Porady

Egzorcyzmy – na czym polegają i kto ma prawo je wykonywać?

Porady

Autor:
Adrian
Adamczyk

Egzorcyzmy w Polsce i na świecie są bardzo dyskusyjnym zjawiskiem, natomiast Kościół uznaje, że przed przystąpieniem do nich egzorcysta musi mieć moralną pewność, że dana osoba została opętana. Historia egzorcyzmów zna wiele przypadków, w których schizofrenię oraz inne choroby psychiczne uznawano za wyraz opętania.

Egzorcyzmy to jedne z sakramentalium, czyli czynności przypominających sakramenty o skutkach duchowych, cielesnych i uzdrawiających. Podstawą egzorcyzmów w Kościele katolickim jest wiara w uzdrawiającą moc Jezusa, który jest w stanie uwolnić daną osobę spod władzy złego ducha.

Kościół i religia

Kościół w galerii handlowej
Kościół w galerii handlowejDzień Dobry TVN
wideo 2/5

Co to są egzorcyzmy?

Egzorcyzmy to obrzędy poświęcenia mające uwolnić od wpływu złego ducha. Egzorcyzmy nie dotyczą wyłącznie ludzi, lecz także zwierząt, miejsc lub przedmiotów. Najbardziej dyskusyjne i problematyczne są oczywiście jednak egzorcyzmy przeprowadzane na ludziach. Warto bowiem pamiętać, że przez wieki wiele osób cierpiących na choroby psychiczne, schizofrenię, zaburzenia osobowości lub inne problemy zdrowotne było uznawanych za opętane i siłą poddawane egzorcyzmom.

Prawdziwe egzorcyzmy, według Kościoła katolickiego, wymagają obecnie, aby egzorcysta miał moralną pewności o opętaniu danej osoby. Do wykonania egzorcyzmów konieczna jest również zgoda osoby opętanej. Bez tego przyzwolenia nie można dokonać obrzędu. Sugeruje się również, że przed przystąpieniem do egzorcyzmów osoba je prowadząca powinna przeprowadzić odpowiedni wywiad diagnostyczny oraz skonsultować się ze specjalistami z dziedziny medycyny, psychiatrii i spraw duchowych. Chodzi przede wszystkim o to, aby wykluczyć możliwość, że zachowanie danej osoby jest wynikiem choroby, a nie opętania.

Egzorcyzmy – historia obrzędu

Egzorcyzmy i ich praktykowanie sankcjonuje w Kościele katolickim Pismo Święte i zawarte w nim opowieści o wyrzucaniu złych duchów przez Jezusa. Według Ewangelii św. Marka (16,17) Kościół otrzymał od Chrystusa władzę nad złymi duchami i dzięki temu może kontynuować jego misję. Egzorcyzmy uznaje się za jedną z form bezpośredniej walki ze złem wcielonym. Zasady celebracji obrzędu egzorcyzmu są zawarte w odnowionych księgach liturgicznych. Egzorcyzmy są zgodne z nauką soborowej Konstytucji o liturgii świętej. W duchu jej postanowień, za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, w 1999 roku opracowano rytuał egzorcyzmu De exorcismis et supplicationibus quibusdam. Po raz pierwszy natomiast obrzędy egzorcyzmów zostały uporządkowane w Rytuale Rzymskim wydanym przez papieża Pawła V w 1614 roku.

Jak odprawiać egzorcyzmy?

Egzorcyzmów nigdy nie odprawia się publicznie. Przestrzenią zarezerwowaną dla tego typu obrzędów jest kaplica lub inne wskazane przez egzorcystę miejsce, w którym muszą znajdować się krzyż i obraz Matki Bożej. Egzorcyzmy powinny zostać przygotowane z ogromną troską o to, aby osoba egzorcyzmowana nie doznała krzywdy oraz aby nie doszło do profanacji miejsca świętego.

Podstawą egzorcyzmów są modlitwy o uwolnienie. Korzysta się przede wszystkim z modlitw z Rytuału Rzymskiego:

  • · litania do wszystkich świętych, · psalmy, · antyfony, · Credo, · fragmenty z Pisma Świętego.

Podczas egzorcyzmów sięga się również po modlitwy błagalne, a egzorcysta wypowiada formułę nakazującą w imię Jezusa złemu duchowi opuścić ciało osoby opętanej. W trakcie egzorcyzmów odmawia się także modlitwy dziękczynne i błogosławieństwa.

Egzorcyzmy nie przewidują żadnej formy rozmowy ze złym duchem. Takie wyobrażenie o egzorcyzmach to zasługa przedstawień filmowych, które jednak niewiele mają wspólnego z rzeczywistym obrzędem.

Egzorcysta wykonuje natomiast gesty znane z katechumenatu lub chrztu sprzed posoborowej reformy. Chodzi tutaj przede wszystkim o znak krzyża, nałożenie rąk, tchnienie, wykorzystanie wody.

Po egzorcyzmach osoba uwolniona powinna wziąć udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Kto może dokonywać egzorcyzmów?

Egzorcyzmów może dokonywać wyłącznie biskup lub wyznaczeni przez niego prezbiterzy. Prawo to w Kościele sformułowano w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Aktualny kodeks podtrzymuje tę zasadę.

Egzorcysta powinien wykonywać obrzęd wyłącznie na terenie swojej diecezji. Osoba prowadząca egzorcyzmy powinna być pobożna i cechować się nieskazitelnością życia. Powinna również być odpowiednio przygotowana (chodzi tutaj nie tylko o wiedzę teologiczną, lecz także o wiedzę z zakresu medycyny i psychologii). Egzorcysta powinien być też osobą rozmodloną i praktykującą post.

Egzorcyście w trakcie modlitw o uwolnienie powinny towarzyszyć odpowiednio przygotowane do tego osoby. Ich podstawowym zadaniem jest wspieranie egzorcysty modlitwą. W ten sposób unika się również oskarżeń i wzmacnia bezpieczeństwo wszystkich uczestników obrzędu. Wszyscy uczestnicy tego typu praktyk zobowiązani są do zachowania tajemnicy.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: D-Keine/Getty Images

Pozostałe wiadomości