Finanse i Praca

Jak wygląda praca ratownika medycznego? Czy jest bezpieczna?

Finanse i Praca

13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego. Święto to ustanowiono w 2006 roku. Z tej okazji do Dzień Dobry TVN zaprosiliśmy ratownika medycznego, Ariela Szczotoka. Zapytaliśmy go o specyfikę zawodu, który wykonuje.

Ratownik medyczny to osoba posiadająca kwalifikacje i umiejętności do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do niesienia pomocy w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Ratownikiem medycznym może zostać osoba, która ukończyła ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalności ratownictwa medycznego i uzyskać tytuł licencjata lub magistra. W trakcie nauki przyszli ratownicy zyskują umiejętności i wiedzę na temat tego, jak szybko udzielać pomocy, jak zachowywać się podczas katastrof czy wypadków i jak postępować, kiedy ma miejsce nagłe zagrożenie życia.

Do wykonywania tego zawodu potrzebne są także odpowiednie predyspozycje.

Najważniejsza w tej pracy jest empatia i podejście do człowieka. Potem odpowiednie warunki fizyczne, bo jest to ciężka fizyczna praca.

- powiedział ratownik, Ariel Szczotok.

>>>Zobacz też:

Zarobki ratownika medycznego

Ratownik medyczny to bardzo ważny i potrzebny zawód. Osoby wykonujące tę profesję każdego dnia wyjeżdżają do wielu zgłoszeń, ratując zdrowie i życie pacjentów. Czy jednak tak odpowiedzialne zadania są odpowiednio wynagradzane? Ile zarabia ratownik medyczny w Polsce?

Zarobki ratowników medycznych od lat są przedmiotem wzmożonej dyskusji. Mimo że zawód ten wymaga dużego zaangażowania i odpowiedzialności, osoby, które go wykonują, nie mogą liczyć na szczególnie wysokie pensje. Z tego powodu czują się niedoceniane, co wywołuje u nich frustrację i niezadowolenie, a to z kolei często prowadzi do protestów i strajków.

Ile wynoszą zarobki ratownika medycznego?

Przeciętna pensja ratownika medycznego zależy od wielu czynników. Wpływ na jej wysokość ma m.in. poziom wykształcenia, staż pracy, rodzaj umowy, a także miejsce zatrudnienia. Według portali zajmujących się określaniem średnich płac mediana zarobków ratowników medycznych w latach 2017–2018 to ok. 3000 zł brutto (co daje niecałe 2200 zł netto). Niejednokrotnie wynagrodzenie jest jeszcze niższe – może wynosić nawet poniżej 1800 zł netto. Taka sytuacja dotyczy zazwyczaj osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zarobki ratowników medycznych są w tym przypadku wyjątkowo niewspółmierne do wagi wykonywanej przez nich profesji.

Kwestie finansowe wyglądają nieco inaczej, jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Ile zarabia ratownik medyczny na kontrakcie? W tym przypadku pensja może kształtować się na poziomie 5000 zł brutto i więcej. Trzeba jednak pamiętać, że osoby na umowie kontraktowej samodzielnie muszą opłacić składki ZUS i księgowość oraz zapewnić sobie odzież do pracy. W takiej sytuacji zarobki ratownika medycznego uzależnione są także od liczby przepracowanych godzin. Aby mieć wyższą pensję, osoby wykonujące ten zawód bardzo często pracują po 400, a w skrajnych wypadkach nawet po 600 godzin miesięcznie. Tak długie wykonywanie obowiązków służbowych jest niezwykle obciążające fizycznie i psychicznie. W związku z tym pracownicy kontraktowi są o wiele bardziej narażeni na syndrom wypalenia zawodowego. Dodatkowo często muszą rezygnować z życia prywatnego na rzecz pracy. Ciągłe zmęczenie, które im towarzyszy, może również negatywnie oddziaływać na jakość wypełniania przez nich obowiązków, a co za tym idzie – stanowić zagrożenie dla pacjentów.

>>>Zobacz też: Podając kawę zarobił więcej, niż ratując ludzkie życie.

Zarobki ratowników medycznych w kontekście zmian prawnych

Aby poprawić zarobki ratowników medycznych, a także innych pracowników wykonujących zawody medyczne, wprowadzono pewne regulacje. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku (znowelizowana na mocy ustawy z 13 września 2018 roku) określa minimalne wynagrodzenie zasadnicze takich osób. Jej głównym celem jest likwidacja nierówności w zakresie płac, a proces ten rozłożono na lata 2017–2021.

Jak w rzeczywistości ustawa wpływa na to, ile zarabia ratownik medyczny? Zgodnie z jej założeniami każdego roku minimalne pensje zasadnicze będą podnoszone, by z końcem 2021 roku osiągnąć docelową wysokość. Oznacza to, że wynagrodzenie w 2022 roku nie może być od niej niższe. W latach 2017–2019 bazą do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia jest kwota 3900 zł brutto. Musi być ona pomnożona przez specjalny współczynnik odpowiadający wykonywanemu zawodowi medycznemu. Wysokość tego parametru określono w aneksie do ustawy.

W przypadku ratowników medycznych legitymizujących się jedynie wykształceniem średnim współczynnik wynosi 0,64, co daje minimalną pensję zasadniczą w wysokości niespełna 2500 zł brutto. Co ważne, od 2013 roku osoby podejmujące pracę jako ratownik medyczny muszą mieć ukończone studia na kierunku ratownictwo medyczne, przynajmniej na poziomie licencjatu. Osobom z takim wykształceniem został przyporządkowany współczynnik 0,73. Ile zarabia ratownik medyczny po studiach wedle tych wytycznych? Pensja zasadnicza w latach 2017–2019 wynosi w tym wypadku prawie 2850 zł brutto.

W latach 2019–2021 za podstawę do wyliczania zasadniczej pensji ratownika medycznego przyjęto wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, jakie zostało określone w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Współczynniki pozostają bez zmian.

Według prognoz od 2022 roku zarobki ratowników medycznych mają się zwiększyć. Szacowana pensja minimalna dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz specjalizację, to ok. 5300 zł brutto, a dla pracowników bez specjalizacji 3700 zł brutto. Z kolei przewidywane wynagrodzenie ratownika medycznego legitymizującego się wykształceniem średnim to 3200 zł brutto.

Podwyżki pensji ratowników medycznych

Ta grupa zawodowa wielokrotnie podejmowała różnego typu protesty, domagając się podwyższenia zarobków. Jeden z nich doprowadził do podpisania porozumienia 24 września 2018 roku.

Na mocy ugody ustalono, że pensja ratownika medycznego od stycznia 2019 roku zostanie podniesiona o 400 zł brutto miesięcznie. Dotyczy to osób pracujących w zespole ratownictwa medycznego lub lecznictwa szpitalnego, bez względu na formę zatrudnienia. Określono również, że w 2020 roku wynagrodzenie zostanie podniesione o kolejne 400 zł brutto.

Zobacz też: Zmiany w ratownictwie medycznym. Mamy się czego bać?

Czy praca ratownika medycznego jest bezpieczna?

Rafał Dobkowski jest ratownikiem medycznym. Podczas dyżury, kiedy pojechał do pacjenta został przez niego pobity. Jak wspomina, trzech ratowników nie było w stanie poradzić sobie z agresywnym i pijanym mężczyzną. Ariel Szczotok dodaje, że pacjenci, ale też osoby trzecie, które są np. świadkami zdarzenia, zazwyczaj mają do ratowników pretensje o zbyt długi czas przyjazdu karetki.

Na miejscu zdarzenia często dochodzi do potyczek słownych, a nawet do rękoczynów między świadkami zdarzenia a ratownikami.

Jak ratownik może się obronić przed agresywnym pacjentem lub świadkiem zdarzenia?

Ratownicy nie mogą mieć przy sobie ani gazu, ani kajdanek czy pałek policyjnych. Jedyne co możemy zrobić to przytrzymać takiego pacjenta i skorzystać ze znanych nam technik samoobrony. Ratownicy mogą brać udział w szkoleniach samoobrony. Jeżdżąc na zgłoszenie wchodzimy w różne środowiska. Teoretycznie w momencie udzielania pomocy mamy uprawnienia funkcjonariusza publicznego, powinniśmy mieć taką ochronę jak policjant na służbie.

- dodaje Ariel Szczotok.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło zdjęcia głównego: E+

Pozostałe wiadomości