Finanse i Praca

Studia eksternistyczne – alternatywa dla tradycyjnego systemu kształcenia?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Fot. GettyImages / Hill Street Studios

Studia eksternistyczne w Polsce to rzadko wybierana forma nauki, wzbudzająca wiele dyskusji. Jak twierdzą ci, którzy je wybrali, ich poziom w niczym nie odbiega od nauki stacjonarnej. To forma studiowania, która o wiele bardziej popularna jest za granicą.

Studia eksternistyczne to ciągle mało popularny w Polsce system uzyskania tytułu naukowego. Metoda ta krytykowana jest przez wiele osób, które podważają zarówno wartość dyplomu, jak i sam program tej formy kształcenia wyższego. Tryb nauczania studiów eksternistycznych nie wymaga bowiem od studenta jego obecności na wykładach i ćwiczeniach. Ten sposób ma wiele zalet, szczególnie dla osób pracujących lub mieszkających w dalekiej odległości od uczelni. Większość szkół wyższych i uniwersytetów umożliwia kształcenie eksternistyczne, jednak jest ono zawężone do wybranych kierunków. Dlaczego warto podjąć ten rodzaj studiów?

>>> Zobacz także:

Co to są studia eksternistyczne?

Nauka eksternistyczna to forma studiowania, która nie wymaga czynnego uczestnictwa na żadnych z zaplanowanych wykładów lub ćwiczeń. Student kształcący się tym tokiem nie jest rozliczany ze swojej obecności, natomiast zobowiązany jest do samodzielnego przyswajania wiedzy i przygotowania się do zaliczeń. Dodatkowo ma możliwość korzystania z konsultacji u dziekana lub wykładowców poszczególnych przedmiotów w wyznaczonych terminach. We własnym zakresie jest również zobowiązany do ustalania terminów egzaminów. Wyjątkowo, uzyskując zgodę prowadzącego, może do nich przystąpić razem ze studentami zaocznymi lub dziennymi.

Dla kogo studia w trybie eksternistycznym?

Eksternistyczne studia może podjąć każda osoba spełniająca wymogi formalne wybranej uczelni. Prowadzona rekrutacja w niczym nie różni się od tej na studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Szczegóły ustalane są przez władze wydziału danej szkoły wyższej. Podstawą przyjęcia na studia jest zdana matura. Na niektórych kierunkach może być dodatkowo wymagane od kandydata przystąpienie do egzaminów wstępnych. Przed planowaną rekrutacją warto zwrócić się do dziekanatu wydziału w celu uzyskania konkretnych informacji. Studia eksternistyczne często wybierane są przez osoby, które nie dostały się na wybrany kierunek w trybie dziennym z powodu braku miejsc lub nieuzyskania wymaganej liczby punktów na egzaminie wstępnym.

Studia eksternistyczne – kierunki oferowane przez uczelnie

Kształcenie eksternistyczne prowadzone jest zarówno przez państwowe uniwersytety, jak i niepubliczne szkoły wyższe. Nauka odbywa się na różnych kierunkach, a oferta uczelni może różnić się od siebie. Niestety w Polsce studenci nie mają zbyt wielu możliwości do wyboru, a proponowane im kierunki uzależnione są od popularności danej tematyki. W trybie eksternistycznym nie można studiować medycyny, budownictwa, architektury, robotyki, czyli kierunków, które wymagają praktyki. Dlatego oferta systemu koncentruje się głównie na kierunkach humanistycznych i ekonomicznych, takich jak: archiwistyka, historia, polityka w mediach, myśl i kultura polityczna, socjotechnika, filologia, zarządzanie itd.

Zalety systemu eksternistycznego

Kształcenie eksternistyczne ma wiele zalet, co skłania coraz więcej osób do podjęcia tego trybu studiowania. Niewątpliwym plusem jest swoboda nauki i samodzielność w organizacji planu zajęć i przystępowaniu do egzaminów. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na tradycyjny tryb studiowania ze względu na wychowanie dzieci, pracę zawodową lub inne miejsce zamieszkania – w przypadku studiów w odległym mieście lub za granicą. Dodatkowym plusem jest to, że każdy eksternista decyduje, ile czasu chce i może poświęcić na naukę. System ten umożliwia pogodzenie ze studiami wyjazdów, odbywania praktyk, rozwijania swoich zainteresowań czy też studiowania w trybie dziennym na innym kierunku.

Zarówno program zajęć, jak i egzamin końcowy są takie same jak w przypadku studiów stacjonarnych. Tym samym dyplom ukończenia eksternisty ma jednakową wartość co studenta kończącego studia w tradycyjnym modelu.

Wady nauczania eksternistycznego

Studia eksternistyczne w Polsce to cały czas mało popularny system kształcenia. Jego krytyka wynika z przyjętego modelu nauczania, co dla wielu studentów i wykładowców jest wadą. Nie ulega wątpliwości to, iż na eksterniście ciąży ogromna odpowiedzialność i samodzielność. Co prawda ma on możliwość regularnych konsultacji u wykładowcy, jednak program studiów musi przyswoić sam. Indywidualne opanowanie wiedzy na wymaganym poziomie niekiedy okazuje się zbyt trudne i student kończy przygodę z nauczaniem już po pierwszych egzaminach. Dlatego system ten nie jest odpowiedni dla każdego. Osoby mające problem z organizacją, samozaparciem i zaangażowaniem mogą mieć trudności z przyswojeniem wiedzy i zaliczeniem egzaminów.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości