Finanse i Praca

Wakacje kredytowe w banku Citi Handlowy - jak złożyć wniosek online?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Citi Handlowy
Pisanie na laptopie

W związku z rosnącą inflacją i stopami procentowymi rząd umożliwił skorzystanie z wakacji kredytowych. Ma to odciążyć kredytobiorców, zapewnić im płynność finansową i regularną spłatę kredytu. Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w banku Citi Handlowy?

Wakacje kredytowe w banku Citi Handlowy

Od 29 lipca jest możliwość składania w banku Citi Handlowy wniosku o tzw. wakacje kredytowe. W ich ramach można zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto musiał być on udzielony w polskiej walucie. 

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Spłatę kredytu w Citi Handlowy można zawiesić:

 • na okres dwóch miesięcy w 3 i 4 kwartale 2022 roku,
 • na okres 1 miesiąca w każdym kwartale 2023 roku.

Maksymalna ilość rat, które można czasowo zawiesić, wynosi 8.

Warunki przyznawania wakacji kredytowych

Aby wniosek mógł zostać zaakceptowany, należy spełnić następujące warunki:

 • kredyt został zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r.,
 • okres spłaty kredytu kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 • kredyt hipoteczny zaciągnięty został w polskiej walucie,
 • nieruchomość służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w banku Citi Handlowy online

Wniosek można złożyć przez bankowość internetową. Warunkiem odroczenia płatności raty jest złożenie wniosku nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą chce się zawiesić.

W celu złożenia wniosku należy:

 • zalogować się do bankowości internetowej Citibank Online
 • kliknąć zakładkę "Kontakt", a następnie "Napisz nową wiadomość"
 • wybrać: "Zapytania", następnie "Karty kredytowe/produkty kredytowe” i „Problemy ze spłatą”
 • w oknie "wpisz wiadomość": wskazać nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone, wskazać wnioskowany okres zawieszenia umowy (maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku)

Ponadto do okna "wpisz wiadomość" należy wpisać oświadczenia o poniższej treści:

 • Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 • Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
 • Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Citi Handlowy w innej formie niż online

Bank umożliwia również złożenie wniosku w formie e-mail, listownie na adres: Bank Citi Handlowy Moniuszki 2 90-111 Łódź z dopiskiem ‘wakacje kredytowe’ lub osobiście w oddziale Banki Citi Handlowy. 

Wniosek e-mail o wakacje kredytowe w banku Citi Handlowy

Jeśli chce się złożyć wniosek w formie mailowej, należy wysłać wiadomość na adres odrocz.rate@bankhandlowy.pl z następującymi informacjami:

 • załączyć uzupełniony wniosek dostępny na stronie internetowej banku (tutaj) w formie aktywnego pdf lub zdjęcia (jpg) z widocznym podpisem lub
 • wnioskując w treści e-maila o wakacje kredytowe wpisują: cnr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone, wnioskowany okres zawieszenia umowy (maksymalnie 8 rat: 2 raty w 3 kwartale 2022; 2 raty w 4 kwartale 2022, po 1 racie w każdym z kwartałów w 2023 roku),
 • oświadczenia o poniższej treści:
 • Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 • Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
 • Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Citi Handlowy

Źródło zdjęcia głównego: urbazon/Getty Images

Pozostałe wiadomości