Styl życia

Jak zmieniło się życie Polaków podczas lockdownu?

Styl życia

Aktualizacja:
Projekt bez tytułu - 2021-07-08T142105.737.jpg

Więcej czasu dla rodziny i na rozrywkę, ale i więcej obowiązków domowych wśród pracujących zdalnie. Średnio ponad jedna trzecia pracujących zdalnie pracowała więcej niż przed pandemią. Mogliśmy się za to luźniej ubierać i ograniczyliśmy wydatki na zakup ubrań do pracy. Przy tym jednak brakowało nam kontaktu ze współpracownikami, a przede wszystkim z rodziną i znajomymi. Najtrudniej było nam zrezygnować ze spotkań towarzyskich, posiłków w restauracji i wyjść z domu, a najmniej brakowało nam w pracy w biurze. To tylko część wniosków płynących z raportu "Polacy w pracy zdalnej. Jak żyliśmy podczas lockdownu", przygotowanego na zlecenie marki nju mobile.

Jak zmieniły się polskie domy podczas pandemii COVID-19? Nju mobile postanowiło to sprawdzić, zlecając niezależne badanie na grupie 1000 respondentów pracowni badawczej IRCnter. Wszyscy uczestnicy badania to osoby w wieku 25-55 lat, które w czasie lockdownu pracowały zdalnie. Dodatkowo ankietowanych podzielono według dwóch kryteriów:

  • osoby pracujące zdalnie z dziećmi uczącymi się w domu
  • osoby pracujące zdalnie bez dzieci lub z dziećmi uczącymi się poza domem

Codzienna rutyna w pandemii

Wyniki badania wskazują, że 73% Polaków pracujących zdalnie akceptuje pracę zdalną, natomiast nie akceptuje form spędzania czasu wolnego. Przede wszystkim brakowało nam spotkań z rodziną i znajomymi, spontanicznych wypadów do restauracji czy wyjazdów zagranicznych i krajowych. Okazuje się, że najmniej tęskniliśmy za stacjonarnym modelem pracy czy obrzędami religijnymi. Co trzeciej osobie najtrudniej było zrezygnować z aktywności sportowych i udziału w imprezach masowych.

Codzienna rutyna zmieniła się szczególnie w domach, w których dzieci uczyły się zdalnie, a rodzice w tym samym czasie pracowali w trybie home office. Wielu dorosłych pracujących zdalnie z dziećmi deklaruje, że byli przeciążeni. Wskazują, że pracowali dłużej niż przed pandemią nawet o 2,5 godzinny dziennie (deklaracje osób, które pracowały więcej), a przy tym częściej sprzątali, gotowali, zajmowali się domem i dziećmi.

W domach, w których dzieci uczyły się zdalnie, częściej dokupywano pakiety internetowe czy zwiększano prędkość łącza internetowego.

Sprawdź więcej wniosków po roku lockdownu w raporcie na zlecenie nju mobile https://www.njumobile.pl/artykul/raport-ircenter

Dodatkowe obowiązki w domu, ale i więcej czasu na rozrywkę

Osoby pracujące zdalnie z dziećmi uczącymi się w domu miały więcej obowiązków – praca zawodowa, przy jednoczesnym zajmowaniu się dziećmi, które nie wychodziły codziennie do szkoły, wiązała się z koniecznością dzielenia uwagi między obowiązki pracownicze, a obowiązki rodzicielskie. Nie dziwi więc fakt, że te osoby częściej czuły się przeciążone i w mniejszym stopniu akceptują pracę zdalną.

mat. prasowe

Jednocześnie, rodzice dzieci uczących się zdalnie deklarują, że poświęcali więcej czasu na rozrywkę – co druga osoba z tej grupy wskazała, że oglądała więcej filmów oraz częściej czytała informacje w Internecie. 38% deklaruje, że poświęcało więcej czasu na aktywności w mediach społecznościowych, tyle samo na czytanie książek, a 36% na granie na telefonie lub konsoli. W przypadku osób bez dzieci tej samej rozrywki było zauważalnie mniej.

mat. prasowe

Wzrost aktywności online przełożył się także na większe zapotrzebowanie na Internet. W domach, w których dzieci uczyły się zdalnie, częściej decydowano się na dokupienie pakietów Internetu mobilnego oraz zwiększenie prędkości transferu danych w Internecie stacjonarnym.

mat. prasowe

Około 1/4 objętych badaniem osób z dziećmi powiększyła pakiet Internetu mobilnego. Tak zrobiło też 13% osób bez dzieci. Zwiększenie szybkości łącza Internetu stacjonarnego zadeklarowało 18% osób z dziećmi oraz 14% pracujących zdalnie osób bez dzieci.

Polacy w pracy zdalnej – jak oceniamy nowy model?

Średnio 73% osób pracujących podczas pandemii w domu deklaruje, że akceptuje taką formę pracy zawodowej. Większa akceptacja występuje w grupie osób pracujących bez dzieci – 80% ankietowanych chętnie zostałoby w domu na stałe. Z kolei w grupie osób z dziećmi przychylnie na pracę zdalną patrzy 66% ankietowanych. W tej grupie widzimy także większy udział osób, które bardziej preferują tradycyjny model pracy. 23% osób raczej lub całkowicie nie akceptuje pracy z domu. Takie samo zdanie ma zaledwie 12% osób pracujących bez dzieci.

Raport na zlecenie nju mobile: "Polacy w pracy zdalnej. Jak żyliśmy podczas lockdownu?" został przygotowany na bazie badania IRCentrum przeprowadzonego w lutym 2021 roku na grupie 1000 respondentów (kobiety i mężczyźni w wieku 25-55 lat) za pomocą metodologii CAWI – standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Badaniem objęte zostały dwie grupy: osoby pracujące zdalnie, których dzieci uczyły się zdalnie oraz osoby pracujące zdalnie bez dzieci lub z dziećmi, które uczyły się stacjonarnie.

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości