Finanse i Praca

Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę? Poznaj wszystkie niezbędne informacje

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Fot. Witthaya Prasongsin / Getty Images

Istnieje kilka sposobów na rozwiązanie umowy o pracę. Za porozumieniem stron, a może za wypowiedzeniem? Która z metod będzie najlepsza? Aby wiedzieć, jak rozwiązać umowę o pracę, najlepiej znać charakterystykę każdej z nich.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika czy pracodawcę następuje w sytuacji, gdy jedna ze stron nie jest zainteresowana dalszą współpracą. Przyczyn tego może być wiele – chęć zmian, nowe wyzwania, redukcja etatów czy zaniedbywanie obowiązków to tylko niektóre z nich. Dlatego też, warto być przygotowanym na każdą ewentualność oraz wiedzieć, w jaki sposób napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Tryb rozwiązania umowy o pracę może być różny. Tak naprawdę wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Kwestie formalne reguluje tu jednak kodeks pracy. Rozwiązanie umowy może więc nastąpić poprzez:

· rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,

· rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika,

· rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę,

· rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (przez pracownika lub pracodawcę).

Ponadto rozwiązanie stosunku pracy następuje także wraz z dniem, w którym zakończona została praca, dla wykonania której zawarto umowę oraz gdy upłynął czas, na jaki dana umowa była podpisana.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika może nastąpić poprzez złożenie przez niego wypowiedzenia. Jest to standardowa procedura, którą można przeprowadzić w dowolnym momencie. Co ważne, nie trzeba podawać powodów, dla których decydujemy się na zakończenie współpracy. Trzeba jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia . Jego długość zależna jest od stażu pracy w danej firmie i wynosi:

· 2 tygodnie, jeśli byłeś zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

· 1 miesiąc, gdy pracowałeś minimum 6 miesięcy;

· 3 miesiące, gdy okres zatrudnienia to przynajmniej 3 lata.

Należy też pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę na czas określony i rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony przebiegają w tym przypadku w takim samym trybie.

Z kolei rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę ma jedną podstawową różnicę. Jeśli jesteś zatrudniony na czas nieokreślony, twój szef musi podać przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Mogą być nimi, np. redukcja etatów, likwidacja stanowiska lub niewywiązywanie się pracownika z obowiązków.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Inną formą zakończenia współpracy jest tzw. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem . Propozycja taka może wyjść w każdym momencie z inicjatywy pracownika lub pracodawcy (może być to także wspólna decyzja). Jest to zazwyczaj najkorzystniejsze wyjście, ponieważ umożliwia odejście z firmy w dogodnym terminie . W tym przypadku obowiązuje bowiem rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Kluczowym aspektem jest jednak zgoda obu stron co do warunków porozumienia. Jeśli pracownik lub pracodawca ich nie zaakceptuje, konieczny będzie wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w standardowym trybie.

Mimo to, rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron zdarza się stosunkowo często . Jeśli zależy ci na szybkim odejściu z obecnego miejsca zatrudnienia, najpierw zawsze warto przedłożyć pracodawcy właśnie takie podanie.

Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę?

Powyższe sposoby na zakończenie współpracy należą do tych najbardziej popularnych. Jak jednak napisać takie podanie? Tak naprawdę, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika i porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę wyglądają podobnie. Nie ma żadnego odgórnie narzuconego wzoru, jednak każdy taki dokument powinien zawierać niezbędne informacje , do których należą:

· miejscowość i data;

· dane pracownika i pracodawcy;

· tytuł (np. „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem” lub „Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”);

· datę zawarcia umowy i czas jej trwania;

· długość okresu wypowiedzenia (lub przykładowa data zakończenia współpracy w przypadku porozumienia stron);

· data oraz miejsca na podpisy: pracownika i pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Należy pamiętać, że istnieje także sposób na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika i przez pracodawcę. Są to jednak sytuacje wyjątkowe. Kiedy więc można to zrobić?

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy przez pracownika , ma on prawo do trybu bez wypowiedzenia, gdy:

· posiada orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że jego obecna praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go do innej pracy;

· pracodawca dopuścił się zaniedbania podstawowych obowiązków wobec niego.

Gdy zostają stwierdzone powyższe kwestie, następuje rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

Z kolei rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia możliwe jest w trzech przypadkach, mianowicie:

· jeśli pracownik dopuścił się przestępstwa, które uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków służbowych;

· jeśli pracownik na skutek swoich działań, czyli z własnej winy straci uprawnienia do pełnienia zawodu;

· jeśli pracownik w rażący sposób naruszy swoje obowiązki.

W każdej sytuacji jest to rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika , a więc tzw. zwolnienie dyscyplinarne .

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości