Finanse i Praca

Które opłaty za samochód są niezbędne?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Fot. Alessandro De Carli / EyeEm/ Getty Images

Nabywający samochód na własność musi liczyć się z koniecznością poniesienia różnych opłat. Dodatkowe opłaty pojawiają się również, gdy samochód jest sprowadzony z zagranicy, np. z Niemiec. Konieczna do uiszczenia staje się wówczas opłata akcyzowa za samochód.

W przypadku kupna samochodu obowiązki celno-skarbowe są przeniesione na nabywcę danego pojazdu. Każdy kupujący powinien o tym pamiętać.

Opłata skarbowa za samochód – kto i kiedy musi ją uiścić?

Nabywający auto od osoby prywatnej musi, zwłaszcza w Polsce, uiścić odpowiednie opłaty za samochód . Rejestracja powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty kupna pojazdu. Istnieje kilka rodzajów opłat za samochód , jakie musi wnieść nowy właściciel. Pierwszym kosztem jest opłata skarbowa za samochód . Pojawia się zatem pytanie: ile wynosi opłata skarbowa za samochód ? Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych jest niezmienna od dłuższego czasu – to 2 procent wartości samochodu. Opłaty skarbowe za samochód są bardzo ważne; urzędnicy mają własne tabele, w których wpisane są szacowane wartości modeli pojazdów w danych latach.

Opłaty celne za samochód sprowadzony z Niemiec – jakie są

Z opłatą celną za samochód mamy do czynienia w przypadku, gdy pojazd jest sprowadzany z zagranicy, co jest powszechne. Do Polski bardzo często importowane są auta z Niemiec.

Jakie zatem należy uiścić opłaty za samochód sprowadzony z Niemiec ? W wydatkach należy uwzględnić koszty: opłaty celnej, tłumaczenia dokumentów i nabycia tablic rejestracyjnych.

To, ile wynosi opłata celna za samochód, zależy od pojemności silnika sprowadzonego pojazdu. Jeśli ma on poniżej 2 litrów, stosuje się 3,1%, jeśli powyżej – 18,6%. Do obliczenia wartości opłaty celnej służy kalkulator – specjalnie do tego przygotowane narzędzie, które po wprowadzeniu danych pokazuje dokładną kwotę. Wiele takich kalkulatorów jest dostępnych online. Opłaty w urzędzie celnym za samochód dokonuje się dla miejsca zameldowania kupującego pojazd.

Opłata cła za samochód a opłata akcyzy za samochód – porównanie

Opłaty za samochód sprowadzony , ale i nabyty w kraju zawsze budzą wiele wątpliwości prawnych i podatkowych. Polacy są coraz bardziej zorientowani, ile wynoszą opłaty za samochód np. z Niemiec, a ile za ten nabywany w kraju. Coraz częściej jeszcze przed sfinalizowaniem danej transakcji samodzielnie szacują koszty. Kalkulator online jest ich wsparciem w tych wyliczeniach. Tabela opłat akcyzy za samochód również jest dla większości przyszłych kupujących auta z zagranicy jasna i przejrzysta. Jednak pewne trudności nadal budzi to, jakie należy przygotować dokumenty do opłaty akcyzowej za samochód . Czym wreszcie różni się opłata akcyzy za samochód od innego kosztu, jakim jest opłata celna za samochód z Niemiec ?

Opłaty celno-skarbowe za samochód są różne i mają odmienne podstawy ich naliczenia. Inne będą opłaty za samochód z Niemiec , a inne, gdy jest sprowadzany np. z Kanady. Opłaty za samochód sprowadzany z Kanady do Polski to:

· naliczana w oparciu o Ustawę o podatku akcyzowym akcyza,

· cło naliczane, jeśli do Polski importowany jest pojazd z kraju spoza Unii Europejskiej, stawka cła jest różna, przykładowo przy imporcie ze Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Kanady wynosi 5% wartości pojazdu.

Jeśli jednak nabywany jest pojazd z kraju unijnego i importowany do Polski, to dla przykładu opłaty za samochód z Niemiec są mniejsze, brak bowiem opłaty z tytułu cła. Występuje wówczas jedynie opłata akcyzy za samochód z Niemiec . Powyższe prowadzi do wniosku, że opłaty za samochód sprowadzony z zagranicy mogą być mniejsze, gdy będzie on importowany z kraju unijnego (automatyczne zwolnienie z cła) albo z kraju spoza Unii Europejskiej, w którym nie jest przewidziane cło (np. import samochodu z Turcji czy Korei).

Kolejną problematyczną kwestią są dokumenty, jakie należy przygotować do zapłaty akcyzy za samochód. Potrzebne będą:

· indywidualne dokumenty pojazdu, np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu lub inne funkcjonujące w kraju nabycia auta,

· umowa zakupu pojazdu lub faktura potwierdzająca jego zakup,

· uzupełnione wnioski według wzorów Urzędu Celnego na potrzeby rejestracji auta, naliczenia akcyzy.

Kiedy już wiemy, jakie są opłaty za samochód , warto odnotować następujące wnioski: opłata skarbowa pojawia się przy autach nabywanych w Polsce; opłata akcyzowa za samochód z Niemiec jest jedyną opłatą – na import z krajów Unii Europejskiej nie nakłada się bowiem cła; w przypadku importu z krajów nieunijnych, gdzie cło jest nakładane, kupując auto, kierowca ponosi koszt akcyzy i cła jednocześnie.

Zobacz film: Zbyt wysokie opłaty, zbyt niskie zarobki

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości