Finanse i Praca

Kredyt dla singla. Sprawdź, czy go dostaniesz!

Finanse i Praca

Aktualizacja:

Starasz się o kredyt jako singiel? Jak często banki przyznają kredyty singlom? W jakiej wysokości zostanie ci przyznany kredyt, jeśli starasz się o niego jako singiel? Czy kredyt dla singla jest obarczony większym ryzykiem niż kredyt dla pary? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć w studiu Dzień Dobry TVN.

 • Kredyt na mieszkanie dla singla. Jakie warunki musi spełnić singiel, żeby dostać kredyt?
 • Czy kredyt dla singla jest obarczony większym ryzykiem niż kredyt dla pary?
 • Czy bank chętniej przyzna kredyty małżeństwom niż partnerom?
 • Kalkulator kredytowy - jak duży kredyt dostanę jako singiel?
 • Jakie warunki musisz spełnić, żeby dostać kredyt?
 • Wskaźnik DTI - co to jest?
 • Stopy procentowe - jaki wpływ mają na wysokość rat kredytowych?
 • Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego – czy jest możliwy?

Więcej: 

Mieszkanie Plus to klapa? Oto programy mieszkaniowe na 2019 rok

Kredyt na mieszkanie dla singla. Jakie warunki musi spełnić singiel, żeby dostać kredyt?

Banki przyznają kredyty ludziom, którzy mają stałe dochody, niskie wydatki i do tego dysponują jeszcze oszczędnościami. Jak się okazuje, według opinii banków, singiel może paradoksalnie lepiej spełniać takie warunki niż małżeństwo.

Kredytodawca przed decyzją o daniu wam kredytu, sprawdza wasze miesięczne dochody oraz kwoty innych zobowiązań oraz historię kredytową.

Kiedy w gospodarstwie domowym są dodatkowo dzieci, wtedy zdolność kredytowa znacznie spada.

Czy kredyt dla singla jest obarczony większym ryzykiem niż kredyt dla pary?

Kredyt dla singla jest obarczony większym ryzykiem niż kredyt dla pary. Para jest lepszym klientem, ponieważ przede wszystkim ma mniejszą skłonność do ryzyka.

Czy bank chętniej przyzna kredyty małżeństwom niż partnerom?

Obecnie dla banków nie ma to już większego znaczenia, czy kredyt bierze związek partnerski czy małżeństwo. Banki liczą ryzyko i oczywiście zyski. Obecnie banki nie mają już przywiązania do kwestii, jaki to jest rodzaj związku.

Jakie warunki musisz spełnić, żeby dostać kredyt?

W celu uzyskania kredytu na zakup mieszkania wnioskodawcy powinni:

 • mieć udokumentowane stałe dochody, najlepiej od przynajmniej 2–3 lat. Mogą to być dochody z działalności gospodarczej, umowy o pracę albo umów cywilnoprawnych, ale realizowanych systematycznie, w każdym kolejnym miesiącu,
 • dysponować dokumentami poświadczającymi zatrudnienie i dochód (kopię umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie wyciągów bankowych poświadczających dochód) albo dokumentami poświadczającymi prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uzyskiwanie z tego dochodu,
 • nie mieć zaległości, np. niezapłaconych rat innych kredytów, niespłaconych chwilówek,
 • mieć pozytywną dotychczasową historię spłaty długów, np. w bazach Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej SA, Krajowego Rejestru Długów itp.,
 • nie mieć innych aktywnych kredytów hipotecznych czy innego typu na bardzo wysokie kwoty do spłaty,
 • złożyć wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego w wybranym oddziale banku (z podaniem dochodów, dotychczasowych zobowiązań, kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego, sposobu uzyskiwania dochodu, wnioskowanej kwoty kredytu hipotecznego i jego planowanego przeznaczenia).

Następnie wniosek jest weryfikowany. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej rozpoczyna się procedura dalszego procesowania tego wniosku. Zwykle trwa do miesiąca. Wtedy przyszli kredytobiorcy dostarczają doradcy wnioskowane dokumenty. Ostatnim etapem jest zawarcie umowy przedwstępnej kupna nieruchomości i potwierdzenie wpłacenia wkładu własnego (gdy kupujący czynią to ze środków własnych). Po zrealizowaniu wskazanych wyżej czynności dochodzi do podpisania umowy kredytu hipotecznego i uruchomienia środków kredytu. Jeśli środki kredytu są przeznaczone jedynie na kupno nieruchomości, są w całości przekazywane na wskazany rachunek sprzedawcy. Jeśli kredytobiorcy wzięli kredyt hipoteczny mieszany, to odpowiednio ustalona część środków jest wypłacana na rachunek sprzedawcy nieruchomości, a pozostałe na wskazany rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy kredytobiorców albo na spłatę ich długów w innych bankach.

Kalkulator kredytowy - jak duży kredyt dostanę jako singiel?

Aby sprawdzić, jak wysoki kredyt dostaniemy, powinieneś pójść do co najmniej trzech banków i zrobić symulacje kredytową. Dobrą opcją jest również pójście do doradcy pośrednictwa (pamiętaj, żeby nie brał on prowizji!).

Załóżmy, że singiel zarabia ok. 3,7 tys. zł miesięcznie netoo. Ma umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony podpisaną ponad rok temu. Załóżmy dalej, że nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań. W bazie Biura Informacji Kredytowej widnieje jako solidny dłużnik, bez odnotowanych opóźnień w spłatach poprzednich kontraktów.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, singiel może dostać w zależności od banku od ok. 360 do 400 tysięcy złotych. 

Wskaźnik DTI - co to jest?

DTI używany jest jako współczynnik przy ocenie ryzyka kredytowegoto. Najprościej mówiąc, DTI to rata do dochodu. DTI określa,ile maksymalnie wyniesie miesięcznie rata.

Stopy procentowe - jaki wpływ mają na wysokość rat kredytowych?

Od kilku lat stopy procentowe w Polsce są na rekordowo niskim poziomie. Zaciągnięcie kredytu na granicy maksymalnej zdolności kredytowej to skok na głęboką wodę. Dlaczego? Rosnące raty mogą okazać się finansową pułapką, chyba że w tym czasie nasze dochody znacząco się zwiększą i zamortyzują uderzenie w domowy budżet.

Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego – czy jest możliwy?

Przy nabywaniu kredytowanej nieruchomości pożądane jest, aby przyszli kredytobiorcy dysponowali wkładem własnym, czyli żeby mieli do wpłaty ze swoich środków przynajmniej 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Jednak wiele banków procesuje kredyty również wtedy, gdy klienci wpłacają jedynie 10% wartości kredytowanej nieruchomości, a kolejne 10% jest im pożyczane. Zatem uzyskują odpowiednio więcej środków w ramach danego kredytu hipotecznego.

Kredytobiorcy, którzy nie mają żadnych własnych środków finansowych tytułem wkładu własnego, mogą skorzystać z tzw. polisy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Nabywając taką polisę, kredytobiorca może uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Bank bierze na siebie ryzyko, że mimo to kredytobiorca będzie spłacał kredyt. Kredytobiorcy są beneficjentami tego ubezpieczenia, gdyż dzięki niemu mogą uzyskać kredyt w oczekiwanej, odpowiednio wyższej kwocie na mieszkanie, mimo braku środków na wkład własny. Skorzystanie z tej polisy jest jednak kosztowne. Co więcej, kredytobiorcy mogą być zobowiązani do przedłużenia takiej polisy (i kolejnych kosztów), aż do momentu spłaty takiej części kapitału zaciągniętego kredytu, która będzie odpowiadała równowartości kwoty minimalnego wkładu własnego.

Więcej:

Pozostałe wiadomości