Finanse i Praca

Jak wyliczyć emeryturę według nowych zasad? Na co warto uważać w gąszczu zawiłości prawnych?

Finanse i Praca

E+Geber86/Getty Images

Jak wyliczyć emeryturę „po nowemu” i na co należy zwrócić uwagę? To pytanie niezwykle istotne w kontekście zmian w systemie emerytalnym. Kwestia tego, jak wyliczyć emeryturę, zależy od wielu czynników, m.in. uczestnictwa w OFE, wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego i odprowadzania składek.

Wyliczanie emerytury z ZUS nie jest rzeczą łatwą, toteż zastanawiając się, jak wyliczyć emeryturę według nowych zasad, najlepiej jest skonsultować się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa z dnia 5 marca 2015 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada m.in. brak konieczności uzyskania minimum składkowego w celu osiągnięcia w przyszłości minimalnej emerytury. Zmienia się także sposób wyliczania kapitału początkowego do i od 1999 roku. Co ważne, wyliczenie emerytury na nowych zasadach przysługuje na wniosek osoby zainteresowanej i uprawnionej, a więc my sami powinniśmy udać się w tej sprawie do ZUS.

Więcej:

Jak wyliczyć emeryturę na nowych zasadach? Na czym polegają zmiany?

Na przestrzeni ostatnich lat dokonano wielu zmian ustawodawczych, które przyczyniają się do innego sposobu wyliczania emerytury. Jak wyliczyć emeryturę „po nowemu”? Przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z ustawą z dnia 5 marca 2015 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Niniejszy dokument określa zasady przyznawania emerytur i to, jak wyliczyć emeryturę obecnie. Co warto wiedzieć?

Ustawa zmienia między innymi sposób ustalania wysokości świadczeń dla grup emerytów, których emerytury ustalane są zgodnie z przepisami sprzed 1 stycznia 1999 roku (tzw. stary system emerytalny). Zmiany odnośnie do tego, jak wyliczyć emerytury (netto, brutto) , są poważne i obejmują następujące kwestie:

Po pierwsze, nowe zasady przyznawania emerytur nadal będą wykorzystywały tzw. tablice średniej długości życia , które obliczane są roku od 1999 roku i pokazują, jak zmienia się średnia długość życia obywateli (systematycznie rośnie).

Po drugie, osoby, które urodziły się przed 1949 rokiem, będą mogły obliczać wysokość emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z nowymi zasadami, ale przy jednoczesnym obniżeniu wysokości świadczenia o sumę kwot pobranych już emerytur .

Zobacz także: DJ Wika - emerytka, której muzyka łączy pokolenia

Po trzecie, istnieje możliwość ponownego, od początku, wyliczenia wysokości emerytury dla osób, które miały ograniczoną podstawę emerytury do 250% średniego wynagrodzenia krajowego, a które do 1999 roku odprowadzały składki od uzyskiwanego wynagrodzenia, przekraczającego 250% średniego wynagrodzenia.

Po czwarte, to, jak wyliczyć emeryturę z kapitału początkowego , zostało uregulowane w ten sposób, że okresy urlopów wychowawczych i innych urlopów bezpłatnych z tytułów wychowawczych i sprawowania opieki traktuje się obecnie jako okres składkowy. Oznacza to, że osoby takie będą miały wyższą podstawę do tego, jak liczyć emeryturę „po nowemu” . Co więcej, dla obliczania emerytury z kapitału początkowego należy od teraz uznać także okres pobierania nauki w szkole wyższej. Od teraz ten okres nieskładkowy będzie traktowany jako 1/3 wysokości średniego okresu składkowego.

Należy jednocześnie pamiętać, że powyższe nowe zasady przyznawania emerytur nie są ustalane dla każdego obywatela w sposób obligatoryjny . Innymi słowy, proces ustalania wysokości przysługującej emerytury realizowany jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Do tego sposób, jak obliczyć emeryturę na starych zasadach , nie uległ do końca zmianie. Nadal można w ten sposób korzystać z prawa emerytalnego, jednakże ustawa zasadniczo zmienia sposób przyznawania emerytur – wcześniej podstawą do uzyskania emerytury była ilość odprowadzonych składek do ZUS w związku z wykonywaniem pracy. Obecnie każda osoba będzie miała prawo do emerytury , nawet ta, która nie posiada w myśl starego sposobu wyliczania emerytury wystarczająco wiele odprowadzonych składek. Jeden i drugi system ma jednak zarówno zalety, jak i wady. Najniższe emerytury , przysługujące każdemu, będą stosunkowo niskie, a wobec tego powstają pytania o zasadność wprowadzania takiego rodzaju zmian systemowych.

Jak wyliczyć emeryturę? ZUS, OFE, kapitał początkowy

Wysokość nowej emerytury dla osób odprowadzających składki wylicza się poprzez podzielenie kwoty kapitału początkowego, zwaloryzowanej sumy odprowadzonych dotychczas składek, przez średnie dalsze trwanie życia (na podstawie wspomnianych tzw. średnich tablic życia). Jak liczyć emeryturę? Z powyższych informacji wynika, że należy dokonać podzielenia podstawy obliczania emerytury przez średnie trwanie życia w przyszłości .

Co wchodzi w skład podstawy przydzielania emerytury? Są to następujące składowe:

· zapisane na indywidualnym koncie ZUS zwaloryzowane składki ubezpieczenia emerytalnego,

· kapitał początkowy, zwaloryzowany,

· środki zapisane na subkoncie w ZUS – OFE (dla osób, które są członkami OFE).

Z kolei wysokość najniższej możliwej emerytury , a także renty socjalnej, jest ustalana odgórnie i nie musimy jej wyliczać. Przepisy ulegają zmianom i dlatego warto na bieżąco sprawdzać jej wysokość, gdyż prawdopodobnie będzie się ona zwiększała na przestrzeni lat. Warto w tym aspekcie zachować jednak czujność w zakresie tego, czy propozycja podwyżki emerytur dotyczy wysokości emerytury netto („na rękę”), czy brutto .

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło zdjęcia głównego: E+

Pozostałe wiadomości