Finanse i Praca

Kim jest trener pracy wspomaganej?

Finanse i Praca

Aktualizacja:

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest w Polsce wciąż rzadkim zjawiskiem. Skutkiem jest wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Sytuację można zmienić dzięki bardziej zindywidualizowanemu podejściu do zatrudniania. Służy temu instytucja trenera pracy. W cyklu „Zielone Drzwi” Anna Maruszeczko gościła trenera pracy Piotra Piechaczyka, który przybliżył nam, na czym polega jego praca.

  • Kompleksowość i indywidualizm usługi trenera pracy.
  • Długość wsparcia trenera zależy od potrzeb klienta.
  • Wsparcie otrzymuje klient i jego pracodawca.
  • Trener pracy – wciąż mało powszechna usługa w Polsce.
  • Usługa trenera prowadzona jedynie przez organizacje pozarządowe.

Kim jest trener pracy?

Trenerem pracy wspomaganej jest osoba specjalnie przeszkolona, która w sposób kompleksowy wspiera osoby, które mają szczególne trudności w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy. Dobry trener powinien do każdego klienta podchodzić w indywidualny sposób.

-Kompleksowość i indywidualizm trenera pracy polega na tym, że swoją pracę z klientem zaczyna od oceny potencjału i przygotowania kandydata do pracy. Następnie szukamy stanowiska pracy pod potencjał i marzenia klienta. Razem z nim przygotowujemy dokumenty aplikacyjne. Kiedy już znajdziemy odpowiednią pracę, prowadzimy szkolenie u przedsiębiorcy, który zatrudnił naszego podopiecznego. Po podpisaniu umowy prowadzimy długoterminowy monitoring i wspieramy zarówno pracownika jak i pracodawcę. Trener pracy pomaga np. w procesie adaptacji swojego klienta z pozostałymi pracownikami firmy.

-zdradził w rozmowie Piotr Piechaczyk.

To ile będzie trwało wsparcie renera zależy od potrzeb klienta. Może trwać od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy.

Kto otrzymuje wsparcie?

Wsparcie trenera pracy otrzymują osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz fizycznie, które są nieaktywne zawodowo. Osoby niepełnosprawne często samodzielnie próbują swoich sił na rynku pracy, jednak ich starania często kończą się fiaskiem. Pracodawcy boją się zatrudniać osoby z trudnościami. Dzięki instytucji trenera pracy, przedsiębiorcy podchodzą do osób niepełnosprawnych z większym zaufaniem. Trenerzy pracy wspomaganej wspierają również pracodawców swoich klientów. Pomoc otrzymuje również rodzina osoby niepełnosprawnej.

Czy usługa trenera pracy jest powszechnie dostępna?

Niestety usługa trenera pracy wspomaganej wciąż jest w Polsce mało popularnym zjawiskiem. W Polsce usługę trenera pracy prowadzi kilka organizacji pozarządowych. Ciekawostką jest, że w Europie istnieją kierunku studiów, które kształcą tego typu osoby. Największe organizacje, które kształcą i zatrudniają trenerów pracy to: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja Eudajmonia, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych.

Projekt jest w pełni finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Trener pracy. Anioł stróż niepełnosprawnego.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło zdjęcia głównego: Halfpoint Images/Getty Images

Pozostałe wiadomości