma rosnąć. Dlatego stosujmy chwyty wciągające czytelnika w tekst – zadawajmy pytania, stosujmy gry słowne, błyskotliwe puenty lub kierujmy słowa bezpośrednio do niego. Dzięki temu możemy liczyć na uwagę odbiorcy i pewność, że doczyta nasz artykuł do końca.

Pisanie na papierze jest bardziej efektywne w zapamiętywaniu informacji. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Moment RF