Porady

Czym jest darowizna i jak ją przekazać? Przepisy

Porady

Aktualizacja:
darowizna,dziedziczenie
gettyimages.com/ seksan Mongkhonkhamsao

Z darowizną mamy do czynienia, gdy jedna strona chce przekazać coś bezpłatnie drugiej stronie, np. rodzice dziecku. Przekazanie darowizny wiąże się z koniecznością spisania aktu notarialnego. Darowizna może zostać przekazana w formie nieruchomości, akcji lub pieniężnej. Od niektórych darowizn należy zapłacić podatek.

Darowizna to przekazanie swojej własności osobie lub instytucji bez oczekiwania korzyści z tego tytułu. Podmiotem darowizny może być osoba fizyczna bądź prawna, a darczyńcą i obdarowanym jedna osoba lub kilka (rodzice przekazują mieszkanie dzieciom). Przedmiotem darowizny może być wszystko: nieruchomość, samochód, określona kwota pieniężna, a nawet zwolnienie z długu. Umowa o darowiznę najczęściej podpisywana jest u notariusza, choć w niektórych przypadkach może być zastosowana umowa w zwykłej formie: przelew na konto obdarowanego, wręczenie określonej kwoty pieniężnej czy konkretnej rzeczy.

Umowa o darowiznę

Kodeks cywilny określa, iż umowa o darowiznę powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 890). Oznacza to, że darczyńca musi w sposób niepozostawiający wątpliwości oświadczyć, że daną rzecz daruje danej osobie. Obdarowywany musi zaś oświadczyć, że taką darowiznę przyjmuje. Darowizna musi przyjąć bezwzględnie formę aktu notarialnego, jeśli jej przedmiotem jest mieszkanie, własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste nieruchomości, prawa własności, przedsiębiorstwo. U notariusza należy stawić się także wtedy, gdy darowizna ma nastąpić w późniejszym czasie lub gdy jest ona obwarowana specjalnymi warunkami. Najczęściej mamy do czynienia z darowizną od rodziców dla dziecka. W związku z tym pojawia się pytanie, ile razy można dać darowiznę dziecku? Nie ma żadnego limitu darowizn, jakie dzieci mogą otrzymać od swoich rodziców. Jeśli jednak darowizny pochodzą od tej samej osoby, należy pamiętać o sumowaniu ich wartości z ostatnich 5 lat. Ile darowizn można przekazać w ciągu 5 lat? Tu również nie ma limitu, jednak po przekroczeniu łącznej wartości 9673 zł należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania ostatniej z darowizn. Zgłoszenie faktu otrzymania takich darowizn od rodzica przez dziecko umożliwia skorzystanie ze specjalnej ulgi podatkowej.

Podatek od darowizny

Otrzymanie darowizny może się wiązać z koniecznością zapłacenia podatku lub może być zwolnione z płacenia fiskusowi. Podatku od darowizny nie zapłacą osoby znajdujące się w grupie podatkowej „0”, czyli dzieci, rodzice, małżonkowie, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym czy macocha. Czy darowiznę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Tu mamy do czynienia z kilkoma przypadkami. Oczywiście informacja o darowiźnie musi dotrzeć do urzędu skarbowego, jednak odbywa się to na kilka sposobów. Obowiązek spoczywa na osobie obdarowanej, która ma 6 miesięcy od otrzymania darowizny na zgłoszenie tego faktu. W tym celu musi wypełnić specjalny formularz SD–Z2. Jeśli darowizna jest zwolniona od podatku, również taka informacja musi się tam znaleźć. Czy notariusz zgłasza darowiznę do urzędu skarbowego? W sytuacji, gdy umowa zostaje spisana u notariusza, obdarowany nie musi zgłaszać tego faktu w urzędzie, ponieważ zrobi to urzędnik spisujący akt notarialny. Zgłoszenia nie trzeba składać, gdy wysokość darowizny nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, ustalonej w różnej wysokości dla różnych grup podatkowych (I grupa podatkowa – 9673 zł, II grupa – 7276 zł i III grupa – 4902 zł).

Jak przekazać darowiznę?

W celu spisania umowy należy udać się do notariusza. Jak zrobić darowiznę mieszkania? Jak przekazać darowiznę nieruchomości? Strony muszą przedstawić dowody tożsamości. Inne dokumenty niezbędne do podpisania umowy o darowiźnie nieruchomości to dowód własności nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Darczyńca potwierdza w obecności urzędnika chęć przekazania darowizny, a obdarowany potwierdza jej przyjęcie. Może tego dokonać poprzez ten sam akt notarialny lub poprzez spisanie osobnego aktu. Forma aktu notarialnego daje największe bezpieczeństwo i w tych przypadkach jest bezwzględnie wymagana. Jak napisać darowiznę samochodu? Również w tej sytuacji można skorzystać z pomocy notariusza lub samodzielnie spisać umowę. Musi ona zawierać: strony umowy, miejsce i datę jej zawarcia, oznaczenie przedmiotu umowy i jego wartości, podpisy stron. Umowa spisana przez strony uznana będzie za ważną, gdy zostanie wykonana, czyli przedmiot zostanie wydany przez darczyńcę i odebrany przez obdarowanego. W przypadku przekazywania kwoty pieniężnej warto wykonać przelew na rachunek bankowy. Umowa darowizny zostaje zawarta z chwilą jej wykonania, czyli przekazania pieniędzy stronie obdarowywanej.

Zobacz też:

Dziedziczenie ustawowe - czym się różni od dziedziczenia z testamentu

Czym jest kwota wolna od podatku i kto może z niej skorzystać?

Czym charakteryzuje się crowdfunding?

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości