Finanse i Praca

Ubezpieczać czy nie ubezpieczać? Oto jest pytanie. Wyjaśniamy, czym jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Finanse i Praca

Jak działa ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie jest korzystne zarówno dla Ciebie, jak i banku. To gwarancja bezpieczeństwa obydwu stron w różnych sytuacjach życiowych. Zobacz, na czym polega ubezpieczenie kredytu hipotecznego w mBanku i dlaczego jest ono tak ważne dla Ciebie.

Kredyt hipoteczny w mBanku to 0% prowizji za udzielenie kredytu i częściową wcześniejszą spłatę, minimalny wkład własny w wysokości 10% wartości nieruchomości, niższe marże, a także elastyczny wybór rat, np. malejące lub równe. (Więcej informacji na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/chce-kredyt-hipoteczny). W mBanku czekają też dwa rodzaje oprocentowania – zmienne i stałe przez 5 lat. Oprócz wpisu hipoteki do księgi wieczystej ważny jest również wybór ubezpieczenia kredytu hipotecznego od nagłych i niespodziewanych zdarzeń i nie tylko. Jaki wariant ubezpieczenia wybrać? Decyzja należy do Ciebie.

Jak działa ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Nie trzeba szukać firmy ubezpieczeniowej, bo wszystko można załatwić na miejscu – np. u eksperta w placówce podczas podpisywania umowy o kredyt.

Warianty ubezpieczenia są elastyczne i można je dopasować do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy. Najczęściej jednak klienci wybierają spośród dwóch:

  • wariant optymalny,
  • wariant All Risk.

Wariant optymalny gwarantuje najbardziej podstawowy zakres ubezpieczenia, np. chroni w razie pożaru, wybuchu gazu czy powodzi. Istotne jest również zabezpieczenie spłat kredytu hipotecznego w przypadku np. utraty pracy. Wówczas bank – przez określony w umowie czas – nie będzie pobierać rat.

W wariancie All Risk zakres ubezpieczenia jest największy. Oprócz podstawowych ryzyk ubezpieczenie pokrywa straty, jeśli np. ktoś zostawi wyłączone żelazko, które doprowadzi do pożaru lub zapomni zakręcić wodę, co spowoduje zalanie mieszkania swojego lub sąsiada.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu hipotecznego? Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest korzystne z kilku względów. Przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Po drugie – w mBanku możesz skorzystać z wariantu ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb. Po trzecie – możesz ubezpieczyć każdą nieruchomość – zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego.

Do 31 lipca 2022 r. na stronie mBanku działa promocja, w której wraz z zakupem ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego można zdobyć voucher na zakupy do Home&You.

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego/budowlano-hipotecznego w ofercie promocyjnej „Spełnij marzenia edycja 7” z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu (netto): 380 000 zł; Wysokość raty: 3 665,27 zł; Okres kredytu: 300 miesięcy; Rodzaj raty: równa; Czy kredyt jest w promocji? tak; Marża: 2,71%; WIBOR 3M: 6,56; Oprocentowanie nominalne: 9,27%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 450 000 zł; Ile kredytobiorca ma czasu na to, aby ustanowić hipotekę? 6 miesięcy; Odsetki od kredytu: 601 381,34 zł; Wyższe oprocentowanie do czasu wpisu hipoteki o 1,5 p.p. Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 9 969,71 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania). Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 3 486 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 450 000 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu: 615 895,17 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 995 895,17 zł; RRSO: 10,14% Kalkulacja została dokonana na dzień 03.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otrzymasz kredyt w mBanku. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA, znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Spełnij marzenia edycja 7” dostępnych na: www.mBank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/ oraz na: www.mBank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/pozyczka-hipoteczna/ Promocja kredytu hipotecznego (zwanego dalej Kredytem) lub pożyczki hipotecznej (zwanej dalej Pożyczką) w Banku „Spełnij marzenia edycja 7” obowiązuje od 31.05.2022 do 31.07.2022 r. Do promocji możesz przystąpić jeśli spełnisz wszystkie te warunki: - złożysz wniosek kredytowy i zawrzesz umowę kredytową, - podpiszesz w obecności przedstawiciela mBanku oświadczenie, że przystępujesz do promocji, zapoznałeś się z jej regulaminem i akceptujesz jego postanowienia, - spełnisz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenia na Życie na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku S.A. - korzystasz przez co najmniej 5 lat z rachunku do spłaty kredytu/pożyczki w mBanku i zasilaj je wymaganą kwotą zasilenia: jeśli korzystasz z promocji dla segmentu Intensive, musi to być mKonto Intensive, jeśli korzystasz z promocji dla segmentu Active, możesz wybrać bezpłatne eKonto osobiste lub inne konto z oferty mBanku. - spełnisz w okresie 5 lat warunki wybranego segmentu Active lub Intensive, jeśli takiego wyboru dokonałeś. Jeśli o kredyt lub pożyczkę ubiegasz się z innym wnioskodawcą, warunki promocji musi spełnić każdy z Was, a warunki segmentu przynajmniej jeden z wnioskodawców. Klienci z segmentu Active i Intensive Do promocji możesz przystąpić, jeśli wybrałeś segment Intensive i wnioskujesz o kredyt hipoteczny nie mniejszy niż 100 000 zł lub wybrałeś segment Active i wnioskujesz o kredyt hipoteczny nie mniejszy niż 100 000 zł. Osoby nie będące Klientem Banku lub Klienci Banku, którzy nie wybrali Segmentu Intensive i Active. Możesz w promocji wnioskować o kredyt nie mniejszy niż 100 000 zł lub pożyczkę nie mniejszą niż 20 000 zł. Jeśli spełnisz warunki promocji, skorzystasz z: obniżonej marży Kredytu/Pożyczki. Wartości promocyjnych marż i prowizji za udzielenie Kredytu/Pożyczki są wskazane w Tabeli w Regulaminie Promocji. Warunki cenowe, które znajdziesz w Formularzu informacyjnym, są ważne 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym wydaliśmy formularz. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowej obniżki marży dla kredytu EKO i - kupujesz dom/lokal dla którego zostało wydane Świadectwo Charakterystyki Energetycznej z którego wynika, że Twój dom/lokal jest energooszczędny to marża Twojego kredytu zostanie obniżona o 0,20 p.p. Jeśli w trakcie analizy Twojego wniosku o kredyt okaże się, że lokal/dom nie jest energooszczędny wydamy decyzję kredytową która nie będzie zawierała obniżki marży 0,20 p.p. - kupujesz lokal/ dom energooszczędny w trakcie budowy lub budujesz dom energooszczędny a ze złożonego przez Ciebie oświadczenia wynika że budujesz/nabywasz dom/lokal energooszczędny marża Twojego kredytu zostanie obniżona o 0,20 p.p. w stosunku do marży podanej w części A,B,C regulaminu promocji w zależności który wariant wybrałeś. Twoim obowiązkiem będzie dostarczyć nam Świadectwo Charakterystyki Energetycznej nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytu najpóźniej 2 miesiące po zakończeniu inwestycji. Sprawdzimy w nim czy Twój dom/lokal jest energooszczędny. Jeśli nie dostarczysz nam Świadectwa Charakterystyki Energetycznej lub ze Świadectwa Charakterystyki Energetycznej będzie wynikało że lokal lub dom nie jest energooszczędny marża Twojego kredytu wzrośnie o 0,5 p.p. w stosunku do marży promocyjnej podanej w umowie kredytu. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.05.2022 r. i trwać będzie do dnia 31.07.2022 r. W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania promocji, spełnią łącznie następujące warunki:

  • 1. W okresie trwania promocji złożą z doradcą hipotecznym wniosek o Ubezpieczenie Nieruchomości w wariancie Optymalnym lub AllRisk w ramach wnioskowania o kredyt hipoteczny,
  • 2. Doradca hipoteczny wprowadzi do wniosku kod o treści „DEKOR” Wniosek o kredyt hipoteczny oraz wniosek o Ubezpieczenie Nieruchomości zostanie uruchomiony najpóźniej do 30.09.2022
  • 3. Uczestnik promocji nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy Ubezpieczenia Nieruchomości w wariancie Optymalnym lub AllRisk w ciągu 30 dni od jej zawarcia.

Jeśli spełnisz warunki promocji, otrzymasz voucher do sklepu Home&You na kwotę 100 zł przy zakupie ubezpieczenia w wariancie All Risk i 50 zł przy zakupie wariantu Optymalnego. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Nieruchomości na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-nieruchomosci/do-kredytu-hipotecznego/ Szczegółowe informacje o promocji znajdziesz w Regulaminie promocji „Nowy kąt” dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-nieruchomosci/do-kredytu-hipotecznego/

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

Pozostałe wiadomości