Finanse i Praca

Zwolnienie z pracy – dyscyplinarne, w ciąży lub na zwolnieniu lekarskim. Poradnik

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Fot. GettyImages / RUNSTUDIO

Zwolnienie z pracy może przybierać różne formy: dyscyplinarne zwolnienie z pracy, zwolnienie na podstawie wniosku o zwolnienie z pracy, niedopełnienie umowy. Czy można zwolnić pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim, w ciąży, na urlopie? Odpowiadamy!

Zwolnienie pracownika regulowane jest przez Kodeks pracy. Zwolnienie z pracy przy umowie na czas nieokreślony będzie inaczej wyglądać niż w przypadku zwolnienia pracownika nieobjętego Kodeksem pracy zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Orzeczenia sądowe świadczą jednak jasno o tym, że pracodawcy w Polsce powinni uważać na sposób zwalniania pracowników.

Zwolnienie z pracy – trudny moment, o którego regułach warto wiedzieć więcej

Pracodawca nie zawsze może zwolnić pracownika, a niektóre przypadki zwolnień z pracy powinny być kierowane pod rozpatrzenie przez odpowiedni sąd. Zwolnienie z pracy jest przykrym momentem dla każdego pracownika, ale nie zawsze musi stanowić jego przegraną.

Z reguły najkorzystniejszym, a jednocześnie najłatwiejszym rodzajem zwolnienia z pracy jest zrobienie tego na podstawie podania o zwolnienie z pracy . W zależności od umowy podanie takie przewiduje czas, w którym pracownik nie będzie już wykonywał obowiązków. W przypadku zwolnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas określony, okres wygaśnięcia stosunku pracy uzależniony jest od indywidualnych postanowień. Jeśli jest to umowa na czas określony, a przy tym umowa zlecenie (lub umowa o dzieło), to zgodnie z prawem istnieje możliwość natychmiastowego przerwania stosunku pracy. Oczywiście pracodawca zobligowany jest do wypłaty należnego nam wynagrodzenia!

W przypadku umowy o pracę i zwolnienia pracownika (umowa na czas nieokreślony), wspomniany powyżej czas trwania stosunku pracy będzie wynosił trzy miesiące . Dzięki temu zyskują dwie strony: pracodawca i pracownik . Poprzez takiego rodzaju zwolnienie z pracy mamy potrzebny czas na znalezienie kolejnej pracy. Z kolei pracodawca, zwalniając pracownika na powyższych regułach, będzie miał czas na znalezienie innego.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy. ciąża a zwolnienie z pracy i czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Powyżej zarysowane zasady zwolnienia z pracy występują w warunkach optymalnych. Zdarzają się jednak w życiu także trudniejsze chwile. Co, jeżeli popadliśmy w konflikt z pracodawcą, w wyniku którego otrzymujemy dyscyplinarne zwolnienie z pracy ? Czy zawsze można je zastosować?

Jeżeli pracujemy na umowie o pracę, nie mamy nieusprawiedliwionych nieobecności, wykonujemy swoje obowiązki rzetelnie, a także nie można nam zarzucić niezdolności do pracy w wyniku choroby przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 53 Kodeksu pracy), to zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia i zwolnienie dyscyplinarne pracownika nie jest legalne. Innymi słowy, byłoby to bezpodstawne zwolnienie z pracy. Kiedy w takim razie można zwolnić pracownika, a kiedy jest to niemożliwe?

Ciąża a zwolnienie z pracy. Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim i na urlopie?

Jak mówi Kodeks pracy, zwolnienie pracownika (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) nie może mieć miejsca nawet w przypadku jego nieobecności w pracy pod warunkiem, że nieobecności są usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, ciążą i urlopem wypoczynkowym, szkoleniowym lub wychowawczym.

Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim? W zdecydowanej większości przypadków zwolnienie pracownika na zwolnieniu lekarskim jest nielegalne (zgodnie z Kodeksem pracy, art. 53). Czasami jednak się to zdarza. Dopuszczalne jest w sytuacji, w której pracownik w wyniku choroby pozostaje niezdolny do pracy przez okres powyżej 3 miesięcy . Zdarza się, że pracodawcy go „skracają”, rozwiązując z pracownikiem umowę, ale wówczas warto skierować sprawę do sądu pracy!

Kobiety w ciąży objęte są specjalną ochroną zarówno w czasie jej trwania, jak i podczas przebywania na urlopie macierzyńskim (ten z kolei przysługuje także mężczyznom w postaci tzw. urlopu „tacierzyńskiego”). Nie można takiego pracownika zwolnić. Uwaga: zwolnienie z pracy po urlopie macierzyńskim będzie już jednak możliwe i legalne!

Zwolnienie z pracy a urlop to także kwestia bezsporna według zasad Kodeksu pracy. W tych przypadkach również nie można zwolnić pracownika. Pamiętajmy jednak, że po urlopie jest to możliwe.

Ubezpieczenie po zwolnieniu z pracy, odprawa za zwolnienie z pracy – kiedy nam przysługują?

Prawo do odprawy pracownika reguluje ustawa z 2003 r. Zgodnie z nią, jeśli pracodawca zatrudnia ponad 20 osób, a zwolnienie pracownika następuje nie z jego winy, to wówczas przysługuje pracownikowi za zwolnienie z pracy odprawa . Warto się o nią ubiegać nawet wówczas, gdyby nie została nam w takiej okoliczności zaproponowana.

Ile trwa ubezpieczenie po zwolnieniu z pracy? Prawo jasno reguluje kwestię ubezpieczenia po zwolnieniu z pracy. Przez 30 dni od momentu zwolnienia z pracy każdy będzie mógł bezpiecznie udać się np. do najbliższej przychodni NFZ.

Zobacz także: Mobbing w pracy

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości