Jakie są obowiązki pracodawców względem pracowników?

Finanse i Praca


Refundacja okularów korekcyjnych należy do powinności każdego pracodawcy, którego pracownicy spędzają co najmniej 4 godzinny dziennie na wypełnianiu swoich obowiązków przed monitorem komputera. W polskim prawie znajduje się szereg regulacji, które określają, jakie zobowiązania spoczywają na przełożonych względem ich podwładnych. Więcej na ten temat powiedział dzisiejszy gość Dzień Dobry TVN Marcin Wojciński.

Zasady refundacji

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każdej osobie zatrudnionej zgodnie z kodeksem pracy, która wykonuje pracę przed monitorem przez minimum 4 godziny dziennie i posiada stosowne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, przysługuje dofinansowanie do okularów korekcyjnych. Ze względu na szkodliwość promieniowania ekranowego, o refundację kosztów zakupu może ubiegać się również osoba, która nie posiada żadnej wady wzroku. Wysokość dopłat waha się zwykle między 200 a 400 złotych, w przypadku wyższych kwot, różnicę musi pokryć pracownik. Nie istnieją jednak konkretne limity dofinansowania.

Mniej znane obowiązki pracodawców:

  • wilgotność powietrza w pomieszczeniach nie może przekroczyć 40%,
  • monitory powinny posiadać określone parametry i spełniać konkretne wymagania, np. znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, a obraz powinien być stabilny,
  • na każdą godzinę pracy przy komputerze pracownikom przysługuje 5 minut przerwy,
  • tzw. „prawo do krzesła”, czyli obowiązek zapewnienia osobom zatrudnionym możliwości siedzenia,
  • temperatura w pomieszczeniu powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, w pomieszczeniach biurowych dolny limit wynosi 18°C,
  • w przypadku upałów, czyli gdy temperatura przekracza 25 stopni, przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach – pracodawca ma obowiązek zapewnienia zimnych napojów w ilości odpowiadającej potrzebom jego pracowników.

Zobacz też:

Na czym polega manipulacja i jakie są jej rodzaje?

Co to jest skala Likerta? Jakie są jej rodzaje?

Maria Muś. Polska nadzieja podniebnej akrobatyki śmigłowcem

Autor: Bernadetta Jeleń