Finanse i Praca

Zanotowano spadek reprezentacji kobiet w biznesie. Dane nie napawają optymizmem

Finanse i Praca

Autor:
Dominika
Czerniszewska
Źródło:
Materiały prasowe: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Spadła liczba kobiet na stanowiskach prezesów oraz członków zarządów - wynika ze statystyk za 2021 rok. Co więcej, odnotowano też mniej firm należących do Polek. Z czego to wynika? Dlaczego obecność przedsiębiorczyń na rynku maleje?

Coraz mniej kobiet na wysokich stanowiskach

W 2020 roku kobiety zajmowały stanowisko prezesa w prawie co czwartej spółce (23,5 proc.), a rok później ich udział wyraźnie zmalał do 19,5 proc. Zanotowano też spadek Polek wśród członków zarządów spółek (z 30 do 25 proc.). W praktyce oznacza to, że aż 80 procent stanowisk prezesów i 75 procent stanowisk członków zarządu zajmują mężczyźni, mimo że wg danych GUS udział kobiet w polskim rynku pracy wynosi ponad 40 proc. - zwracają uwagę przedstawicielki Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Jak przekazują, spadek udziału kobiet w zarządach dotyczy też spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zaledwie w 6 proc. funkcję prezesa pełni kobieta, co stanowi spadek o 1,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Ponadto liczba firm należących do kobiet w Polsce na koniec 2021 roku była o 3 proc. mniejsza niż rok wcześniej i stanowiła 32,5 proc. wszystkich firm - wynika z analizy danych z KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet.

Aktywność przedsiębiorczyń a pandemia

Na spadek aktywności biznesowej kobiet wpływ miała m.in. pandemia. Według raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką na temat sytuacji polskich przedsiębiorczyń:

  • aż 1/3 badanych właścicielek i współwłaścicielek firm przyznała, że w ciągu ostatniego roku miała problemy z prowadzeniem działalności,
  • ponad 1/4 odnotowała spadek przychodów,
  • 8 proc. musiało zawiesić działalność,
  • co 5. przedsiębiorczyni w związku z pandemią musiała zmienić profil działalności swojej firmy.

Kampania Wiedza Nie Ma Płci

Problemów z obecnością kobiet w biznesie nie można tłumaczyć tylko wydarzeniami ostatnich dwóch lat. Według wyników badań opublikowanych w magazynie "Science" już 6-letnie dziewczynki wierzą w stereotypy dot. płci – np. że z natury są mniej inteligentne od chłopców. Więcej o tym, jak nieuświadomione stereotypy wpływają na wychowanie dzieci i o tym, jak im nie ulegać, można dowiedzieć się z pierwszej z cyklu debat w ramach drugiej odsłony kampanii #WiedzaNieMaPlci.

Kampania Wiedza Nie Ma Płci ma na celu wzmacnianie pozycji kobiet w debacie publicznej i zmniejszanie dysproporcji w obecności w mediach specjalistek i specjalistów z różnych dziedzin. To obszar, w którym jeszcze wiele jest do zrobienia

Kampania jest inicjatywą Klubu Champions of Change, działającego na rzecz wspierania różnorodności w biznesie i wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Klub zrzesza prezesów i prezeski dużych firm działających w Polsce i powstał z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, najstarszej i największej polskiej organizacji wspierającej przedsiębiorczość kobiet, która nieprzerwanie działa od 2008 roku.

Zobacz też:

Autor:Dominika Czerniszewska

Źródło: Materiały prasowe: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash/ materiały prasowe

Pozostałe wiadomości