Finanse i Praca

List intencyjny - jak napisać list intencyjny o pracę?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Fot. krisanapong detraphiphat / Getty Images

List intencyjny to w pewnym sensie pozytywny wynik negocjacji. Dotyczy on zarówno podmiotów handlowych, jak i sytuacji zatrudnienia pracownika. Wzór listu intencyjnego powinien dokładnie określać zamiary obu stron, dzięki czemu można szybciej podpisać umowę finalną.

List intencyjny w rzeczywistości nie ma mocy prawnej, ale jest coraz częściej stosowany do przyśpieszenia czy wstępnego sfinalizowana negocjacji. Wzór, jaki ma list intencyjny może być przedstawiony w formie etapów prowadzonych rozmów, wraz z ich opisem i dokładnymi ramami czasowymi.

List intencyjny – co to jest?

List intencyjny to pismo, które zawierają między sobą podmioty gospodarcze lub osoby nawiązujące współpracę dotyczącą zatrudnienia. Jest to pewien etap podsumowujący prowadzone negocjacje. Wyraża chęć finalizacji współpracy obu stron. List intencyjny nie ma jednak charakteru wiążącego. Mimo że w piśmie znajdują się ważne informacje dotyczące rodzaju współpracy czy zatrudnienia, nie daje on gwarancji żadnej ze stron, że ostateczna umowa zostanie podpisana. Nie można więc domagać się roszczeń w razie, gdy jeden z podmiotów zrezygnuje z dalszej współpracy. Jeśli chodzi o standardowy list intencyjny, wzór pisma zawiera zwykle informacje na temat rodzaju umowy, obowiązków lub wynagrodzenia.

List intencyjny a umowa przedwstępna

Podpisanie listu intencyjnego nie daje pewności, co do finalnego podpisania umowy. Umowa przedwstępna zawiera te same informacje, czyli stanowisko, miejsce pracy, rodzaj umowy, wynagrodzenie i datę realizacji umowy, jednak ma jeszcze oświadczenie woli. Dzięki niemu ostateczne porozumienie dojdzie do skutku. W przypadku odstąpienia od umowy przedwstępnej sporządzonej na piśmie i zawierającej wszystkie elementy umowy ostatecznej, można żądać zawarcia współpracy nawet na drodze sądowej. Istnieje możliwość zawarcia w umowie przedwstępnej klauzuli o karze umownej (strona, która nie wywiązała się z podpisania umowy, będzie musiała zapłacić odszkodowanie). Takich możliwości nie daje list intencyjny, można w nim jedynie umieścić informacje o tajemnicy negocjacji, która w razie naruszenia, może podlegać odszkodowaniu.

List intencyjny o współpracy

List intencyjny dotyczący współpracy między podmiotami gospodarczymi niejako porządkuje wypracowane ustalenia. Obie strony oświadczają chęć podpisania umowy ostatecznej. Zawarte w liście szczegóły współpracy, zarys projektu, etapy działań mogą przyspieszyć zakończenie prowadzonych rozmów. Ten rodzaj umowy znajduje szerokie zastosowanie na rynku amerykańskim, dlatego w Polsce coraz częściej stosowany jest list intencyjny po angielsku, szczególnie w większych, międzynarodowych projektach.

List intencyjny o pracę

Pismo przed zawarciem umowy można stosować również w przypadku zatrudnienia. Wieloetapowy nabór do pracy prowadzony przez firmy czy udział pracownika w kilku rekrutacjach to sytuacje, w których list intencyjny może się przydać. Dzięki nim obie strony wstępnie wyrażają zainteresowanie współpracą. List intencyjny od pracodawcy zawiera podstawowe informacje o warunkach, na jakich planowane jest przyjęcie do pracy. Mogą się tam znaleźć dane związane z rodzajem umowy (na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony), data rozpoczęcia pracy, obowiązki, warunki pracy lub wynagrodzenie. List intencyjny dla pracownika, mimo iż wyraża chęć zatrudnienia, nie daje mu gwarancji pracy. To pewne wstępne ustalenie warunków, ale bez mocy prawnej. W przypadku gdy piszemy lub otrzymujemy list intencyjny, zatrudnienie, które nie zostanie zakończone finalną umową, nie ma żadnych negatywnych konsekwencji zarówno dla firmy, jak i dla pracownika. W rzeczywistości, gdy potencjalny pracownik się rozmyśli lub firma z różnych powodów zmieni ofertę pracy, obie strony muszą szukać nowej osoby lub innego stanowiska.

Jak napisać list intencyjny?

Jeśli chodzi o zawarty między pracownikiem i pracodawcą list intencyjny, wzór pisma powinien zawierać wszystkie deklaracje podsumowujące dotychczasowe ustalenia w rekrutacji. Informacje, które umieszcza się w takiej umowie, to rodzaj stanowiska, zakres obowiązków, data rozpoczęcia pracy, rodzaju umowy, warunki i wysokość wynagrodzenia. Z kolei list intencyjny odnoszący się do współpracy podmiotów gospodarczych, powinien uwzględniać dane, takie jak dokładne nazwy podmiotów, cele i postanowienia współpracy.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości