Styl życia

Jakie są najważniejsze obowiązki kierownika budowy?

Styl życia

Autor:
Adrian
Adamczyk
Kierownik budowy

Na każdym placu budowy musi znajdować się kierownik budowy, czyli osoba odpowiedzialna za całokształt prac. Zakres obowiązków kierownika budowy jest bardzo szeroki, ponieważ wiąże się zarówno z przestrzeganiem zasad BHP, jak i z prowadzeniem dokumentacji oraz nadzorowaniem przebiegu wszystkich procesów budowlanych.

Funkcję kierownika budowy może pełnić jedynie osoba posiadająca uprawnienia budowlane potwierdzone egzaminem. Pierwszym zadaniem każdego kierownika budowy jest oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, co wynika z Prawa budowlanego. Wtedy też następuje przejęcie obowiązków kierownika budowy. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków inwestor powinien dołączyć do zawiadomienia wysłanego do organu budowlanego. Obowiązki kierownika budowy są bardzo złożone – jest on odpowiedzialny za cały proces budowlany, od przejęcia budowy, poprzez prowadzenie dziennika budowy, aż do oddania obiektu inwestorowi.

Hobby

Bracia, których łączy pasja do budowania
Bracia, których łączy pasja do budowaniaDzień Dobry TVN
wideo 2/4

Obowiązki kierownika budowy – Prawo budowlane

Dokumentem, który dokładnie opisuje obowiązki kierownika, jest artykuł 22 Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku). Zgodnie z tym dokumentem do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

  • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru (art. 22, Prawo budowlane).

Kierownik budowy może także występować do inwestora o zmiany w projekcie ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ze względu na sposób prowadzenia robót. W zakres obowiązków kierownika robót budowlanych wchodzi także przygotowanie planu BiOZ (czyli planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Zakres obowiązków kierownika a wielkość firmy

W małych firmach to pracodawca jest kierownikiem budowy i to on nadzoruje różne projekty. W takiej sytuacji zakres obowiązków kierownika budowy jest jeszcze większy, ponieważ odpowiada on nie tylko za bezpieczeństwo pracowników, ale i za całą firmę. W dużych firmach na placu budowy, poza pracownikami fizycznymi, znajduje się zwykle kierownik budowy oraz jeden lub dwóch inżynierów. Dodatkowo na budowę przyjeżdża kierownik kontraktu, który nadzoruje postępy prac. Czasami na budowie znajduje się także osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów BHP, chociaż w wielu firmach obowiązki w zakresie BHP pełni kierownik budowy.

Obowiązki kierownika budowy domu jednorodzinnego

Osoby, które decydują się na budowę domu jednorodzinnego, muszą zatrudnić kierownika budowy. Odpowiada on za cały zakres prac budowlanych, a także za pracowników na budowie. Dodatkowo można zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego, który będzie pilnował, czy kierownik budowy wykonuje swoje obowiązki. Zwykle to ekipa wykonawcza proponuje kierownika, jednak nie trzeba zgadzać się na ich propozycje i można samodzielnie poszukać odpowiedniej osoby. Warto jest jednak poszukać kierownika budowy kompetentnego i niezwiązanego z ekipą wykonawczą, co pozwoli na rzetelne i zgodne z przepisami wykonywanie domku jednorodzinnego.

Zakres obowiązków kierownika budowy jest bardzo szeroki, a jego stanowisko jest odpowiedzialne. Właśnie dlatego warto wybrać osobę doświadczoną, cierpliwą i komunikatywną. Dobrze także sprawdzić, czy wybrana osoba posiada uprawnienia budowlane i opłaconą przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Budując dom jednorodzinny, należy bardzo dokładnie sprawdzić umowę podpisaną z wykonawcą i przeczytać, jakie obowiązki kierownika budowy zostały w niej wyszczególnione. Nie zaszkodzi również sprawdzić referencji danej ekipy oraz kierownika, a także zapytać znajomych o osoby z polecenia. Dobry kierownik budowy często przebywa na budowie, robi wpisy do dziennika budowy i dokładnie nadzoruje wykonawców. Jeśli danego kierownika praktycznie nigdy nie ma na budowie, to najlepiej jest go zwolnić i jak najszybciej poszukać nowej osoby. W przypadku prac żelbetowych (głównie zbrojenia) robotnicy mogą popełnić bardzo poważne błędy, które mogą skutkować sporymi problemami w zakresie całej konstrukcji domu. Z tego względu po zakończeniu budowy domu zawsze można powołać eksperta, na przykład rzeczoznawcę, który dokładnie sprawdzi, jak kierownik budowy wywiązał się ze swoich obowiązków.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Mikael Vaisanen/Getty Images

Pozostałe wiadomości